Дисципліни

Дисципліни з геофізики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Бакалаври

У 2023-2024 навчальому році бакалаври кафедри слухають наступні дисципліни:

 • Геофізичні методи досліджень

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 6

  3,4 семестр

  Іспит
 • Геофізичні методи досліджень

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 1

  4 семестр

  Курсова робота
 • Комплексна навчальна практика з геологічної зйомки

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 7

  4 семестр

  Залік
 • Гравіметрія    

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 4

  5 семестр

  Залік
 • Теорія поля  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 4

  5 семестр

  Іспит
 • Петрофізика    

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 5

  5 семестр

  Залік
 • Механіка суцільного середовища

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 3

  5 семестр

  Залік
 • Моделювання геофізичних параметрів

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 3

  5 семестр

  Залік
 • Спектральний аналіз  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 3

  6 семестр

  Залік
 • Фізика Землі  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 4

  6 семестр

  Залік
 • Ядернагеофізика  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 5

  6 семестр

  Іспит
 • Магнітометрія    

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 4

  6 семестр

  Іспит
 • Курсова робота із Фізики Землі

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 1

  6 семестр

  Курсова робота
 • Навчальна практика з методів польових досліджень

  Кредити 3

  6 семестр

  Залік
 • Обчислюва- льна математика

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 3

  7 семестр

  Залік
 • Геофізичні дослідження свердловин

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 9

  7-8 семестр

  Іспит
 • Електрометрія    

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 7

  7-8 семестр

  Іспит
 • Сейсмометрія   

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 8

  7-8 семестр

  Іспит
 • Комплек-сування геофізичних методів

  Науки про Землю

  Кредити 3

  8 семестр

  Залік
 • Виробнича практика  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 2

  8 семестр

  Залік
 • Бакалаврська робота  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 10

  8 семестр

  Залік
 • Кваліфікацій-ний іспит  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  8 семестр

  Іспит
 • Програмавступного випробування

  Природничі науки
  Науки про Землю

  ОР Магістр

  Іспит

Магістри

У 2023-2024 навчальому році магістри кафедри слухають наступні дисципліни:
(спеціалізація "Польова геофізика")

 • Методологія таорганізація досліджень з основами інтелектуальн. власності

  Кредити 3

  1 семестр

  Залік
 • Професійна такорпоративна етика

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 3

  1 семестр

  Залік
 • Нормативно-правове регулювання використання надр

  Кредити 3

  1 семестр

  Залік
 • Earth'sevolution  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 4

  1 семестр

  Залік
 • Автоматизов.дешифрування даних дистанційних зондувань

  Кредити 5

  1 семестр

  Іспит
 • Моделюванняродовищ корисних копалин

  Науки про Землю

  Кредити 4

  1 семестр

  Іспит
 • Інтерпретація даних електрометрії  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 4

  1 семестр

  Іспит
 • Глибиннагеоелектрика  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 4

  1 семестр

  Іспит
 • Екологічнаоцінка проектів використання надр

  Кредити 3

  2 семестр

  Залік
 • Інформаційнітехнології в геофізиці

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 4

  2 семестр

  Іспит
 • Математична обробка сейсмічних даних

  Науки про Землю

  Кредити 4

  2 семестр

  Залік
 • Інтепретація гравімагнітних полів

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 4

  2 семестр

  Залік
 • Комплексний аналіз геолого-геофізичної інформації

  Науки про Землю

  Кредити 4

  2 семестр

  Іспит
 • Сейсмо-акустика  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 3

  2 семестр

  Іспит
 • Науково-дослідницький практикум за вибірковим блоком

  Кредити 3

  2-3 семестр

  Залік
 • Перед- дипломна практика

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 5

  2 семестр

  Залік
 • Геологічнаінтепретація сейсмічних даних

  Науки про Землю

  Кредити 3

  3 семестр

  Залік
 • Промислова геофізика  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 5

  3 семестр

  Іспит
 • Інженернагеофізика  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 6

  3 семестр

  Іспит
 • Цифровісейсмо- геологічні моделі

  Науки про Землю

  Кредити 5

  3 семестр

  Іспит
 • Сучасні технології обробки та інтерпретації даних ДДЗ

  Кредити 4

  3 семестр

  Залік
 • Науково-дослідницький практикум за вибірковим блоком

  Кредити 3

  2-3 семестр

  Залік
 • Педагогіка та психологія вищої школи  

  Науки про Землю

  Кредити 3

  4 семестр

  Залік
 • Науково-дослідницька практика за вибірковим блоком

  Кредити 5

  4 семестр

  Залік
 • Асистентськапрактика  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 3

  4 семестр

  Залік
 • Магістерськаробота  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  Кредити 19

  4 семестр

  Залік
 • Кваліфікацій-ний іспит  

  Природничі науки
  Науки про Землю

  4 семестр

  Залік