Бюджетна тематика

Бюджетна тематика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Сучасні технології моніторингу природних та природно-техногенних процесів для оцінки впливу на об'єкти критичної інфраструктури

Номер державної реєстрації НДР: 0118U000247

Терміни виконання: 2018 – 2020

Науковий керівник: доктор геологічних наук, професор Вижва С.А.

Об’єкт досліджень: геологічні структури, небезпечні геологічні процеси, ґрунти, об’єкти критичної інфраструктури, водозбірні басейни.

Предмет досліджень: моделі небезпечних геологічних процесів, фізичні та фізико-механічні властивості породних комплексів, екологічний стан геологічного середовища, природні ризики, бар’єрна стійкість водозбірних басейнів, геофізичні параметри.

Мета досліджень полягає у розробці сучасних технологій моніторингу геологічного середовища для прийняття ефективних управлінських рішень щодо попередження надзвичайних ситуацій на основі розроблених обґрунтованих моделей і кількісної оцінки НГП.

Основні результати

 1. Модернізовані і запропоновані нові методики діагностики НГП, пов’язані з: особливостями комплексування екогеофізичних методів (при вивченні процесів підтоплення), визначенням зрушення термопружно-пластичної рівноваги ізотропної матриці під дією прикладених напруг (при вивченні зсувних процесів), комплексуванням електротомографії, магнітометрії, георадарних вимірювань тощо (при вивченні сульфатного карсту, суфозії).
 2. Визначено методичні підходи до моделювання складних природно-техногенних систем (ПТС) під впливом НГП стосовно завдань інженерної геології, інженерної геодинаміки, гідрогеології, ґрунтознавства, екології.
 3. Розроблений програмно-розрахунковий спосіб інтерпретації даних дистанційного зондування землі (ДЗЗ), передусім вертикальних переміщень території, для оцінювання інтенсивності розвитку зсувних процесів.
 4. Обґрунтовано головні принципи та методи моделювання стану геологічного середовища та впливів небезпечних геологічних процесів, метою якого є інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу та прогнозування впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування інфраструктурних об’єктів.
 5. Запропоновано підходи щодо комплексного аналізу ризиків пов’язаних з впливом їх на об’єкти КІ, що включає етап класифікації, оцінки та ранжування. Зокрема, здійснено ранжування кожного фактору та оцінку придатності виділених об’єктів відповідно до створеної концепції оцінки зсувонебезпеки території, ранжування ризиків забруднення ґрунтових вод тощо.
 6. Результати НДР впроваджено: в навчальний процес ННІ "Інститут геології".

Архів

Кафедра геофізики приймає активну участь у наукових дослідженнях разом з фахівцями Науково-дослідної частини (НДЧ) та іншими кафедрами ННІ "Інстут геології".

 1. Тема 21БП049-01
  «Петрофізичні і геохімічні критерії виділення та оцінки продуктивності ущільнених порід-колекторів нафти і газуи»
 2. Тема 18БП049-01
  «Сучасні технології моніторингу природних та природно-техногенних процесів для оцінки впливу на об'єкти критичної інфраструктури»
 3. Тема 16БП049-02
  «Наукові засади передумов нафтогазоносності сланцевих товщ і складнопобудованих порід-колекторів»
 4. Тема 11БФ049-02
  «Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів»
 5. Тема 06БФ049-02
  «Розробка теорії та методології комплексної інтерпретації геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних даних моніторингу геологічного середовища»
 6. Тема 05БП049-01
  «Розробка системи моніторингу та методичних засад комплексної оцінки стану геологічного середовища для створення моделей функціонування природно-техногенних систем»