Про кафедру

Кафедра геофізики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Хто ми

Кафедра геофізики - провідний науково-навчальний центр України в сфері підготовки і перепідготовки висококваліфікованих фахівців для пошуків родовищ корисних копалин, вирішення задач інженерної геології, гідрогеології, геоекології, Фізики Землі із застосуванням геофізичних методів.

Кафедра геофізичних методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин cтворена в 1944. З 1993 перейменована в кафедру геофізики.

Кафедрою керували: акад. В.О. Сельський (1944–45), доц. І.А. Балабушевич (1946–48), проф. В.М. Головцин (1948–61), доц. М.Ф. Скопіченко (1962–76), проф. М.І. Толстой (1976–81), проф. Ю.В. Тімошин (1981–92), проф. Г.Т. Продайвода (1992–2002), проф. С.А. Вижва (2002-2019), доц. В.І. Онищук (з 2020).

Наукові напрями досліджень:
  • комплексні дослідження фізичних властивостей гірських порід та мінералів із врахуванням анізотропії;
  • сучасні технології обробки та інтерпретації польових і свердловинних сейсмоакустичних даних;
  • геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища;
  • інженерна геофізика, археологічна геофізика, агрогеофізика;
  • математичне моделювання ефективних геофізичних параметрів складнопобудованого геологічного середовища.

Наукові школи кафедри:
Склад кафедри геофізики

Склад кафедри: 2 доктори наук та 8 кандидатів наук. Кафедра співпрацює з: Інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна НАНУ, УкрДГРІ, державними регіональними геологічними підприємствами «Укргеофізика» та «Укргеологія», Казенним підприємством «Кіровгеологія», ДП КІІВД «Енергопроект», АТ “Укргазвидобування” та ДП «Науканафтогаз». Кафедра має угоди про співробітництво з Європейською асоціацією геовчених та інженерів (EAGE), Товариством геофізиків-розвідників (SEG), Карагандинським державним технічним університетом (Казахстан), Східно-Казахстанський державний технічний університет імені Д.Серікбаєва. (Казахстан), цілим рядом приватних нафтогазовидобувних та сервісних геофізичних компаній.


Програма розвитку кафедри геофізики до 2026 року