Послуги

Кафедра геофізики пропонує

Науково-навчальна лабораторія петрофізики пропонує зацікавленим організаціям виконання комплексних петрофізичних лабораторних досліджень з визначенням наступних параметрів гірських порід та будівельних матеріалів:

 • густина (об’ємна, позірна мінералогічна);
 • відкрита, ефективна та динамічна пористість;
 • абсолютна та фазова проникність;
 • капілярометричні дослідження методом центрифугування з визначенням структури пустотного простору;
 • склад пластового флюїду (на герметизованих зразках керну);
 • карбонатність по кальциту і доломіту;
 • нерозчинний залишок;
 • питомий електричний опір при різних ступенях водонасичення в атмосферних умовах та при фізичному моделюванні пластових умов;
 • швидкість пружних хвиль (інтервальний час) при різних ступенях насичення в атмосферних умовах та при фізичному моделюванні пластових умов;
 • пружні параметри гірських порід і будівельних матеріалів;
 • міцнісні властивості гірських порід, в тому числі на «розрив» і «стиснення» при фізичному моделюванні гідророзриву пласта;
 • міцнісні властивості гірських порід, в тому числі основ фундаментів при будівництві важливих інженерних споруд;
 • газопроникність бетону конструкцій АЕС та інших небезпечних об’єктів.
Петрофізична лабораторія к.185 (вимірювальна)
Петрофізична лабораторія к.185 (вимірювальна)

Шляхом статистичного аналізу встановлюються кореляційні залежності між фільтраційно-ємнісними та геофізичними властивостями гірських порід і будівельних матеріалів, що дозволяє забезпечувати кількісну інтерпретацію матеріалів польових і свердловинних геофізичних досліджень, а також приймати зважені інженерно-технічні рішення і захисні заходи.

За результатами комплексних петрофізичних досліджень складаються наукові та науково-виробничі звіти.

Якщо Ви зацікавилися лабораторією петрофізики, зв’яжіться із завідувачем кафедри геофізики, завідувачем НДЛ або залиште свої контактні дані на кафедрі геофізики і ми Вам зателефонуємо.Науково-навчальна лабораторія ядерної геофізики пропонує зацікавленим організаціям наступний комплекс радіометричних досліджень:

 • оперативна оцінка радіаційної обстановки території;
 • радіоекологічний моніторинг територій;
 • радіометричні зйомки різних масштабів;
 • шпурові гамма-дослідження;
 • визначення гамма-фону в житлових і виробничих приміщеннях;
 • визначення гамма-фону на будівельних майданчиках;
 • визначення об’ємної активності радону в житлових і виробничих приміщеннях;
 • оцінка поверхневого потоку радону на будівельних майданчиках;
 • визначення об’ємної активності радону в джерелах водозабезпечення;
 • еманаційні зйомки різних масштабів;
 • еманаційний моніторинг;
 • відбір проб в аномальних зонах та їх доставка в стаціонарну радіометричну лабораторію.
Спектрометри
Напівпровідниковий та сцинтиляційний гамма-спектрометри (загальний вигляд)

Лабораторні та польові дослідження дозволяють визначити основні радіометричні параметри порід і ПТС та побудувати кореляційні залежності між геофізичними параметрами і характеристиками геологічного середовища.

Результати комплексних радіометричних досліджень використовуються для контролю радіаційної обстановки та при вирішенні задач нафтогазової геології. За результатами комплексних радіометричних досліджень складаються наукові та науково-виробничі звіти.

Якщо Ви зацікавилися лабораторією ядерної геофізики, зв’яжіться із завідувачем кафедри геофізики, завідувачем НДЛ або залиште свої контактні дані на кафедрі геофізики і ми Вам зателефонуємо.Контакти
НДЛ теоретичної і прикладної геофізики