Викладачі

Викладачі на кафедрі геофізики

Шабатура Олександр Вікторович

Олександр Вікторович Шабатура


Доктор геологічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
екологія
каротаж
петрофізика
геостатистика
ядерна геофізика


Контакти

Телефон: +38 (097) 618 35 34

Телефон внутрішній: (044) 521 33 38, 24 36

Email: dard@ukr.net

к. 342


У 1995 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «геофізичні методи розвідки та пошуків родовищ корисних копалин», отримав кваліфікацію «геофізик». У 1997 - 2000 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі геофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2004 році в КНУ захистив кандидатську дисертацію «Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазовя та їх праткичне застосування» (науковий керівник проф. Толстой М.І.)


Професійна діяльність

  Працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2000 року:

 • 2000 - 2006 - молодший науковий співробітник НДЛ фізико-хімічних досліджень гірських порід геологічного факультету К
 • 2006 - 2007 - науковий співробітник НДЛ фізико-хімічних досліджень гірських порід геологічного факультету
 • 2007 - 2008 - завідуючий НДЛ фізико-хімічних досліджень гірських порід геологічного факультету
 • 2008 - 2011 - докторант кафедри геофізики
 • 2011 - 2017 - старший науковий співробітник НДЛ теоретичної і прикладної геофізики геологічного факультету / ННІ «Інститут геології»
 • 2018 - 2020 - асистент кафедри геофізики
 • 07.2021 - 11.2021 - в.о. завідувача кафедри геофізики
 • 12.2021 - теперішній час - заступник директора з наукової роботи
 • 2020 - теперішній час - доцент кафедри геофізики

Вчений секретар ННІ «Інститут геології»

Напрямки наукових досліджень та інтересів:

 • застосування методів геофізики при інженерно-геологічних та геоекологічних дослідженнях
 • геостатистична обробка і моделювання геоданих
 • каротаж
 • радон
 • петрофізика магматичних утворень
 • Hyperlink To course

  Геофізичні дослідження свердловин

 • Hyperlink To course

  Геофізичні дослідження свердловин з основами комп’ютерної обробки

 • Hyperlink To course

  Основи геофізичних досліджень свердловин

 • Hyperlink To course

  Комплексування геофізичних методів

 • 2022
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Фільтраційно-ємнісні параметри ущільнених теригенних порід кембрію східного схилу Львівського палеозойського прогину. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 3 (98), 33-41. http://doi.org/10.17721/1728-2713.98.04 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Електричні та пружні властивості глибокозанурених ущільнених порід карбону центрального грабена ДДЗ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2 (97), 29-38. http://doi.org/10.17721/1728-2713.97.04 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Колекторські властивості глибокозанурених ущільнених порід карбону центрального грабена ДДЗ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 1 (96), 11-19. http://doi.org/10.17721/1728-2713.96.02 [...]
  • Ivanik O., Fonseca J., Shabatura O., Khomenko R., Hadiatska K., Kravchenko D. (2022). An integrated approach for landslide hazard assessment: A case study of the Middle Dnieper Basin, Ukraine. Journal of Water and Land Development. 52 (I–III): p. 81–86. http://doi.org/10.24425/jwld.2021.139947 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2022). Petrophysical properties of consolidated terrigenous rocks of Cambrian period of the southern slope of the Lviv Paleozoic trough. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 15-18, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580257 [...]
  • Shabatura, O., Nozhenko, O. (2022). Sources of Geogenic Radon Potential of Surska Area. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 15-18, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580250 [...]
 • 2021
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Орлюк М.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2021). Електричні та пружні параметри ущільнених порід східної частини північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 4(95), 25-33. http://doi.org/10.17721/1728-2713.95.03 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2021). Фільтраційно-ємнісні параметри ущільнених порід північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 3(94), 37-45. http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.04 [...]
  • Пігулевський П. Г., Костенко Н. В., Шабатура О.В. (2021). Приазовський мегаблок Українського щита: тектоніка та речовинно-петрофізичні особливості гранітоїдів. Монографія. ВПЦ "Київський університет". [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2021). Методичні принципи геофізичних досліджень карстонебезпечних територій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 1(92), 24-34. http://doi.org/10.17721/1728-2713.92.04 [...]
  • Vyzhva, S., Shabatura, O., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2021). Classification and discriminant functions of alpha- beta radioactivity parameters in oil and gas geophysics. XX th International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", 2021 May 11-13, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521126 [...]
  • Onanko, A., Shabatura, O., Charnyi, D., Onanko, Y., Dmytrenko, O., Kulish, M. (2021). Features of acoustic emission, an elastic characteristics of sandstone SiO2, quartzite. 15th International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 17-19, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2097 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2021). Petrophysical properties of the Lower Permian limestones of the Glinsko-Solokhivskygas- and oil-bearing region of the Dnieper-Donets depression. 15th International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 17-19, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2066 [...]
 • 2020
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Олійник О., Рева М., Шабатура О. (2020). Фільтраційно-ємнісні параметри нижньопермских карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського нафтогазового району Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського університету. Геологія, 1(88), 25–33. http://doi.org/10.17721/1728-2713.88.04 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2020). Електричні та акустичні параметри нижньопермських карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ. Вісник Київського університету. Геологія, 2(89), 49–58. http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.07 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2020). Геофізичні дослідження зсувних територій правого берега р. Дніпро (Лісостепова зона). Вісник Київського університету. Геологія, 3(90), 36–43. http://doi.org/10.17721/1728-2713.90.05 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2020). Геофізичні дослідження підтоплення територій міських агломерацій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 4(91), 6-15. http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.01 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2020). Application of geophysical methods in the study of karst. 19th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2020 May 11-14, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo123 [...]
  • Bukatiuk, R.M., Vyzhva, S.A., Shabatura, O.V., Onyshchuk, V.I., Onyshchuk, I.I. (2020). Factoring of radioactive properties and composition of sedimentary rocks of Runovschyna Area for the purposes of lithological and facial subdivision. 19th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2020 May 11-14, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo058 [...]
  • Ivanik, O., Shabatura, O., Homenko, R., Hadiatska, K., Kravchenko, D. (2020). Local forecast of landslide hazards: Case study from Kyiv region. XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects". https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo118[...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2020). Geophysical indicators of flooding processes. IV International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2020 November 10-13, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056100 [...]
  • Vyzhva, S., Shabatura, O., Mizernaya, M., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2020). Discrimination of lithological types of the runovshchyna area for alpha and beta activity. Springer: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 1019, 21-28. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5_3 [...]
 • 2019
  • О. Шабатура, І. Онищук, В. Онищук. Фаціальні тренди альфа-бета активності осадових порід // Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища (під заг. ред. В.Ю. Максимчука). – Львів: Растр-7, 2019. – 228 с. (стор. 199-202) [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2019). The mapping of submerged (flooding) lands by geophysical methods. XIII International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2019 November 12-15, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202020216 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2019). Application of geophysical methods in the study of landslides. 18th International Conference: Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902066 [...]
  • Vyzhva, S., Shabatura, O., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2019). Alpha and beta-activities of sedimentary rocks of the Runovshchyna area as an indicator of the conditions of their origin. 18th International Conference: Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902093 [...]
  • A. Nigmatullin, A.N. Kan, V. Onyshchuk and O. Shabatura (2019). Geophysical online monitoring of copper ores for silver’s detection at Kazakhmys Corporation LLC. 18th International Conference: Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902095 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2019). Електричні параметри порід верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2(85), 37-45. http://doi.org/10.17721/1728-2713.85.05 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Орлюк М.І., Друкаренко В.В., Рева М.В., Шабатура О.В. Петрофізичні параметри порід візейського ярусу Лохвицької зони Дніпрово-Донецької западини // Геофизический журнал – 2019. – № 4 (41). – С. 145–158. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177380 [...]
  • S. Vyzhva, O. Shabatura, Mizernaya M., V. Onyshchuk, I. Onyshchuk. Discrimination of lithological types of the Runovshchyna area for alpha and beta activity / 14 International scientific-practical conference “MODS 2019: Mathematical Modeling and Simulation of Systems”, 2019 June 24-26, Chernihiv, Ukraine, vol. 1019, 2020, p. 21-28 (Scopus). https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5_3 [...]
 • 2018
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. Фільтраційно-ємнісні особливості порід верхнього карбону (на прикладі Руновщинської площі ДДЗ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2018. – № 83. – С. 30–37. http://doi.org/10.17721/1728-2713.83.04 [...]
 • 2017
  • Вижва С.А., Шабатура О.В., Онищук В.І., Онищук І.І. Декомпозиція геогенічного радонового потенціалу за допомогою логнормального кригінгу // Геоінформатика, 2017, 1(61) [...]
  • Тютюнник Ю., Шабатура О., Дауніс-і-Естадел'я Х. Геостатистичне вивчення латерального і радіального розподілу концентрацій хімічних елементів у ґрунтовому покриві зони помірного техногенезу (на прикладі субурбії Київського мегаполісу) // Вісник Київського університету // Геологія. 4(79)/2017
 • 2016
  • Петрогеохімія, петрофізика неовулканітів Альпійської складчастої зони Східної Європи /Толстой М. І., Короновський М.В., Костенко Н. В., Шабатура О.В., Гасанов Ю.Л./ Монографія. К.: ВПЦ Київський університет. 2016. С. 558
  • Ю. Тютюнник, О. Шабатура Індустріоземи та їх використання в археологічному грунтознавстві // Вісник Київ. у-ту, сер. Геологія. 2(73). 2016
  • Chernov A., Shabatura O. Geosciences help to protect human health: estimation of the adsorbed radiation doses while flight journeys, as important step to radiation risk assessment // Geophysical Research Abstracts. Vol. 18, EGU2016-10069-1, 2016, EGU General Assembly 2016
 • 2015
  • Інженерна геологія: розрахунки та випробування гірських порід / В.В.Мозговий, Шабатура О.В., А.М.Онищенко, М.П.Кузмінець, І.О.Опрощенко, В.В.Стьожка / Навч. посібник, К.: «МП Леся», 2015.
  • Вижва С., Шабатура О., Онищук Д., Онищук І. Радіаційні характеристики радонових вод м. Хмільник // Вісник Київ. у-ту, сер. Геологія, № 69(2), 2015 [...]
 • 2014
  • Радоновый контроль и измерения / Выжва С.А., Шабатура А.В., Гавриленко О.Д., Онищук, И.И., Теут Е.В. / Учебник. Алматы., ТОО "Bookprint". 2014. [...]
  • Tolstoy M., Kostenko N. Shabatura O. On numerical petrophysicаl evaluation of granitoids of area near the South-Ukrainian nuclear power plant with the determination of the possibility of using its for the disposal of radioactive waste // Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv. 4(63), 2014 [...]
  • Kostenko N. Shabatura O. Petrochemical typification of neovolcanites of Alpine folding belt of the eastern Europe // Bul. Shk. Gjeol. 2014 - Special Issue, Proceedings of XX CBGA Congress, Tirana, Albania, 24-26 September 201
 • 2013
  • Геологія з основами геоморфології і інженерної геології / Мозговий В.В., Шабатура О.В., Онищенко А.М., Кузьмінець М.П., Опрощенко І.О. / Навчальний посібник, друк, Видавництво НТУ, Київ, 2013