Лабораторія петрофізики

Лабораторії в Київському національному університеиі імені Тараса Шевченка


Лабораторний петрофізичний комплекс розміщений на базі ННІ «Інститут геології» (кімнати 111, 185, 186 та допоміжні приміщення)

Лабораторія петрофізики оснащена наступними установками і приладами:

1. Ультразвукові установки «Керн-4» для визначення швидкостей пружних хвиль

Керн-4
Керн-4 (загальний вигляд)
Керн-4
Керн-4 (тримач)
Керн-4
Керн-4 (основний блок)
Керн-4
Керн-4 (приклад зразків)

2. Установка для визначення пористості газоволюметричним методом та коефіцієнта абсолютної проникності

Установка для визначення пористості газоволюметричним методом та коефіцієнта абсолютної проникності
Установка для визначення пористості та проникності (загальний вигляд)
Установка для визначення пористості газоволюметричним методом та коефіцієнта абсолютної проникності
Установка для визначення пористості та проникності (загальний вигляд)
Установка для визначення пористості газоволюметричним методом та коефіцієнта абсолютної проникності
Установка для визначення пористості та проникності (блок зняття показів)
Установка для визначення пористості газоволюметричним методом та коефіцієнта абсолютної проникності
Установка для визначення пористості та проникності (камери для зразків)

3. Установка для вивчення петрофізичних параметрів порід-колекторів у пластових умовах ВСЦ-1000

Установка для вивчення петрофізичних параметрів порід-колекторів у пластових умовах ВСЦ-1000
ВСЦ-1000 (загальний вигляд)
Установка для вивчення петрофізичних параметрів порід-колекторів у пластових умовах ВСЦ-1000
ВСЦ-1000 (блок завантаження зразків)

4. Установка для насичення зразків порід під вакуумом пластовою рідиною

5. Установка для екстрагування на базі апарата Сокслета

6. Установка для екстрагування на базі апарата Закса

7. Центрифуга ОС-6М

Центрифуга ОС-6М
Центрифуга ОС-6М (загальний вигляд)
Центрифуга ОС-6М
Центрифуга ОС-6М (загальний вигляд)
Центрифуга ОС-6М
Центрифуга ОС-6М (блок управління)
Центрифуга ОС-6М
Центрифуга ОС-6М (барабан завантаження зразків)

8. Спеціальні кернотримачі для визначення електричних та акустичних параметрів порід-колекторів

Кернотримач для визначення електричних параметрів зразків
Кернотримач для визначення електричних параметрів зразків
Кернотримач для визначення акустичних параметрів зразків
Кернотримач для визначення акустичних параметрів зразків

9. RLC-метр прецизійний МНС-1100 (технічні характеристики)

RLC-метр МНС-1100
RLC-метр МНС-1100 (загальний вигляд)
RLC-метр МНС-1100
RLC-метр МНС-1100 (загальний вигляд)
RLC-метр МНС-1100
RLC-метр МНС-1100 (еталони)
RLC-метр МНС-1100
RLC-метр МНС-1100 (еталонування)

10. Тераомметр С.А. 6547 (інструкція користувача)

С.А. 6547
С.А. 6547
С.А. 6547 і МНС-1100
С.А. 6547 і МНС-1100

11. Вимірювач опору С.А. 6470N TERCA 3 (інструкція користувача)

С.А. 6470N
С.А. 6470N (загальний вигляд)
С.А. 6470N
С.А. 6470N (підготовлений комплект для вимірювання)

12. Цифровий мультиметр UNI-T (інструкція користувача)

Мультиметр UNI-T
Мультиметр UNI-T
Мультиметр UNI-T
Мультиметр UNI-T

13. Комплект електророзвідувальної апаратури ЭРП-1 (інструкція користувача)

ЭРП-1
ЭРП-1

14. Лабораторний електрометричний комплекс із застосуванням сучасної цифрової техніки. На базі цього комплексу удосконалена й застосовується нестандартна методика лабораторних досліджень для визначення електричних параметрів гірських порід

Лабораторний електрометричний комплекс із застосуванням сучасної цифрової техніки
Лабораторний електрометричний комплекс із застосуванням сучасної цифрової техніки
Лабораторний електрометричний комплекс із застосуванням сучасної цифрової техніки
Лабораторний електрометричний комплекс із застосуванням сучасної цифрової техніки

15. Спектрофотометр UNICO 1200 Series (інструкція користувача)

Спектрофотометр UNICO 1200 Series
Спектрофотометр UNICO 1200 Series
Спектрофотометр UNICO 1200 Series
Спектрофотометр UNICO 1200 Series

16. рH-метр EUTECH PH 700 (інструкція користувача)

рH-метр EUTECH PH 700
рH-метр EUTECH PH 700
рH-метр EUTECH PH 700
рH-метр EUTECH PH 700

17. Ваги аналітичні Vibra NTR 220 CE (0,01 – 220 г, точність 0,0001 г)

Vibra NTR 220 CE
Vibra NTR 220 CE
Vibra NTR 220 CE
Vibra NTR 220 CE

18. Ваги аналітичні WPS 360/c/2 (0,02 – 360 г, точність 0,001 г)

WPS 360/c/2
WPS 360/c/2
WPS 360/c/2
WPS 360/c/2

19. Сушильні шафи типу СНОЛ

20. Токарний станок

21. Фрезерний станок

22. Каменерізний станок

23. Установка для виготовлення лабораторних зразків (циліндрів)

24. Установка для пришліфовки зразків

25. Набір мікрометрів та штангенциркулів

26. Набір скляного лабораторного посуду

27. Набір інструментів


Слід відзначити, що частина лабораторних установок розроблена співробітниками лабораторії (наприклад, установка високого тиску ВСЦ-1000, газоволюметрична установка, спеціальні кернотримачі для визначення електричних та пружних параметрів гірських порід, ультразвукова установка «Керн-4»).

На сучасному етапі перед лабораторією петрофізики все частіше ставляться нестандартні задачі. Наприклад: вивчення впливу спеціальних речовин на гірські породи, що застосовуються з метою інтенсифікації продуктивного пласта; вплив розчину гідророзриву пласта на його проникність; визначення газопроникності бетону захисної гермооболонки АЕС та інші.

Для вирішення подібних нестандартних для петрофізики задач необхідне корегування (часто створення нової) методики та технології лабораторних досліджень і розробки нових спеціалізованих установок.

Зважаючи на відсутність подібних установок, основні вузли нових розробок проектуються (і частково виготовляються) в НДЛ. При цьому в НДЛ прийнято «блочний» підхід, тобто максимальне використання вже розроблених блоків установок та адаптація стандартних приладів і обладнання для розробки нових установок. До останніх таких розробок відносяться:

28. Установка для визначення газопроникності бетону огороджувальних конструкцій енергетичних блоків атомних електростанцій та інших споруд небезпечних об’єктів

Випробувальна установка повітропроникності бетону ВУП-10
Випробувальна установка повітропроникності бетону ВУП-10

28. Установка для фізичного моделювання пластових умов на повнорозмірних кернах свердловин діаметром 50 – 100 мм та гідророзриву пласта

Установка фізичного моделювання пластових умов
Установка фізичного моделювання пластових умов (стан монтажу)