Лабораторія ядерної геофізики

Лабораторії в Київському національному університеиі імені Тараса Шевченка

Пропозиції до співпраці НДЛ теоретичної і прикладної геофізики

Науково-навчальна лабораторія ядерної геофізики пропонує зацікавленим організаціям наступний комплекс радіометричних досліджень:

 • оперативна оцінка радіаційної обстановки території;
 • радіоекологічний моніторинг територій;
 • радіометричні зйомки різних масштабів;
 • шпурові гамма-дослідження;
 • визначення гамма-фону в житлових і виробничих приміщеннях;
 • визначення гамма-фону на будівельних майданчиках;
 • визначення об’ємної активності радону в житлових і виробничих приміщеннях;
 • оцінка поверхневого потоку радону на будівельних майданчиках;
 • визначення об’ємної активності радону в джерелах водозабезпечення;
 • еманаційні зйомки різних масштабів;
 • еманаційний моніторинг;
 • відбір проб в аномальних зонах та їх доставка в стаціонарну радіометричну лабораторію;
 • лабораторний альфа- і бета-аналіз порошкових проб гірських порід, руд, грунтів, водно-сольових витяжок, попелу озолених біологічних об’єктів;
 • лабораторний радіометричний аналіз проб гірських порід, руд, ґрунтів, будівельних матеріалів та харчових продуктів, з визначенням вмісту в них природних та штучних радіонуклідів шляхом гамма-спектрометрії.

Лабораторні та польові дослідження дозволяють визначити основні радіометричні параметри порід і ПТС та побудувати кореляційні залежності між геофізичними параметрами і характеристиками геологічного середовища.

Результати комплексних радіометричних досліджень використовуються для контролю радіаційної обстановки (геоекологічного стану) та при вирішенні задач інженерної, рудної та нафтогазової геології. За результатами комплексних радіометричних досліджень складаються наукові та науково-виробничі звіти.

Якщо Ви зацікавилися лабораторією ядерної геофізики, зв’яжіться із науковим керівником, завідувачем НДЛ або залиште свої контактні дані на кафедрі геофізики і ми Вам зателефонуємо.

Контакти
НДЛ теоретичної і прикладної геофізики