Практики кафедри геофізики

Практики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Навчальні та виробничі практики є однією з найважливіших складових у системі підготовки фахівців в ННІ "Інститут геології", тому їм приділяється значна увага. В системі підготовки бакалаврів і магістрів існують різні види практик.

Студенти, які навчаються за програмою ОР "Бакалавр" проходять три навчальних та одну виробничу практики:

 1. Навчальна геологічна з застосуванням топографічних методів
  Проводиться після весняної сесії на І курсі протягом 7-ми тижнів на базі Канівського природного заповідника з виїздними оглядовими маршрутами у різні куточки України та на базі ННІ “Інститут геології” і географічного факультету та території Студмістечка (топографічна частина). Практика присвячена закріпленню загальних геологічних знань та складанню топографічної карти окремої ділянки. Відповідає за проведення практики кафедра загальної та історичної геології. До топографічної частини практики залучаються викладачі кафедри геодезії та картографії географічного факультету.
 2. Навчальна практика з геологічної зйомки, буріння та застосування геофізичних методів
  Проводиться після весняної сесії на ІІ курсі протягом 5-ти тижнів. Бурова та геофізична частини практики проходить навчального на базі полігону Коледжу геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка у cмт. Корнин, Попільнянського району Житомирської області. Друга частина – с. Гребенів Сколівського району Львівської області. Друга частина практики присвячена геологічному картуванню. Відповідає за проведення практики кафедра загальної та історичної геології, до проведення практики залучаються викладачі з інших кафедр.
 3. Навчальна зі спеціальності
  Проводиться після весняної сесії на ІІІ курсі протягом 3-х тижнів. Для спеціалізації «Геофізика» практика проводиться на базі полігону Коледжу геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка у cмт. Корнин, Попільнянського району Житомирської області.
 4. Виробнича практика бакалавра
  Проводиться на ІІІ курсі після проходження практики зі спеціальності. Термін практики – 5-ть тижнів. Практику студенти проходять на базі профільних підприємств, в наукових установах НАН України та в галузевих науково-дослідних інститутах. Матеріали, зібрані під час проходження практики, є основою для самостійних досліджень студентів, за результатами яких пишуться наукові та курсові роботи.

Студенти, які навчаються за програмою ОР "Магістр" проходять асистентську та переддипломну практики:

 1. Переддипломна практика магістра
  Проводиться протягом 5-и тижнів після 2-ого семестру магістратури. Базами практики можуть бути виробничі та наукові організації, де студенти, працюючи в польових експедиціях чи здійснюючи камеральну або лабораторну обробку зібраного матеріалу, поглиблюють та закріплюють теоретичні знання з фахових дисциплін, збирають фактичний матеріал для виконання магістерської роботи. На відміну від інших переддипломних практик, зібраний студентами матеріал є основою для самостійних досліджень, які стосуються наукових питань, результати вирішення яких проходять апробацію на наукових конференціях до захисту магістерської роботи.
 2. Асистентська практика магістра
  Проводиться для студентів-магістрів другого року навчання у четвертому семестрі. Під час цієї практики вони задіяні в проведенні практичних або лабораторних робіт, де набувають першого досвіду викладацької діяльності.

Найкращий шлях набуття досвіду Навчальні практикиЗастосування теоретичних і практичних навичок у реальних умовахВиробничі практики