Про кафедру

Кафедра геофізики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Хто ми

Кафедра геофізики - провідний науково-навчальний центр України в сфері підготовки і перепідготовки висококваліфікованих фахівців для пошуків родовищ корисних копалин, вирішення задач інженерної геології, гідрогеології, геоекології, Фізики Землі із застосуванням геофізичних методів.

Кафедра геофізичних методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин cтворена в 1944. З 1993 перейменована в кафедру геофізики.

Кафедрою керували: акад. В.О. Сельський (1944–45), доц. І.А. Балабушевич (1946–48), проф. В.М. Головцин (1948–61), доц. М.Ф. Скопіченко (1962–76), проф. М.І. Толстой (1976–81), проф. Ю.В. Тімошин (1981–92), проф. Г.Т. Продайвода (1992–2002), проф. С.А. Вижва (з 2002).

Наукові напрями досліджень:
  • комплексні дослідження фізичних властивостей гірських порід та мінералів із врахуванням анізотропії;
  • сучасні технології обробки та інтерпретації польових і свердловинних сейсмоакустичних даних;
  • геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища;
  • інженерна геофізика, археологічна геофізика, агрогеофізика;
  • математичне моделювання ефективних геофізичних параметрів складнопобудованого геологічного середовища.

Наукові школи кафедри:
  • сейсмоакустика (проф. Г.Т. Продайвода, доц. Кузменко П.В., доц. Тищенко А.П.);
  • геоінформатика (проф. С.А. Вижва, проф. В.М. Курганський).
Склад кафедри геофізики

Склад кафедри: 2 доктори наук та 8 кандидатів наук. Кафедра співпрацює з: Інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна НАНУ, УкрДГРІ, державними регіональними геологічними підприємствами «Укргеофізика» та «Укргеологія», Казенним підприємством «Кіровгеологія», ДП КІІВД «Енергопроект», АТ “Укргазвидобування” та ДП «Науканафтогаз». Кафедра має угоди про співробітництво з Європейською асоціацією геовчених та інженерів (EAGE), Товариством геофізиків-розвідників (SEG), Карагандинським державним технічним університетом (Казахстан), Східно-Казахстанський державний технічний університет імені Д.Серікбаєва. (Казахстан), цілим рядом приватних нафтогазовидобувних та сервісних геофізичних компаній.


Програма розвитку кафедри геофізики до 2026 року