Основна інформація

Геофізика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти


Освітня програма Перелік конкурсних предметів Бал** Ваговий коефіцієнт
Освітня програма Відкрити
Геофізика та комп’ютерна обробка геолого-геофізичних даних (у 2020-2021 році набір не проводиться)
Українська мова та література
101
0.25
Математика
101
0.20
Фізика або географія
101
0.45
Додаток до атестата
0.10
Освітня програма* Відкрити
Геологія та менеджмент надрокористування
Українська мова та література
101
0.25
Математика
101
0.20
Фізика або географія
101
0.45
Додаток до атестата
0.10

* Пропонований до набору ліцензований обсяг 95 осіб

** Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

ТЕРМІН НАВЧАННЯ
4 роки
Спеціалізація програми
Вільний вибір
Спеціальність 103
Науки про Землю
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ
Бакалавр

Перелік конкурсних предметів для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста


Освітня програма Перелік конкурсних предметів
Освітня програма Відкрити
Вступне випробування Відкрити
Геофізика та комп’ютерна обробка геолого-геофізичних даних (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
Загальна геологія
Основи геофізики

* В межах ліцензованого обсягу відповідного курсу

ТЕРМІН НАВЧАННЯ
3 роки
Спеціалізація програми
Геофізика
Спеціальність
103 Науки про Землю
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ
Бакалавр

Перелік конкурсних предметів для вступників на основі ОКР Бакалавр


Освітня програма Перелік конкурсних предметів
Освітньо-наукова програма Відкрити
Вступне випробування Відкрити
Геофізика
Геофізичні методи досліджень
Фізика Землі

* В межах ліцензованого обсягу відповідного курсу

ТЕРМІН НАВЧАННЯ
2 роки
Спеціалізація програми
Прикладна геофізика
Фізика Землі
Спеціальність
103 Науки про Землю
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ
Магістр

Контакти

вул. Васильківська, 90

(044) 521-33-38 (деканат)
geol_decanat@univ.kiev.ua

(044) 481-45-54 (приймальна комісія)

(044) 521-33-42 (кафедра геофізики)
cgph@univ.kiev.ua