Бюджетна тематика

Бюджетна тематика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Розробка системи моніторингу та методичних засад комплексної оцінки стану геологічного середовища для створення моделей функціонування природно-техногенних систем

Номер державної реєстрації НДР: 0105U001528

Терміни виконання: 2005 – 2007

Науковий керівник: доктор геологічних наук, професор Вижва С.А.

Основні результати

 1. розроблено і сформовано макет бази геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, інженерно-геологічної інформації;
 2. створено картографічні моделі, що описують геологічне середовище та його зміну в просторі і в часі;
 3. розроблено систему активного і пасивного моніторингу за станом геологічного середовища на території м. Києва та територій розміщення магістральних трубопроводів;
 4. виконано комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану основних реологічних типів геологічних середовищ;
 5. виконані розробки сприяють зменшенню екологічних ризиків на території Київської агломерації та підприємствах нафтогазопровідного комплексу України.

Архів

Кафедра геофізики приймає активну участь у наукових дослідженнях разом з фахівцями Науково-дослідної частини (НДЧ) та іншими кафедрами ННІ "Інстут геології".

 1. Тема 21БП049-01
  «Петрофізичні і геохімічні критерії виділення та оцінки продуктивності ущільнених порід-колекторів нафти і газуи»
 2. Тема 18БП049-01
  «Сучасні технології моніторингу природних та природно-техногенних процесів для оцінки впливу на об'єкти критичної інфраструктури»
 3. Тема 16БП049-02
  «Наукові засади передумов нафтогазоносності сланцевих товщ і складнопобудованих порід-колекторів»
 4. Тема 11БФ049-02
  «Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів»
 5. Тема 06БФ049-02
  «Розробка теорії та методології комплексної інтерпретації геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних даних моніторингу геологічного середовища»
 6. Тема 05БП049-01
  «Розробка системи моніторингу та методичних засад комплексної оцінки стану геологічного середовища для створення моделей функціонування природно-техногенних систем»