Співробітники

Співробітники кафедри геофізики

Онищук Іван Іванович

Онищук Іван Іванович


Завідувач НДЛ теоретичної і прикладної геофізики, старший науковий співробітник, кандидат геологічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
геоекологія
петрофізика
радіометрія
електрометрія
інженерна геофізика


Контакти

Телефон: +38 (067) 688 54 10

Телефон внутрішній: 29 83

Email: oivan1@ukr.net


Народився 30.09.1955 р. в с. Старий Остропіль Старокостянтинівського району Хмельницької області. З 1963 р. по 1970 р. навчався в Староостропільській середній школі.
В 1970 р. поступив і по 1973 р. навчався у Київській фізико-математичній школі-інтернаті при Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, а з 1973 р. по 1978 р. – на геологічному факультеті нашого університету за спеціальністю – геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин.
Захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «геофізика» на тему «Розробка технології мікрогеофізичних досліджень процесів підтоплення ґрунтів (на прикладі Лісостепу Придніпров’я та Київського Полісся)» (науковий керівник проф. Вижва С.А.) у 2005 році на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2008 році здобув наукове звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «геофізика».


Професійна діяльність

 • 1978 - 1992 – геофізик, старший геофізик, начальник геофізичного загону у ВГО “Північукргеологія” та інституті “Союзгазпроект”.
  Займався застосуванням методів електророзвідки для: вирішення задач геологічного та гідрогеологічного картування, інженерної геології, геоекології, вивчення корозійного стану та обстеження і проектуванням засобів електрохімзахисту магістральних трубопроводів, пошуків графіту, флюориту, сульфідів, підземних вод та будівельних матеріалів.
 • Працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з червня 1992 року:

 • 1992 - 1994 – провідний інженер Проблемної науково-дослідної лабораторії фізико-хімічних досліджень гірських порід геологічного факультету
 • 1994 - 2002 – науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії фізико-хімічних досліджень гірських порід геологічного факультету
  Займався застосуванням комплексу геофізичних методів при вирішенні задач гідрогеології, інженерної геології та геоекології, а також комплексним обстеженням протикорозійного захисту та корозійного стану магістральних трубопроводів
 • 2002 - 2006 – завідувач навчальною лабораторією кафедри геофізики геологічного факультету
 • 2006 - теперішній час – завідувач науково-дослідної лабораторії теоретичної і прикладної геофізики геологічного факультету та ННІ "Інститут геології"
Напрямки наукових досліджень та інтересів:

 • застосування методів геофізики при гідрогеологічних, інженерно-геологічних та геоекологічних дослідженнях;
 • петрофізичні дослідження для вирішення завдань нафтогазової геології;
 • електрометрія;
 • радіометрія.

За період роботи в університеті (з 2006 по 2016) проводив лекційні, лабораторні і практичні заняття для студентів ННІ «Інститут геології» та геологічного факультету з курсів: "Ядерна геофізика", "Комплексування геофізичних методів", "Електрометрія", "Петрофізика", "Економіка і планування геологорозвідувальних робіт".

Список основних публікацій:

 • 2022
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Фільтраційно-ємнісні параметри ущільнених теригенних порід кембрію східного схилу Львівського палеозойського прогину. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 3 (98), 33-41. http://doi.org/10.17721/1728-2713.98.04 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Електричні та пружні властивості глибокозанурених ущільнених порід карбону центрального грабена ДДЗ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2 (97), 29-38. http://doi.org/10.17721/1728-2713.97.04 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Колекторські властивості глибокозанурених ущільнених порід карбону центрального грабена ДДЗ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 1 (96), 11-19. http://doi.org/10.17721/1728-2713.96.02 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2022). Petrophysical properties of consolidated terrigenous rocks of Cambrian period of the southern slope of the Lviv Paleozoic trough. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 15-18, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580257 [...]
  • Vyzhva, S., Pampukha, I., Savran, V., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2022). Geophysical monitoring of man-made contamination with petroleum products. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 15-18, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580255 [...]
 • 2021
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Орлюк М.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2021). Електричні та пружні параметри ущільнених порід східної частини північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 4(95), 25-33. http://doi.org/10.17721/1728-2713.95.03 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2021). Фільтраційно-ємнісні параметри ущільнених порід північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 3(94), 37-45. http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.04 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2021). Методичні принципи геофізичних досліджень карстонебезпечних територій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 1(92), 24-34. http://doi.org/10.17721/1728-2713.92.04 [...]
  • Орлюк М.І., Онищук І.І., Роменець А.О., Марченко А.В., П.О. Яцевський П.О., Орлюк І.М. (2021). Магнітні та радонові аномалії на території міста Києва: екологічний аспект. Геофизический журнал. 43(1), 227-250. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v43i1.2021.225551 [...]
  • Жигалов Я.А., Інюшев В.В., Посох В.О., Вижва С.А., Онищук І.І. (2021). Експериментальні дослідження повітропроникності бетону стиснутої зони захисної оболонки енергоблоків № 1 і 2 ВП «Южно-Українська АЕС». Ядерна енергетика та довкілля № 1 (20), 39-50. https://doi.org/10.31717/2311-8253.21.1.3 [...]
  • Vyzhva, S., Shabatura, O., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2021). Classification and discriminant functions of alpha- beta radioactivity parameters in oil and gas geophysics. XX th International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", 2021 May 11-13, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521126 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2021). Petrophysical properties of the Lower Permian limestones of the Glinsko-Solokhivskygas- and oil-bearing region of the Dnieper-Donets depression. 15th International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 17-19, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2066 [...]
 • 2020
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Олійник О., Рева М., Шабатура О. (2020). Фільтраційно-ємнісні параметри нижньопермских карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського нафтогазового району Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського університету. Геологія, 1(88), 25–33. http://doi.org/10.17721/1728-2713.88.04 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2020). Електричні та акустичні параметри нижньопермських карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ. Вісник Київського університету. Геологія, 2(89), 49–58. http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.07 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2020). Геофізичні дослідження зсувних територій правого берега р. Дніпро (Лісостепова зона). Вісник Київського університету. Геологія, 3(90), 36–43. http://doi.org/10.17721/1728-2713.90.05 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2020). Геофізичні дослідження підтоплення територій міських агломерацій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 4(91), 6-15. http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.01 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2020). Application of geophysical methods in the study of karst. 19th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2020 May 11-14, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo123 [...]
  • Bukatiuk, R.M., Vyzhva, S.A., Shabatura, O.V., Onyshchuk, V.I., Onyshchuk, I.I. (2020). Factoring of radioactive properties and composition of sedimentary rocks of Runovschyna Area for the purposes of lithological and facial subdivision. 19th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2020 May 11-14, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo058 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Tsuman, V. (2020). A method of the permeability determi-nation of protective structures of man-made objects. IV International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2020 November 10-13, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056075 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2020). Geophysical indicators of flooding processes. IV International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2020 November 10-13, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056100 [...]
  • Vyzhva, S., Shabatura, O., Mizernaya, M., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2020). Discrimination of lithological types of the runovshchyna area for alpha and beta activity. Springer: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 1019, 21-28. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5_3 [...]
 • 2019
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2019). The mapping of submerged (flooding) lands by geophysical methods. XIII International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2019 November 12-15, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202020216 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, I., Kozionova, O., Maslov, B. (2019). Hydraulic fracture crack propagation modeling in multi-component nonelastic geological media. XIII International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2019 November 12-15, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903224 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2019). Application of geophysical methods in the study of landslides. 18th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902066 [...]
  • Vyzhva, S., Shabatura, O., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2019). Alpha and beta-activities of sedimentary rocks of the Runovshchyna area as an indicator of the conditions of their origin. 18th International Conference: Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902093 [...]
  • Ya.M. Globa, M.V. Reva, V.I. Onyshchuk and I.I. Onyshchuk (2019). About conditions of applicability of point current leakage model for the interpretation of anomalous fields which were caused by linear damage of pipelines. 18th International Conference: Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902147 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2019). Електричні параметри порід верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2(85), 37-45. http://doi.org/10.17721/1728-2713.85.05 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Орлюк М.І., Друкаренко В.В., Рева М.В., Шабатура О.В. Петрофізичні параметри порід візейського ярусу Лохвицької зони Дніпрово-Донецької западини // Геофизический журнал – 2019. – № 4 (41). – С. 145–158. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177380 [...]
  • S. Vyzhva, O. Shabatura, Mizernaya M., V. Onyshchuk, I. Onyshchuk. Discrimination of lithological types of the Runovshchyna area for alpha and beta activity / 14 International scientific-practical conference “MODS 2019: Mathematical Modeling and Simulation of Systems”, 2019 June 24-26, Chernihiv, Ukraine, vol. 1019, 2020, p. 21-28 (Scopus). https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5_3 [...]
  • О. Шабатура, І. Онищук, В. Онищук. Фаціальні тренди альфа-бета активності осадових порід // Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища (під заг. ред. В.Ю. Максимчука). – Львів: Растр-7, 2019. – 228 с. (стор. 199-202) [...]
 • 2018
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. Фільтраційно-ємнісні особливості порід верхнього карбону (на прикладі Руновщинської площі ДДЗ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2018. – № 83. – С. 30–37. http://doi.org/10.17721/1728-2713.83.04 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В. (2018) Інженерна геофізика. Підручник. ВПЦ ”Київський університет”, 592 с. [...]
 • 2017
  • Вижва С.А., Михайлов В.А., Онищук І.І. Петрофізичні особливості порід Майкопської серії Кримсько-Чорноморського регіону. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2017. - Вип.79 (4). - С.7-11 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Іванченко К.П., Рева М.В., Дейнеко С.І. (2017) Дослідження геологічної будови територій розміщення гідротехнічних споруд за допомогою геофізичних методів (на прикладі ГЕС «Сенже», Екваторіальна Гвінея). Вісник КНУ: Геологія, 77(2), 36–42 [...]
  • Маслов Б.П., Онищук І.І., Шинкаренко А.В. (2017) Моделювання нелінійних в'язко-пружних властивостей терригенно-вапняковистих пісковиків. Вісник КНУ: Геологія, 77, 99–105.
  • Вижва С.А., Шабатура О.В., Онищук Д.І., Онищук І.І. Декомпозиція геогенічного радонового потенціалу за допомогою логнормального кригінгу. Геоінформатика. – 2017. - №1(61). – С.42-50 [...]
  • S. Vyzhva, V. Onyshchuk, I. Onyshchuk, M. Reva (2017) Technology of laboratory investigations for interim fluctuations of electrical properties in rocks. XVІ Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 15-17 травня 2017 р., Київ, Україна, електронне видання.
  • S. Vyzhva, V. Onyshchuk, I. Onyshchuk, M. Reva (2017) Subsurface geologic structures investigation using geophysical methods at hydroelectric power plant (HPP) territor. XVІ Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 15-17 травня 2017 р., Київ, Україна, електронне видання.
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В. (2017) Екогеофізичні дослідження техногенного забруднення нафтопродуктами. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми геосередовища і зондуючих систем» (Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, 3-5 жовтня 2017 р.), 34-35.
  • Рева М.В., Онищук В.І., Онищук І.І. (2017) Екстремальна кінематика імпульсних магнітних полів у дифузійній області. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми геосередовища і зондуючих систем» (Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, 3-5 жовтня 2017 р.), 86-87.
  • Рева М.В., Онищук І.І., Глоба Я.М. (2017) Інтегральний принцип електромагнітних зондувань як один з можливих напрямків прикладної електрометрії. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми геосередовища і зондуючих систем» (Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, 3-5 жовтня 2017 р.), 84-85.
  • Вижва С.А., Онищук В.І, Онищук І.І, Качалін І.Г., Рева М.В, Шабатура О.В. (2017) Розробка технології гамма-спектрометричних досліджень керну нафтогазових свердловин за допомогою спектрометра СЕГ-001 «АКП-С» «КЕРН». ХІ Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» 11-14 жовтня 2017 р., Київ, Україна. Електронна збірка наукових праць (тези).
  • Рева М.В,. Онищук В.І, Онищук І.І, Глоба Я.М. (2017) Дипольне кругове профілювання як можливий спосіб моніторингу анізотропії середовища. ХІ Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» 11-14 жовтня 2017 р., Київ, Україна. Електронна збірка наукових праць (тези).
  • S. Vyzhva, V. Onyshchuk, I. Onyshchuk, M. Reva (2017) Investigations of the Effects of Polarization in Rocks. ХІ Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» 11-14 жовтня 2017 р., Київ, Україна. Електронна збірка наукових праць (тези) [...]
  • B. Maslov, I. Onyshchuk, O. Kozionova (2017) Nonlinear geophysics method of effective permeability prediction in engineering geology. ХІ Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» 11-14 жовтня 2017 р., Київ, Україна. Електронна збірка наукових праць (тези).
  • S. Vyzhva, I. Bezrodna, O. Petrokushin, I. Onyshchuk (2017) Petrophysic studies in atmospheric and reservoir conditions as necessary construction for monitoring trends of changes of physical properties of reservoir rocks. ХІ Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» 11-14 жовтня 2017 р., Київ, Україна. Електронна збірка наукових праць (тези).
 • 2016
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Рева М.В., Онищук І.І., (2016) Технологія лабораторний досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід. Вісник КНУ: Геологія, 73, 20–26 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Рева М.В., Онищук І.І., (2016) Електрометричний комплекс для визначення електричних параметрів гірських порід в лабораторних умовах. XV Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 10-13 травня 2016 р., Київ, Україна. Електронна збірка наукових праць (тези).
 • 2015
  • Вижва С.А., Шабатура О.В., Онищук Д.І., Онищук І.І. (2015) Радіаційні характеристики радонових вод м. Хмільник. Вісник КНУ: Геологія, 69, 30–38 [...]
  • Shabatura O., Vyzhva S., Onyshchuk D., Onyshchuk V., Onyshchuk I (2015) Lognormal kriging for modeling of geogenic radon potential. XIV Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 11-14 травня 2015 р., Київ, Україна. Електронна збірка наукових праць (тези).
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Рева М.В., Онищук І.І., (2015) Особливості обробки та інтерпретації матеріалів лабораторних досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід. Науково-практична конференція «Питання пошуків, розвідки та екологічних аспектів видобування вуглеводнів з ущільнених колекторів, газосланцевих товщ та вуглевміщуючих пластів», 3-4 червня 2015 р., Київ, Україна, 67-69.
 • 2014
  • Вижва С.А., Рева М.В, Онищук В.І., Онищук І.І. (2014) Електрометрія. Посібник з навчальної геофізичної практики. ВПЦ ”Київський університет”, 303 с. [...]
  • Выжва С. А., Онищук И.И., Гавриленко О.Д., Шабатура А. В., Теут Е.В. (2014) Радоновый контроль и измерения. Підручник. Алматы. ТОО "Bookprint", 277 с. [...]
  • Михайлов В. А., Вижва С. А., Загнітко В. М., Огар В. В., Карпенко О. М., Онищук І.І. Куровець С.С., Андрєєва О. О., Максимчук П. Я. (2014) Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: Східний нафтогазоносний регіон: аналітичні дослідження. Монографія. ВПЦ ”Київський університет”, 430 с.
  • Вижва С.А., Михайлов В.А., Онищук Д.І., Онищук І.І. (2014) Петрофізичні параметри порід, перспективних на сланцевий газ (ділянки східного сектору Дніпровсько-Донецької западини). Геофизический журнал, №1. Т. 36, 157 – 169 [...]
  • Вижва С.А., Михайлов В.А., Онищук Д.І., Онищук І.І. (2014) Петроелектричні параметри нетрадиційних колекторів Південного нафтогазового регіону. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Роль ВНЗ у розвитку геології», К. : ТОВ НВП «Ніка-центр», 104-106.
  • Вижва С., Михайлов В., Онищук Д., Онищук І. Електричні параметри порід-колекторів імпактних структур. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2014.- Вип.65 (2). - С.31-36 [...]
 • 2013
  • Вижва С.А., Михайлов В.А., Онищук Д.І., Онищук І.І. (2013) Петрофізичні параметри нетрадиційних порід-колекторів Південного нафтогазового регіону. Геоінформатика, №3 (47), 17-25.
  • Вижва С.А., Онищук І.І., Петруняк В.Д. (2013) Швидкісні параметри порід-колекторів Ливенської площі ДДЗ. Матеріали Міжнародної наукової конференції [Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи] – К.: ТОВ «Юнімпекс Трейд», 117-118.
  • Вижва С.А., Шабатура О.В., Онищук Д.І., Онищук І.І. (2013) Radioecological investigations on condition of slope of Ukrainian crystalline shield. Електронна збірка наукових праць (тези).
 • 2012
  • Вижва С.А., Онищук І.І., Черняєв О.П. (2012) Ядерна геофізика. Підручник. ВПЦ ”Київський університет”, 608 с. [...]
  • Вижва С.А, Онищук Д.І., Онищук І.І. (2012) Радіоактивність порід-колекторів нафтогазоперспективних площ Волино-Поділля. Вісник КНУ: Геологія, 59, 7–11 [...]
  • Vyzhva S.A., Onyshchuk D.I., Onyshchuk I.I. (2012) Petroelectrical investigations of reservoir rocks of West- Shebelinska gas condensate field. XI Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, Київ, Україна. Електронна збірка наукових праць (тези).
  • Onyshchuk D.I., Onyshchuk I.I. (2012) Radiometric parameters of reservoir-rocks of hydrocarbon Volyno-Podillya prospects. XI Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, Київ, Україна. Електронна збірка наукових праць (тези).
 • 2011
  • Толстой М.І., Кадурін В.М., Шабатура О.В., Онищук І.І. (2011) Петрогеофізична і мінералогічна оцінка прогнозу локальних землетрусів на прикладі Закарпатської сейсмоактивної зони. Геодинаміка, 2(11), 290-293.
  • Онищук Д.І., Онищук І.І. (2011) Радіоактивність порід-колекторів деяких площ Волино-Поділля. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції-школи, м. Київ, 17-20 травня 2011 р. [“Сучасні проблеми геологічних наук”]. Електронна збірка наукових праць (тези).
 • 2010
  • Рева М.В., Онищук В.І., Онищук І.І. (2010) Про застосування дипольних установок для дослідження анізотропних геоелектричних розрізів. Вісник КНУ: Геологія, 49, 13–16 [...]
  • Вижва С.А., Цюпа І.В., Онищук І.І. (2010) Динаміка процесів підтоплення центральної частини національного комплексу «Експоцентр України» за даними геофізичних досліджень. Вісник КНУ: Геологія, 49, 32–34 [...]
  • Вижва С.А., Рева М.В., Гожик А.П., Онищук В.І., Онищук І.І. (2010) Петроелектричні дослідження керну складнопобудованих порід-колекторів. Вісник КНУ: Геологія, 50, 4–7 [...]
  • Вижва С.А., Цюпа І.В., Онищук І.І. (2010) Моніторинг процесів підтоплення на території національного комплексу “Експоцентр України”. Геоінформатика, № 1, 66-71 [...]