Бюджетна тематика

Бюджетна тематика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Розробка теорії та методології комплексної інтерпретації геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних даних моніторингу геологічного середовища

Номер державної реєстрації НДР: 0106U005855

Терміни виконання: 2006 – 2010

Науковий керівник: доктор геологічних наук, професор Вижва С.А.

Основні результати

 1. розроблені методологічні принципи геофізики катастроф;
 2. розроблений метод математичного моделювання оцінки ризиків природних і природно-техногенних катастроф на основі геолого-геофізичної інформації із застосуванням сучасних методів ризик-аналізу;
 3. розроблений метод математичного моделювання ефективних термопружних властивостей геологічного середовища та алгоритм і програми для його реалізації;
 4. розроблений новий теоретичний підхід до аналізу напружено-деформованого стану реального геологічного середовища за результатами сейсмоакустичних досліджень;
 5. розроблений новий спосіб аналізу даних методу зондування становленням поля, заснований на використанні диференціальних часових характеристик перехідних процесів;
 6. розроблені алгоритми аналізу експериментальних даних електромагнітних зондувань методом перехідних процесів для площових спостережень всередині генераторної петлі;
 7. розроблені алгоритми та програми розрахунку прямої тривимірної задачі магнітометрії для вертикальної призми при довільній орієнтації вектору намагнічування;
 8. створено програмне забезпечення для тривимірної інтерпретації гравітаційних аномалій в редукції Буге;
 9. створена методика оцінки впливу ґрунтового покриву на геофізичні поля в залежності від його положення у ландшафті;
 10. розроблений новий метод тривимірного моделювання археологічних об’єктів у ґрунтовому покриві;
 11. створено технологію комплексної екологічної інтерпретації геофізичної та геохімічної інформації для вирішення завдання контролю за станом забрудненості педосфери і повітряного басейну міських агломерацій;
 12. з позицій екологічної безпеки проаналізовано стан геологічного середовища гірничодобувних регіонів України та м. Дніпропетровська;
 13. запропонована класифікація гірничодобувних регіонів України за станом довкілля;
 14. результати НДР впроваджено: в навчальний процес геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Архів

Кафедра геофізики приймає активну участь у наукових дослідженнях разом з фахівцями Науково-дослідної частини (НДЧ) та іншими кафедрами ННІ "Інстут геології".

 1. Тема 21БП049-01
  «Петрофізичні і геохімічні критерії виділення та оцінки продуктивності ущільнених порід-колекторів нафти і газуи»
 2. Тема 18БП049-01
  «Сучасні технології моніторингу природних та природно-техногенних процесів для оцінки впливу на об'єкти критичної інфраструктури»
 3. Тема 16БП049-02
  «Наукові засади передумов нафтогазоносності сланцевих товщ і складнопобудованих порід-колекторів»
 4. Тема 11БФ049-02
  «Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів»
 5. Тема 06БФ049-02
  «Розробка теорії та методології комплексної інтерпретації геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних даних моніторингу геологічного середовища»
 6. Тема 05БП049-01
  «Розробка системи моніторингу та методичних засад комплексної оцінки стану геологічного середовища для створення моделей функціонування природно-техногенних систем»