Лабораторія петрофізики

Лабораторії в Київському національному університеиі імені Тараса Шевченка


В науково-навчальній лабораторії петрофізики виконані ряд прикладних досліджень наукового супроводу геологорозвідувальних робіт на пошуки нафтогазових родовищ, назви основних з них наводяться нижче.

Тема Виконані дослідження Для організації
2021
Фізичні властивості порід-колекторів свердловини №29 (інтервал 5299-5313 м) Свиридівської площі ДДЗ за даними петрографічних та петрофізичних досліджень
петрофізика
2019
Вивчення фізичних властивостей та оцінка структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів свердловини №280 Гнідинцівської площі ДДЗ за даними петрофізичних досліджень
петрофізика
ПрАТ «Галс-К»
2019
Дослідження структури пустотного простору порід-колекторів Семиренківської площі ДДЗ за даними лабораторних досліджень керну та ГДС
петрофізика
ПрАТ «Нафтогазвидобування»
2018
Исследования по определению воздухопроницаемости образцов бетона, которые моделируют по составу бетон сжатой зоны ЖОК защитной оболочки энергоблоков № 1, 2 ОП ЮУ АЭС
петрофізика
ГП «ГНИЦ СКАР»
2017
№17Н049-14 «Послуги з лабораторних вимірювань петрофізичних та геохімічних параметрів зразків порід Руновщинської площі»
петрографія, геохімія, петрофізика
ДП «Науканафтогаз»
2016
Дослідження фізичних властивостей гірських порід Семиренківського ГКР
петрофізика
ПрАТ «Нафтогазвидобування»
2014
Петрофізичні дослідження по визначенню фільтраційно-ємнісних властивостей керну розвідувальної свердловини №15 Південно-Євгенієвської площі
пористість, проникність
ТОВ «Ремонт технологічних свердловин»
2014
Комплексні петрографічні та петрофізичні дослідження керну пошукової свердловини №10 Ковильненської площі
петрофізика
ТОВ «Кримська бурова компанія»
2014
Літолого-петрографічні та петрофізичні дослідження кернового матеріалу по свердловині №278 Гнідинцівського родовища
петрографія, петрофізика
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
2013
Комплексні детальні петрофізичні та літолого-петрографічні дослідження керну інтервалу 1765 - 1772 м пошукової свердловини №250 Гнідинцівської площі
петрографія, петрофізика
ТОВ «Бурові технології»
2012
Комплексні детальні петрофізичні та геохімічні дослідження керну інтервалу 4370 – 4377 м пошукової свердловини №1 Чернецької площі
петрографія,геохімія, петрофізика
ТОВ «Прайм-газ»
2009-2010
11Н049-67 «Геолого-петрографічні дослідження зразків порід-колекторів східного схилу Львівського палеозойського прогину»
петрографія, геохімія, петрофізика
ТОВ «Володар»
2009-2010
09ДП049-01-1/2 «Петрофізичні дослідження складнопобудованих порід-колекторів Дніпровсько-Донецької западини та Волино-Подільського регіону з метою визначення структури пустотного простору та ємнісно-фільтраційних характеристик»
петрографія, петрофізика
ДП «Науканафтогаз»
2009
8Н049-48 «Комплексні детальні петрофізичні та геохімічні дослідження керну інтервалу 3010,0 – 3022,3 м пошукової свердловини №3А Зарічної площі»
петрографія, геохімія, петрофізика
ТОВ НВП «Атол»
2009
Комплексні детальні петрофізичні та геохімічні дослідження керну свердловин Південного нафтогазового району
петрографія, геохімія, петрофізика
ДП «Науканафтогаз»
2007
Комплексні детальні петрофізичні та геохімічні дослідження керну продуктивного інтервалу 2439 – 2672 м параметричної свердловини №403 площі Субботіна
петрографія,геохімія, петрофізика
ДАТ «Чорноморнафтогаз»