Співробітники

Співробітники кафедри геофізики

Попов Сергій Анатолійович

Попов Сергій Анатолійович


Завідувач навчальною лабораторією кафедри геофізики, кандидат геологічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
геомагнетизм


Контакти

Телефон: +38 (096) 422 72 30

Email: 814614@ukr.net

к. 321


У 1996 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченко, геофізик. Працював у різних геологічних підприємствах. З 2002 працює на кафедрі геофізики. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію «Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних металів Українського Щита і його прогностичне значення (на прикладі Побужжя і Приазов’я)», (науковий керівник доц. Сухорада А.В.).


Напрямки наукових досліджень та інтересів:

 • Геомагнетизм;
Список основних публікацій:

 • 2022
  • Бондар К.М., Петраускас О.В., Хоменко Р.В., Попов С.А. (2022). Геомагнітне знімання та петромагнітна характеристика ґрунтів та археологічних об’єктів пам’яток пізньоримського часу біля Комарова у Середньому Подністров’ї. Геофізичний журнал. 2(44), 29-52. https://doi.org/10.24028/gj.v44i2.256264 [...]
  • Попов С., Бондар К., Хоменко Р., Бондарьков М., Максименко А. (2022). Методика геофізичного картування та моніторингу місць захоронення радіоактивних відходів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2022. 2(97), 60-65. http://doi.org/10.17721/1728-2713.97.08 [...]
 • 2020
  • В. Ільєнко, Бурахович Т., А. Кушнір, С. Попов, О. Омельчук (2020). МТ/МВ дослідження в зоні ендоконтакту Корнинського гранітного масиву. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 1(88), 46-52. http://doi.org/10.17721/1728-2713.88.07 [...]
  • Onanko, A.P., Charnyi, D.V., Onanko, Y.A., Kulish, M.P., Dmytrenko, O.P., Popov, S.A. (2020). Peculiarity of elastic characteristics of sedimentary SiO2, zeolite, foam polystyrene. XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects". https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo041 [...]
  • 2019
  • Onanko, A.P., Charny, D.V., Onanko, Y.A., Kulish, M.P., Dmutrenko, O.P., Popov, S.A. (2019). Inelastic, elastic characteristics of SiO2, porous polystyrene and automated system. 18th International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects". https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902110 [...]
 • 2012
  • Попов С. А. Нові можливості мало глибинної магнітометрії у вивченні мезомасштабних структур докембрійського фундаменту (на прикладі Гайсинського блоку / С. А. Попов, М. М. Решетнік, Р. В. Хоменко // Моніторінг геологічних процесів та екологічного стану середовища : Х міжнар. конф., 17-20 жовтня 2012 р. : зб. матеріалів. - К., 2012. - С. 106-108.
 • 2008
  • 10. Попов С. А. Структурно-вещественные преобразования в разломных зонах Среднего Побужья по данным магнитометрии / С. А. Попов, М. Ю. Заманская // Тектонофизика и актуальные вопросы наук о Земле : загальнорос. конф., 13-18 жовтня 2008 р.: тез. докл. - Т. 2. - М., 2008. - С. 60-62.
  • Попов С. А. Магнітні властивості гірських порід та їх зв’язок з рудогенезом на прикладі кристалічного фундаменту Українського щита / С. А. Попов, А. В. Сухорада, М. М. Решетнік // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. - 2008. - Вип. 45. - С. 15-18.
  • Про роль педомагнітних досліджень в складі геологічної зйомки кристалічного фундаменту / В. Буковський, А. Сухорада, О. Круглов, С. Попов, М. Решетнік // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. - 2008. - Вип. 44. - С. 37-40.
 • 2005
  • Магнітні властивості порід як критерій їх рудоносності (на прикладі Азовського родовища УЩ) / А. В. Сухорада, С. А. Попов, С. М. Стрекозов, О.О. Юшин, М. М. Решетнік // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. - 2005. - Вип. 34. - С. 38-41.
  • Сухорада А. В. Детальне картування геологічних об’єктів магнітометричними методами на прикладі ділянки Хащовате / А. В. Сухорада, С. А. Попов, М. М. Решетнік // Моніторінг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : міжнар. конф., 6-8 жовтня 2005 р. : зб. матеріалів. - К., 2005. - С. 201.
 • 2004
  • Попов С. А. Особливості і металогенічне значення магнетизму Азовського рідкіснометального родовища / С. А. Попов, М. М. Решетнік // Актуальні проблеми геології України: науково-методична конф., 1-2 квітня 2004 р. : зб. матеріалів. - К., 2004. - С. 123.
 • 2002
  • Попов С. А. О роли почвенного покрова в формировании локальных магнитных аномалий – индикаторов залежей углеводородов / С. А. Попов, А. В. Сухорада, К. М. Тямина // Науковий вісник НГАУ. - 2002. - № 4. - С. 47-49.
 • 1998
  • Аномальна складова в магніто-мінералогічній моделі Гайсинського блока / А. В. Сухорада, М. І. Гузій, О. П. Івахненко, С. А. Попов // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. - 1998. - Вип. 15. - С. 68 - 71.
  • Сухорада А. До проблеми петромагнетизму золоторудних об’єктів Приазов’я / А. Сухорада, О. Івахненко, С. Попов // Актуальні проблеми геології України : науково-методична конф., 13-14 травня 1997 р.: зб. матеріалів. - К., 1998. - С. 78-79.
 • 1996
  • До питання про магнітомінералогічну модель Гайсинського блока Українського щита / А. В. Сухорада, М. І. Гузій, О. П. Івахненко, С. А. Попов // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. - 1996. - Вип. 14. - С. 103 - 115.