Бюджетна тематика

Бюджетна тематика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів

Номер державної реєстрації НДР: 0111U006457

Терміни виконання: 2011 – 2015

Науковий керівник: доктор геологічних наук, професор Вижва С.А.

Основні результати

 1. Розроблено теорії: геофізичної томографії на основі запропонованої моделі геологічного середовища; дослідження пружних характеристик геологічного середовища в рамках його багатокомпонентної нелінійної складнопобудованої динамічної флюїдонасиченої моделі із внутрішньопоровим тиском; інваріантно-поляризаційного сейсмічного методу вивчення пружної симетрії і азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль; літологічного гравімагнітного томографічного методу; електромагнітних зондувань імпульсними дипольними джерелами, обробки і інтерпретації польової археомагнітометричної інформації.
 2. Розроблено і вдосконалено моделі та проведено математичне моделювання: гідрогеологічної складової геологічного середовища; педосфери України; різних генетичних типів складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу за геофізичними даними; гравітаційних та гідрогенних небезпечних геологічних процесів в різних умовах.
 3. Для розв’язання фундаментальних і прикладних задач створено методики: комплексної інтерпретації даних геофізичної томографії; екогеофізичних досліджень при вивченні геохімічного забруднення довкілля; індукційного аналізу перехідних процесів, що заснований на використанні інтегральних часових характеристик нестаціонарних магнітних полів; неруйнівних археолого-геофізичних досліджень в Україні; побудови динамічних геолого-геофізичних моделей педосфери; використання локальної та регіональних систем моніторингу гідрогеологічної складової геологічного середовища; уточнення граничних значень ємнісних і фільтраційних властивостей складнопобудованих гірських порід за даними промислової геофізики; кількісної оцінки впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування природно-техногенних систем.
 4. Розроблено макети: автоматизованої системи чисельного і графічного аналізу параметрів анізотропії пружних хвиль анізотропних порід-колекторів; систем моніторингу гідрогеологічної складової геологічного середовища; багатоелектродної установки електротомографії геологічного розрізу; електронної бази геологічних даних. Розроблено структуру інформаційно-аналітичної системи моніторингу та прогнозної оцінки природно-техногенних комплексів. Розроблено концепцію розвитку баз геологічної інформації, критерії та методологію структурування геологічних даних.
 5. Проведено практичну реалізацію розроблених теорій та методик побудови геолого-геофізичних моделей та наведено приклади їх застосування на конкретних геологічних об'єктах України.

Архів

Кафедра геофізики приймає активну участь у наукових дослідженнях разом з фахівцями Науково-дослідної частини (НДЧ) та іншими кафедрами ННІ "Інстут геології".

 1. Тема 21БП049-01
  «Петрофізичні і геохімічні критерії виділення та оцінки продуктивності ущільнених порід-колекторів нафти і газуи»
 2. Тема 18БП049-01
  «Сучасні технології моніторингу природних та природно-техногенних процесів для оцінки впливу на об'єкти критичної інфраструктури»
 3. Тема 16БП049-02
  «Наукові засади передумов нафтогазоносності сланцевих товщ і складнопобудованих порід-колекторів»
 4. Тема 11БФ049-02
  «Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів»
 5. Тема 06БФ049-02
  «Розробка теорії та методології комплексної інтерпретації геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних даних моніторингу геологічного середовища»
 6. Тема 05БП049-01
  «Розробка системи моніторингу та методичних засад комплексної оцінки стану геологічного середовища для створення моделей функціонування природно-техногенних систем»