Викладачі

Викладачі на кафедрі геофізики

Вижва Сергій Андрійович

Вижва Сергій Андрійович


директор ННІ "Інститут геології", професор, доктор геологічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
математичне моделювання
екологічна геофізика
петрофізика
інженерна геофізика
геофізичний моніторинг


Контакти

Телефон: (044) 521 33 38

Email: s.vyzhva@knu.ua

к. 335


Народився в с. Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області. Закінчив 1982 геологічний факультет Київського університету зі спеціальності «Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1985 аспірантуру кафедри геофізичних методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин. Стипендіат Кабінету Міністрів України (1994–1996).
Тема кандидатської дисертації «Розробка методу математичного моделювання акустичних характеристик складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу» (1996), докторської – «Теорія та методологія комплексної геодинамічної інтерпретації даних геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів» (2004). В 1998 р. отримав вчене звання доцента, а в 2005 р. - професора кафедри геофізики.


Професійна діяльність

 • 1985 – 1989 – геофізик, начальник загону, головний інженер Комплексної геофізичної партії Дніпровської геолого-геофізичної експедиції ДГП «Північукргеологія»
 • Працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 1989 року:

 • 1989 – 1992 – провідний інженер Базової петрофізичної лабораторії НДЧ геологічного факультету
 • 1992 – 1997 – асистент кафедри геофізики
 • 1998 – 2002 – доцент кафедри геофізики
 • 2002 – 2007 – завідувач кафедри геофізики
 • 2007 – 2012 – декан геологічного факультету
 • 2012 – 2015 – проректор з наукової роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 • 2015 – 2019 – завідувач кафедри геофізики
 • 2019 – теперішній час – директор ННІ "Інститут геології"

Нагороджений відомчими відзнаками Державної геологічної служби – медаллю Л.І. Лутугіна (2007), знаком «Почесний розвідник надр» (2009), медаллю В.І. Лучицького (2011), відзнаками Голови Київської міської Держадміністрації – Почесною грамотою (2002), «Знаком Пошани» (2007), Почесною грамотою КМ України (2004), Почесною грамотою НАК «Нафтогаз України» (2012). Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2009).

Напрямки наукових досліджень та інтересів:

 • математичне моделювання випадкових процесів і полів
 • геоекологічні дослідження
 • дослідження складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу
 • застосування методів геофізики при інженерно-геологічних дослідженнях
 • геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів
 • Hyperlink To course

  Ядерна геофізика

 • Hyperlink To course

  Інженерна геофізика

 • Hyperlink To course

  Фізика Землі

 • Hyperlink To course

  Організація і планування геофізичних робіт

 • Hyperlink To course

  Вступ до університетських студій

 • Hyperlink To course

  Моніторинг екологічного стану середовища та прикладні задачі фізики Землі

Основні наукові праці


Статті:

 • 2022
  • Михайлов В., Вижва С., Паюк С. (2022). Системний аналіз мінерально-сировинної бази стратегічних корисних копалин України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 4 (99), 36-44. http://doi.org/10.17721/1728-2713.99.05 [...]
  • Бондар К., Вижва С., Шейко І., Козленко Р. (2022). Польові методи археологічної геофізики у світі та в Україні: витоки, становлення, сучасність. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 4 (99), 12-24. http://doi.org/10.17721/1728-2713.99.02 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Фільтраційно-ємнісні параметри ущільнених теригенних порід кембрію східного схилу Львівського палеозойського прогину. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 3 (98), 33-41. http://doi.org/10.17721/1728-2713.98.04 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Електричні та пружні властивості глибокозанурених ущільнених порід карбону центрального грабена ДДЗ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2 (97), 29-38. http://doi.org/10.17721/1728-2713.97.04 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Колекторські властивості глибокозанурених ущільнених порід карбону центрального грабена ДДЗ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 1 (96), 11-19. http://doi.org/10.17721/1728-2713.96.02 [...]
  • Ivanik, O., Menshov, O., Bondar, K., Vyzhva, S., Khomenko, R., Hadiatska, K., Kravchenko, D., Tustanovska, L. (2022). Integrated approach to modelling and assessing the landslide hazards at the regional and local scale in Kyiv urbanized area, Ukraine. Modeling Earth Systems and Environment. Vol. 8, issue 4, 5479 – 5491. http://doi.org/10.1007/s40808-022-01447-x [...]
 • 2021
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Орлюк М.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2021). Електричні та пружні параметри ущільнених порід східної частини північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського університету. Геологія. 4(95), 25-33. http://doi.org/10.17721/1728-2713.95.03 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2021). Фільтраційно-ємнісні параметри ущільнених порід північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 3(94), 37-45. http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.04 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2021). Методичні принципи геофізичних досліджень карстонебезпечних територій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 1(92), 24-34. http://doi.org/10.17721/1728-2713.92.04 [...]
  • Menshov, O., Kruglov, O., Vyzhva, S., Horoshkova, L., Pereira, P., Pastushenko, T., & Dindaroglu, T. (2021). Landscape Position Effects on Magnetic Properties of Soils in the Agricultural Land Pechenigy, Ukraine. Earth Systems and Environment, 1-12. https://doi.org/10.1007/s41748-021-00240-7 [...]
  • Жигалов Я.А., Інюшев В.В., Посох В.О., Вижва С.А., Онищук І.І. (2021). Експериментальні дослідження повітропроникності бетону стиснутої зони захисної оболонки енергоблоків № 1 і 2 ВП «Южно-Українська АЕС». Ядерна енергетика та довкілля № 1 (20), 39-50. https://doi.org/10.31717/2311-8253.21.1.3 [...]
  • Михалевич І.Л., Кузьменко П.М., Тищенко А.П., Вижва А.С., Вижва С.А. (2021). Виділення пасток неструктурного типу у межах північного борту Дніпровсько-Донецької западиниза даними AVO-аналізу та сейсмічної інверсії. Геофизический журнал. 2(43), с. 227-235. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i2.230202 [...]
 • 2020
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Олійник О., Рева М., Шабатура О. (2020). Фільтраційно-ємнісні параметри нижньопермских карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського нафтогазового району Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського університету. Геологія, 1(88), 25–33. http://doi.org/10.17721/1728-2713.88.04 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2020). Електричні та акустичні параметри нижньопермських карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ. Вісник Київського університету. Геологія, 2(89), 49–58. http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.07 [...]
  • Олійник О., Антонюк В., Безродна І., Вижва С. (2020). Аналіз особливостей покладів газу ущільнених порід-колекторів та літолого-петрофізична оцінка відкладів верхнього та середнього карбону Святогір-ської площі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2(89), 89-95. http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.12 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2020). Геофізичні дослідження зсувних територій правого берега р. Дніпро (Лісостепова зона). Вісник Київського університету. Геологія, 3(90), 36–43. http://doi.org/10.17721/1728-2713.90.05 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2020). Геофізичні дослідження підтоплення територій міських агломерацій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 4(91), 6-15. http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.01 [...]
  • Глоба Я., Глоба Р., Рева М., Вижва С. (2020). Інтерпретаційні можливості електричних полів джерел дискового типу.Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 4(91), 28-34. http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.04 [...]
  • Menshov, O., Spassov, S., Camps, P., Vyzhva, S., Pereira, P., Pastushenko, T., Demidov, V. (2020). Soil and dust magnetism in semi-urban area Truskavets, Ukraine. Environmental Earth Sciences, 79(8), Article 182. https://doi.org/10.1007/s12665-020-08924-5 [...]
 • 2019
  • Vyzhva, S., Solovyov, I., Kruhlyk, V., Lisny, G. (2019). Use of the technology of interactive classification of geological bodies for gas deposits forecasting in Eastern Ukraine. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 1(84), 70-76. http://doi.org/10.17721/1728-2713.84.10 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2019). Електричні параметри порід верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2(85), 37-45. http://doi.org/10.17721/1728-2713.85.05 [...]
  • Безродна І., Вижва С. (2019). Аналіз акустичних властивостей порід-колекторів Руновщинської площі на основі петрофізичних досліджень в різних баричних умовах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 3(86), 21-26. http://doi.org/10.17721/1728-2713.86.03 [...]
  • С.А. Вижва, I.M. Безродна, О.В. Ткаченко (2019). Структура пустотного простору складнопобудованих башкирських карбонатних порід-колекторів Опішнянського родовища ДДЗ. Геофизический журнал, т.41 в.3, 189-202. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172472 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Орлюк М.І., Друкаренко В.В., Рева М.В., Шабатура О.В. Петрофізичні параметри порід візейського ярусу Лохвицької зони Дніпрово-Донецької западини // Геофизический журнал – 2019. – № 4 (41). – С. 145–158. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177380 [...]
 • 2018
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. Фільтраційно-ємнісні особливості порід верхнього карбону (на прикладі Руновщинської площі ДДЗ) // Вісник Київського університету. Геологія. – 2018. – № 83. – С. 30–37. http://doi.org/10.17721/1728-2713.83.04 [...]
  • Menshov, O., Kruglov, O., Vyzhva, S., Nazarok, P., Pereira, P., Pastushenko, T. (2018). Magnetic methods in tracing soil erosion, Kharkov Region, Ukraine. Studia Geophysica et Geodaetica, 62(4), 681-696. doi: 10.1007/s11200-018-0803-1 [...]
  • Вижва С., Курило М., Балега А. Основні інструменти державного планування і фінансового забезпечення геологічного вивчення надр в Україні. Вісник Київського університету. Геологія. – 2018.- Вип.81 (2). - С.56-62 [...]
  • Вижва С., Соловйов І., Круглик В., Лісний Г. Прогнозування зон підвищеної пористості у глинистих породах Сходу України. Вісник Київського університету. Геологія. – 2018. - Вип.80 (1). - С.33-39 [...]
 • 2017
  • Вижва С.А., Михайлов В.А., Онищук І.І. Петрофізичні особливості порід Майкопської серії Кримсько-Чорноморського регіону. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2017. - Вип.79 (4). - С.7-11 [...]
  • Дейнеко С.И., Выжва С.А., Берневек А.Н. Информативность скважинных геофизических методов при выборе основных сооружений ГЭС. Геофизический журнал. – 2017. – Т.39. - №3. – С.15-25 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Іванченко К., Онищук І., Рева М., Дейнеко С. Дослідження геологічної будови територій розміщення гідротехнічних споруд за допомогою геофізичних методів (на прикладі ГЕС "Сенже", Екваторіальна Гвінея). Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2017. - Вип.77 (2). - С.36-43 [...]
  • Portnov, V.S., Novikova, L.K., Vyzhva, S. A., Reva, N. V., Baizhanova, A. R., Yurov, V. M., Maussymbayeva, A.D. (2017). Crushing and grinding minerals deposits of the western area Nurkazgan. Bulletin of the Karaganda University. Physics Series. 1(85), 28-36 [...]
  • Вижва С., Шинкаренко А., Безродна І., Шуров І., Гафіч І., Солодкий Є. Вплив змінного тиску на акустичні та ємнісні властивості теригенних порід-колекторів (на прикладі зразків Семереньківської площі). Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2017. - Вип.76 (1). - С.20-26 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V. , Onyshchuk, D. (2017). Electrical model of Cambrian rocks from Volodymyrska area in Volyno-Podillia (Ukraine). Nafta-Gaz. Rok LXXIII Nr 2, 90–96. DOI: 10.18668/NG.2017.02.03 [in English] [...]
  • Вижва С.А., Шабатура О.В., Онищук Д.І., Онищук І.І. Декомпозиція геогенічного радонового потенціалу за допомогою логнормального кригінгу. Геоінформатика. – 2017. - №1(61). – С.42-50 [...]
 • 2016
  • Menshov O., Kuderavets R., Vyzhva S., Maksymchuk V., Chobotok I., Pastushenko, T. (2016). Magnetic studies at Starunia paleontological and hydrocarbon bearing site (Carpathians, Ukraine). Studia Geophysica et Geodaetica, 60(4), 731-746. doi: 10.1007/s11200-016-0621-2 [...]
  • С. Вижва, Г.Лісний, В.Круглик. Использование графических процессоров для построения сейсмических изображений геологической среды. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2016.- Вип.75 (4). - С.45-49 [...]
  • Вижва С., Безродна І. Визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід за даними петроакустичних досліджень Семиреньківської площі. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2016.- Вип.74 (3). - С.11-17[...]
  • С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, М. Рева. Технологія лабораторних досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2016.- Вип.73 (2). - С.20-26 [...]
  • Andrii P. Tyshchenko, Pavlo M. Kuzmenko, Serhiy A. Vyzva Stanislav O. Sklyarov, Tetiana M. Kuzmenko. A new algorithm of migration velocity computation and testing in a complex geological area Nafta-Gaz. – 2016. - №3, s. 164-168 [...]
  • Вижва С.А., Іванік О.М., Литвинов В.В., Назаренко М.В., Бондар К.М. Принципи та методи моделювання стану геологічного середовища з метою прогнозування газодинамічних явищ. Геологічний журнал. - 2016. - №1(354). – С.94-102 [...]
 • 2015
  • Menshov, O., Kuderavets, R., Vyzhva, S., Chobotok, I., Pastushenko, T. (2015). Magnetic mapping and soil magnetometry of hydrocarbon prospective areas in western Ukraine. Studia Geophysica et Geodaetica, 59, 4, 614-627. doi: 10.1007/s11200-015-0705-4 [...]
  • V.S.Portnov, S.A.Vyzva, N.V.Reva, V.M.Jurov. Use of data magnetic susceptibility measurements in the thermometer dep processes. Вестник Карагандинского университета. Серия Физика. – 2015. - №3(79). – С.24-31 [...]
  • С. Вижва, О. Шабатура, Д. Онищук, І. Онищук. Радіаційні характеристики радонових вод м. Хмільник. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2015.- Вип.69 (2). - С.30-38 [...]
 • 2014
  • Тройніч К., Вижва С. Ефективний алгоритм сейсмічної променевої томографії при обробці великих масивів сейсмічних даних. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2014.- Вип.66 (3). - С.77-81 [...]
  • Михайлов В., Вижва С. Стан і проблеми вищої геологічної освіти в Україні. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2014.- Вип.66 (3). - С.61-70 [...]
  • S.A. Vyzhva, G.T.Prodayvoda, A.S.Vyzhva. Elastic properties of some clay minerals. Nafta-Gaz. - 2014. - №11, s.743-756 [...]
  • Портнов В.С., Вижва С.А., Рева М.В., Юров В.М. Использование геофизических данных для оценки флотационных свойств руд и минералов. Вестник Карагандинского университета. Серия Физика. – 2014. - №4(76). – С.26-33 [...]
  • Вижва С., Михайлов В., Онищук Д., Онищук І. Електричні параметри порід-колекторів імпактних структур. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2014.- Вип.65 (2). - С.31-36 [...]
  • Вижва С.А., Михайлов В.А., Онищук І.І., Онищук Д.І. Петрофізичні параметри порід, перспективних на сланцевий газ (ділянки східного сектору Дніпровсько-Донецької западини). Геофизический журнал. - 2014. – Т.36, №1. – С.145-157 [...]
 • 2013
  • G. Lisnyi, I. Ustenko, V. Petruniak, S. Vyzhva. Modeling workflow for distribution of seismic waves velocities in the central part of Dnieper-Donets basin. Вісник Одеського університету імені Мечникова. - 2013. - Т.18, вип. 1(17). - С.84-89 [...]
  • Вижва С.А., Продайвода Г.Т., Козіонова О.О. Математичне моделювання коефіцієнтів відбиття повздовжніх хвиль від розущільнених насичених зон в гранітах. Львів, Видавництво Львівської політехніки, Геодинаміка. – 2013. - № 2(15). - С.118-120 [...]
  • Вижва С.А., Плахотнік О.В. Сучасні стратегії розвитку науково-інноваційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. - Вип.41. - С.5-12 [...]
  • Вижва С., Продайвода Г., Віршило І., Козіонова О. Проблеми інформаційного забезпечення інтерпретаційних технологій геофізичної томографії. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2013. - Вип. 61. - С.57-62 [...]
  • Вижва С., Онищук Д., Онищук В. Петроелектрична модель основних типів порід кембрію Володимирської площі Волино-Поділля. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2013.- Вип. 61. - С.26-31 [...]
  • Вижва, С.А. Оцінювання наукової діяльності в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Наука сьогодні. – 2013. – № 17-18. – С. 21-25
 • 2012
  • Вижва С. Підготовка наукової еліти України: [підготовка наукових кадрів у докторантурі, аспірантурі та ад'юнктурі на прикладі КНУ ім. Т.Шевченка]. Вища школа. - 2012. - No 8. - С.14-27
  • Выжва С.А., Продайвода Г.Т., Кузьменко П.Н., Козионова О.А. Математическое моделирование сейсмогравитационного эффекта резервуара нефти и газа в кристаллическом фундаменте. Геофизический журнал. - 2012. – Т.34, №5. – С.154-165 [...]
  • Вижва С., Онищук Д., Онищук І. Радіоактивність порід-колекторів нафтогазоперспективних площ Волино-Поділля Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2012.- Вип.59. С.7-11 [...]
  • Вижва С., Казанцев А. Статистичний зв'язок параметрів Місяця із сейсмічними явищами на Землі. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2012.- Вип.58. С.10-13 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук Д. Петроелектрична модель порід-колекторів Західно-Шебелинського газоконденсатного родовища. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2012.- Вип.57. С.13-17 [...]
  • Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Онанко Ю.А., Онанко А.П. Автоматизована система обробки результатів вимірювань швидкостей пружних хвиль в породах-колекторах інваріантно-поляризаційним методом. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2012. - Вип.56. - С. 48-52 [...]
  • Вижва С.А., Безродна І.М., Козіонова О.О. Аналіз пористості карбонатних відкладів карбону Руденківсько-Пролетарського регіону за результатами петрофізичних досліджень. Геоінформатика. – 2012. - №1. – С.17-25 [...]
 • 2011
  • Портнов В.С., Вижва С.А., Рева М.В., Юров В.М. Использование физических свойств минералов для оценки запасов полезных ископаемых. Вестник Карагандинского университета. Серия Физика. – 2011. - №4(64). – С.78-87 [...]
  • Ю.А.Онанко, Г.Т.Продайвода, С.А.Вижва, А.П.Онанко, О.В.Шабатура. Ефекти анізотропії в складних напружено-деформаційних умовах порід-колекторів Волино-Подільської плити за результатами ультразвукових досліджень. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАНУ. - 2011. - № 4. - C. 126-130 [...]
  • Вижва С.А., Безродна І.М., Кузьменко Т.М. Аналіз впливу флюїдонасичення і глинистості на пружні та акустичні властивості девонських карбонатних колекторів Волино-Поділля. Геоінформатика. – 2011. - №2. – С.36–42 [...]
  • Вижва С.А., Продайвода Г.Т., Онанко Ю.А. Сейсмоакустична діагностика процесів руйнування в геологічному середовищі. Геоінформатика. – 2011. - №1. – С. 42-47 [...]
  • Onanko, Yu.A., Prodayvoda, G.T., Vyzhva, S.A., Onanko, A.P., Kulish, M.P. The computerized system of processing of measurements of longitudinal and transverse velocities of ultrasound. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. Volume 33, Issue SPEC. ISS., December 2011, Pages 529-533
  • Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродний Д.М. Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення задач тектонофаціального аналізу. Геодинаміка. – 2011. - №2(11). – С.245-247
  • Вижва С.А., Продайвода Г.Т., Віршило І.В., Козіонова О.О. Проблеми інформаційного забезпечення інтерпретаційних технологій геофізичної томографії. Геодинаміка. – 2011. - №2(11). – С.44-45 [...]
  • Вижва С., Гожик А., Філіпакі І. Дослідження нерозчинного залишку карбонатних порід Зарічної площі комплексом методів. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2011.- Вип.54. С. 63-65
 • 2010
  • Вижва С.А., Онищук І.І., Цюпа І.В. Моніторинг процесів підтоплення на території національного комплексу “Експоцентр України”. Геоінформатика. - 2010. - №1. – С.66-71 [...]
  • Вижва С.А., Дейнеко С.І., Асташкіна О.А. Застосування радіоактивних методів в системі гідрогеологічного моніторингу техногенно-навантажених територій. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2010.- Вип.50. С. 31-33 [...]
  • Рева М.В., Гожик А.П., Онищук В.І., Онищук І.І. Петроелектричні дослідження керну складнопобудованих порід-колекторів. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2010.- Вип.50. С. 4-7 [...]
  • Вижва С.А., Цюпа І.В., Онищук І.І. Динаміка процесів підтоплення центральної частини національного комплексу «Експоцентр України» за даними геофізичних досліджень. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2010.- Вип.49. - С. 32-34 [...]
  • Вижва С.А., Продайвода Г.Т. Математичне моделювання сейсмічного хвильового поля геологічного середовища з однонаправленою системою тріщин. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2010.- Вип.49. - С. 4-6 [...]
  • Вижва С.А., Продайвода Г.Т., Грищук П.І. Гравімагнітна томографія: становлення і перспективи розвитку. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2010.- Вип.48. С.33-35 [...]
  • Вижва С.А., Продайвода Г.Т., Віршило І.В. Методологічні і теоретичні принципи сейсмогравітаційної томографії. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2010.- Вип.48. С. 29-33 [...]
 • 2009
  • Вижва С.А., Безродна І.М. Оцінка структури пустотного простору колекторів за даними ГДС та петрофізичних досліджень. Вісник Київського ун-ту. Геологія. – 2009.- Вип.47. С. 38-42 [...]
  • Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродна І.М. Безродний Д.А. Математичне моделювання тектонофацій метаморфічних порід епізони Кривбасу. Геоінформатика. – 2009.- №3. – С.68-73 [...]
 • 2008
  • Федоришин С.Д., Вижва С.А. Оцінка впливу поліміктового складу матриці породи на її питомий електричний опір. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ. – 2008. - №2(18). – С.37-42 [...]
  • Жуков М.Н., Вижва С.А. Критичний стан повітряного середовища Києва. Прогнозні оцінки впливу на 2012 рікv. Геоінформатика. – 2008.- №4. – С.69-78 [...]
  • Вижва С.А., Вижва З.О., Демидов В.К. Тривимірне статистичне моделювання методом рандомізації в задачах моніторингу геологічного середовища. Геоінформатика. – 2008. - №2. – С.78-85 [...]
  • Вижва С.А., Тищенко А. П. Сучасні підходи до побудови геолого-геофізичної моделі нафтогазових покладів. Вісник Київського університету. Геологія. - 2008. - Вип. 45. - С. 4-9 [...]
  • Вижва С.А., Миколенко Л.В. Моніторинг зсувонебезпечних територій із застосуванням даних ДЗЗ. Вісник Київського університету. Геологія. - 2008. - Вип. 44. - С.42-45 [...]
  • Вижва С.А., Рева М.В., Гожик А.П., Онищук І.І., Онищук В.І. Петроелектричні дослідження керну свердловини чорноморського шельфу. Вісник Київського університету. Геологія. - 2008. - Вип. 44. - С.4-7 [...]
 • 2007
  • Вижва С.А., Цюпа І.В. Всеукраїнська наукова конференція «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища». Вісник Київського університету. Геологія. – 2007. – Вип.41-42. – С.122-126
  • Вижва С.А., Кошляков О.Є., Кошлякова І.Є., Цюпа І.В. Структура бази даних геолого-геофізичної інформації в системі моніторингу за станом геологічного середовища на території Київської агломерації. Вісник Київського університету. Геологія. – 2007. - Вип.41-42. – С.48-51
  • Вижва С.А., Онищук І.І., Рева М.В., Онищук В.І. Геоелектричні параметри ґрунтів та порід у верхній частині розрізу лісостепової зони України. Геофизический журнал. – 2007. – Т.29, №3. – С. 116 – 122

 • Науково-методичні та навчально-методичні праці:

  • 2022
   • Вижва С.А., Безродна І.М., Гожик А.П. та ін. (2022). Стандарт вищої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти. МОН України, 15 с. [...]
  • 2020
   • Вижва С.А., Демидов В.К., Онищук В.І. (2020).Методичні вказівки з підготовки та оформлення бакалаврських робіт зі спеціальності 103 – Науки про Землю. [Електронний ресурс]
  • 2019
   • Зацерковний В.І., Вижва С.А., Демидов В.К., Онищук В.І. (2019). Методичні вказівки з підготовки та оформлення магістерських робіт за спеціальністю 103 – Науки про Землю. Навчально-методичний комплекс. КНУ імені Тараса Шевченка, 40. [Електронний ресурс]
  • 2018
   • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В. (2018) Інженерна геофізика. Підручник. ВПЦ ”Київський університет”, 592 с. [...]
  • 2015
   • Вижва С.А., Марушкевич А.А., Спіцин Є.С., Кошечко Н.В., Сатановська Л.А. (2015) Організація асистентської педагогічної практики аспірантів/ад’юнктів: методичні рекомендації для аспірантів/ад’юнктів ІІ року навчання. Методичні рекомендації. К.- Ніжин: Видавець М.М., 148 с.
  • 2014
   • Выжва С.А., Шабатура А.В., Гавриленко О.Д., Онищук, И.И., Теут Е.В. (2014) Радоновый контроль и измерения. Учебник. Алматы., ТОО "Bookprint". [...]
   • Вижва С.А., Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І. Електрометрія. Посібник з навчальної геофізичної практики. – Київ. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 303 с. [...]
   • Продайвода Г.Т., Кузьменко П.М., Вижва С.А. (2014) AVO-аналіз та інверсія сейсмічних даних. Навчальний посібник. К. – ВПЦ «Київський університет», 153 с. [...]
  • 2013
   • Вижва С.А., Тищенко А.П. (2013) Математична обробка сейсмічних даних. Навчальний посібник. К. – ВПЦ «Київський університет», 2013. 153 с.
  • 2012
   • Вижва С.А., Онищук І.І., Черняєв О.П. (2012) Ядерна геофізика. Підручник. К. – ВПЦ «Київський університет», 608 с. [...]
   • Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Віршило І.В. (2012) Математичне моделювання ефективних геофізичних параметрів. Навчальний посібник. К., – ВПЦ «Київський університет», 287 с.
  • 2011
   • Шестопалов В.М., Коржнев М.М., Вижва С.А.та ін. (2011) Екогеологія України. Навчальний посібник К. – ВПЦ «Київський університет», 671 с.
   • Продайвода Г., Вижва С., Безродна І.М., Продайвода Т. (2011) Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу. ВПЦ "Київський університет".
   • Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродний Д.А., Безродна І.М. (2011). Акустичний текстурний аналіз метаморфічних порід Криворіжжя. ВПЦ "Київський університет". [...]

  Монографії:

  • 2014
   • Михайлов В.А., Куровець І.М., Сеньковський Ю.М., Вижва С.А., Григорчук К.Г., Загнітко В.М., Гнідець В.П., Капренко О.М., Куровець С.С. (2014) Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія. У 8 кн. Кн.3. Південний нафтогазоносний регіон. К.: ВПЦ «Київський університет», 215 с. [...]
   • Михайлов В.А., Вижва С.А., Загнітко В.М., Огар В.В., Карпенко О.М., Онищук І.В., Куровець І.М., Гладун М.В., Андрєєва О.О., Максимчук П.Я. (2014) Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія. У 8 кн. Кн.4. Східний нафтогазоносний регіон. Аналітичні дослідження. К.: ВПЦ «Київський університет», 431 с. [ч.1] [ч.2]
   • Михайлов В.А., Вакарчук С.Г., Зейкан О.Ю., Касянчук С.В., Куровець І.М., Вижва С.А., Загнітко В.М., Коваль А.М., Крупський Ю.З., Гладун В.В., Чепіль П.М., Стрижак В.П., Кульчицька Г.О. (2014) Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія. У 8 кн. Кн.8. Теоретичне обґрунтування ресурсів нетрадиційних вуглеводнів осадових басейнів України. К.: Ніка-Центр, 280 с. [...]
  • 2013
   • Вакарчук С.Г., Довжок Т.Є., Михайлов В.А., Гладун В.В., Швидкий О.А., Вижва С.А., Філюшкін К.К., Харченко М.В., Кабишев Ю.Б., Башкіров Г.Л. (2013) Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія. У 8 кн. Кн. 5. Перспективи освоєння ресурсів сланцевого газу та сланцевої нафти у Східному нафтогазоносному регіоні України. К.: ТОВ «ВТС ПРИНТ», 240 с.[...]
   • Михайлов В.А., Зейкан О.Ю., Коваль А.М., Загнітко В.М., Гуров Є.П., Вижва С.А., Шнюков Є.Ф., Наумко І.М., Чепіль П.М., Кожушок О.Д., Радченко В.В., Безродний Д.А. (2013) Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія. У 8 кн. Кн. 7. Метан вугільних родовищ, газогідрати, імпактні структури і накладені западини Українського щита. К.: Ніка-Центр, 2013, 368 с. [...]
  • 2011
   • Выжва С.А., Грищук П.И., Зинченко О.В. та ін. (2011) Геологія в Київському університеті. К.: ВПЦ «Київський університет», 479 с.
   • Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродний Д.А., Безродна І.М. (2011) Акустичний текстурний аналіз метаморфічних порід Криворіжжя. К.: ВПЦ "Київський університет", 368 с.
   • Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродна І.М., Продайвода Т.Г. (2011) Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу. К.: ВПЦ «Київський університет», 367 с.
  • 2008
   • Вижва С.А., Винниченко О.Б., Кендзера О.В. (2008) Вплив природних і техногенних процесів на потенційно-небезпечні об’єкти. К.: ВПЦ «Київський університет», 326 с. [...]

  Матеріали конференцій та тези доповідей:

  • 2022
   • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2022). Petrophysical properties of consolidated terrigenous rocks of Cambrian period of the southern slope of the Lviv Paleozoic trough. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 15-18, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580257 [...]
   • Vyzhva, S., Pampukha, I., Savran, V., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2022). Geophysical monitoring of man-made contamination with petroleum products. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 15-18, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580255 [...]
   • Rusachenko, N., Vyzhva, S. (2022). Stages of formation seismic ray tomography as a method of studying the subsurface in oil and gas industry. Modern modifications. Geophysical monitoring of man-made contamination with petroleum products. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 15-18, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580258 [...]
   • Вижва С.А., Пампуха І.В., Савран В.О., Онищук В.І. (2022). Організація та створення оперативних груп моніторингу радіаційної обстановки територій і об’єктів. Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: збірник тез доповідей ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. Київ: Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 380 с. [...]
   • Вижва С.А., Пампуха І.В., Савран В.О., Онищук В.І. (2022). Формування сучасних вимог до радіометричної апаратури.Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: збірник тез доповідей ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. Київ: Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 380 с. [...]
  • 2021
   • Vyzhva, S., Shabatura, O., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2021). Classification and discriminant functions of alpha- beta radioactivity parameters in oil and gas geophysics. XXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", 2021 May 11-13, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521126 [...]
   • Lisny, G., Krasnikova, O., Vyzhva, S. (2021). Prospects of macroseismic monitoring of hydraulic fracturing in Ukraine. XXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects". https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521145 [...]
   • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2021). Petrophysical properties of the Lower Permian limestones of the Glinsko-Solokhivskygas- and oil-bearing region of the Dnieper-Donets depression. 15th International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 17-19, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2066 [...]
   • Semenov, A., Vyzhva, S., Sakhno, T., Semenova, N., Nikityuk O. (2021). Combined method of UV treatment and ozonation during water disinfection in swimming pools. 15th International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 17-19, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2095 [...]
   • Vyzhva, S., Solovyov, I., Mykhalevych, I., Kruhlyk, V., Lisny, G. (2021). Use of direct hydrocarbon indicators for forecasting hydrocarbons deposits. 15th International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 17-19, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2109 [...]
  • 2020
   • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2020). Application of geophysical methods in the study of karst. 19th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2020 May 11-14, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo123 [...]
   • Bukatiuk, R.M., Vyzhva, S.A., Shabatura, O.V., Onyshchuk, V.I., Onyshchuk, I.I. (2020). Factoring of radioactive properties and composition of sedimentary rocks of Runovschyna Area for the purposes of lithological and facial subdivision. 19th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2020 May 11-14, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo058 [...]
   • Kuzmenko, P., Mykhalevych, I., Vyzhva, S. (2020). Identification of non-structural traps based on AVO-analysis and Elastic Inversion within the northern edge of the Dnieper-Donets Depression. 19th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2020 May 11-14, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo029 [...]
   • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Tsuman, V. (2020). A method of the permeability determi-nation of protective structures of man-made objects. XIV International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2020 November 10-13, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056075 [...]
   • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2020). Geophysical indicators of flooding processes. XIV International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2020 November 10-13, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056100 [...]
   • Vyzhva, S., Shabatura, O., Mizernaya, M., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2020). Discrimination of lithological types of the runovshchyna area for alpha and beta activity. Springer: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 1019, 21-28. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5_3 [...]
  • 2019
   • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2019). The mapping of submerged (flooding) lands by geophysical methods. XIII International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2019 November 12-15, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202020216 [...]
   • Vyzhva, S., Onyshchuk, I., Kozionova, O., Maslov, B. (2019). Hydraulic fracture crack propagation modeling in multi-component nonelastic geological media. XIII International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2019 November 12-15, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903224 [...]
   • Vyzhva, S., Lisny, G., Solovyov, I., Kruhlyk, V. (2019). Application of two-parameter classification of seismic attributes for prediction of hydrocarbon deposits in the Dnieper-Donetsk depression. XIII International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2019 November 12-15, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903226
   • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2019). Application of geophysical methods in the study of landslides. 18th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902066 [...]
   • S. Vyzhva, O. Shabatura, Mizernaya M., V. Onyshchuk, I. Onyshchuk. Discrimination of lithological types of the Runovshchyna area for alpha and beta activity / 14 International scientific-practical conference “MODS 2019: Mathematical Modeling and Simulation of Systems”, 2019 June 24-26, Chernihiv, Ukraine, vol. 1019, 2020, p. 21-28 (Scopus). https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5_3 [...]
   • Vyzhva, S., Solovyov, I., Kruhlyk, V., Lisny, G. (2019). Application of the EasySeis software for construction of seismic images on the Dniper-Donetsk depression. 18th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902031 [...]
   • Vyzhva, S., Shabatura, O., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2019). Alpha and beta-activities of sedimentary rocks of the Runovshchyna area as an indicator of the conditions of their origin. 18th International Conference: Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902093 [...]
   • Chernov, A.P., Danilov, A.V., Vyzhva, S.A. (2019). Comparison of Vertical Electric Sounding, resonance acoustic profiling and ground-penetrating radar survey informativeness for investigation of engineering geology conditions of metropolitan in Kyiv. 18th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902142 [...]
   • Krasnikova, O., Vyzhva, S. (2019). The analysis of the connection between capillary pressure curves and acoustic properties of sedimentary rocks. 18th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902126 [...]
   • Prodayvoda, G., Kuzmenko, P., Vyzhva, A., Tyshchenko, A. (2019). Travel-times behavior of reflected P-waves in horizontal thicklayered media with strong anisotropy. 18th International Conference Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects.https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902105 [...]
  • 2017
   • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В. Investigations of the Effects of Polarization in Rocks. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference. – 2017. - Випуск XI [...]
   • A. Shynkarenko, S. Vyzhva and I. Bezrodna. Influence of the Variable Pressure on the Petrophysical Properties of Terrigenous Rocks. 79th EAGE Conference and Exhibition 2017. Session: Rock Physics and Geomechanics. DOI: 10.3997/2214-4609.201701460 [...]
  • 2015
   • Глоба Р.Н., Иваник Е.М., Глоба Я.Н., Выжва С.А. Оценка влияния коррозионных процессов на трубопроводно-транспортные природно-техногенные системы по данным электрометрии. Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірник наукових праць. 2015, т.12, c.122-130 [...]
  • 2013
   • Vyzhva, S.A., Mikhailov, V.A. Implications for unconventional hydrocarbons exploration and production in Ukraine. 75th European Association of Geoscientists and Engineers Conference and Exhibition 2013 Incorporating SPE EUROPEC 2013: Changing Frontiers,; London; United Kingdom; 10 June 2013 through 13 June 2013; Pages 4927-4931 [...]
   • Petruniak, V., Ustenko, I., Vyzhva, S. New aspects of 3D seismic data interpretation at the southern border of dnieper-donets basin. 75th European Association of Geoscientists and Engineers Conference and Exhibition 2013 Incorporating SPE EUROPEC 2013: Changing Frontiers; London; United Kingdom; 10 June 2013 through 13 June 2013; Pages 6174-6176 [...]
   • Prodayvoda, G.T., Vyzhva, S.A., Vyzhva, A.S. Anisotropy parameters of rock-forming clay minerals elastic waves. 75th European Association of Geoscientists and Engineers Conference and Exhibition 2013 Incorporating SPE EUROPEC 2013: Changing Frontiers; London; United Kingdom; 10 June 2013 through 13 June 2013; Pages 6270-6272 [...]
   • Вижва, С. А., Лавренюк Я.В., Бедюх О.Р., Демченко П.І., Заславський В.А. Трансфер технологій та комерціалізація наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Матеріали VІІ міжнародного форуму «Трансфер технологій та інновації: конкурентно-спроможна економіка і сталий розвиток (Київ, 24-25 жовтня 2013). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.41-46
  • 2012
   • Petruniak, V.D., Ustenko, I., Vyzhva, S. Rational complex processing graph of and interpretation of geophysical information of Pirkivska Field. 74th European Association of Geoscientists and Engineers Conference and Exhibition 2012 Incorporating SPE EUROPEC 2012: Responsibly Securing Natural Resources, pp. 5523-5525 [...]
   • Vyzhva, S.A., Prodayvoda, G.T., Vyzhva, A.S. Quantitative estimation method of clay minerals elastic constants. 74th European Association of Geoscientists and Engineers Conference and Exhibition 2012 Incorporating SPE EUROPEC 2012: Responsibly Securing Natural Resources, pp. 2125-2129 [...]
   • Vyzhva, S.A., Prodaivoda, G.T., Kuzmenko, P.M., Kozionova, O.O. AVO-Analysis of seismic data of crystalline basement deconsolidation zone (results of mathematical modeling). 11th International Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, Geoinformatics 2012; Kiev; Ukraine; 14 May 2012 through 17 May 2012 [...]
   • Kostrets, A.A., Vyzhva, S.A., Kazantsev, A.M. Seismic activity of the earth and its connection to the position of sun-earth moon (according to the Main Centre special control). 11th International Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, Geoinformatics 2012; Kiev; Ukraine; 14 May 2012 through 17 May 2012 [...]
   • Вижва С.А., Безродна І.М., Козіонова О.О. Аналіз ємнісних властивостей карбонатних порід нижнього карбону Руденківсько-Пролетарської НГО за результатами ГДС та петрофізики. Теоретичні та прикладні проблеми геоінформатика. – 2012. – С.16-23 [...]
  • 2010
   • Prodayvoda, G.T., Vyzhva, S.A., Kuzmenko, P.M., Tyshchenko, A.P. A new view on the seismic and seismoacoustic interpretation techniques for oil and gas exploration. 9th International Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, Geoinformatics 2010; Kiev; Ukraine; 11 May 2010 through 14 May 2010 [...]
   • Vyzhva, S.A., Deineko, S.I., Demidov, V.K., Astashkina, O.A. Dynamic geologic-geophysical model of chalky layer and dispersible soils on territory of the RNPP site. 9th International Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, Geoinformatics 2010; Kiev; Ukraine; 11 May 2010 through 14 May 2010 [...]
   • Ustenko, I.V., Vyzhva, S.A., Bukovskyi, V.P. Integrated petrophysical research of the complex reservoir rocks of the Volyn-Podillia. 72nd European Association of Geoscientists and Engineers Conference and Exhibition 2010: A New Spring for Geoscience. Incorporating SPE EUROPEC 2010, Volume 7, 2010, Pages 5285-5289 Extended Abstracts [...]
   • Bashkirov G., Karpenko A., Vyzhva S., Makovets O. Maykop series rocks of Ukrainian sector of Black Sea shelf. AAPG European Region Annual Conference «Exploration in the Black Sea and Caspian Regions», 2010, Kyiv [...]
   • Вижва С.А., Безродна І.М., Безродний Д.А. Вплив характеру насичення пустотного простору карбонатних порід на параметри пружної анізотропії. Збірник наукових праць. Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – К., 2010. – С.131-141 [...]
  • 2009
   • Вижва С.А., Віршило І.В., Продайвода Г.Т., Маслов Б.П. Вплив орієнтованих систем тріщин на розсіювання сейсмічних хвиль. Матеріали ІХ Міжнародної геологічної конференції Моніторинг геологічних процесів. – 2009. – ВПЦ Київський університет. – С.35
   • Вижва С.А., Дейнеко С.І., Диняк О.А. Комплексные геофизические изыскания с целью оценки инженерно-геологических условий при строительстве высотных зданий. Збірник наукових праць. Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – К., 2009. – С.235-240 [...]
  • 2007
   • Вижва С.А., Жуков М.Н. Стан природного та історичного середовища Києва. Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища». – Київ, 2007. – С.14-16