Викладачі

Викладачі на кафедрі геофізики

Рева Микола Васильович

Рева Микола Васильович


доцент, кандидат фізико-математичних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
інженерна геофізика
екогеофізика
геоелектрика
електрометрія
рудна електророзвідка
теорія поля


Контакти

Телефон: +38 (044) 521-33-42

Email: mvreva@gmail.com

к. 322


Народився 20 липня 1947 року в с. Каврай Золотоніського району Черкаської області в сім’ї колгоспників. У 1954 році вступив до Каврайської восьмирічної школи, яку закінчив з Похвальною Грамотою в 1962 році. З 1962 по 1966 рік – студент Київського геологорозвідувального технікуму, який закінчив з відзнакою у 1966 році за спеціальністю «Геофізичні методи розшуків і розвідки корисних копалин», отримавши кваліфікацію техніка-геофізика. У 1966 році вступив до Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, геологічний факультет якого закінчив з відзнакою у 1971 році за спеціальністю «Геофізичні методи розшуків і розвідки родовищ корисних копалин», отримав кваліфікацію геолога-геофізика.
У 1997 році в Інституті геофізики імені Субботіна НАН України захистив кандидатську дисертацію «Индукционный и кинематический анализ нестационарных электромагнитных полей в геоэлектрике», здобувши ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 04-00-22 – геофізика (науковий керівник проф. Гроза А.А.).


Професійна діяльність

  Працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 1971 року:

 • 1971 - 1976 – інженер, старший інженер наукової групи геологічного факультету
 • 1976 - 1986 – асистент кафедри геофізики геологічного факультету
 • 1987 - 1990 – молодший науковий співробітник Науково-дослідної частини
 • 1990 - 1997 – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії «Теоретичної та прикладної геофізики» кафедри геофізики
 • 1997 – 2022 - доцент кафедри геофізики геологічного факультету та ННІ «Інститут геології»

Вчений секретар кафедри геофізики з 1997 по 2015. У 2000 році присвоєно вчене звання доцента кафедри геофізики. У 2007-2008 навчальному році виконував обов’язки завідувача кафедри геофізики.
Є одним із головних розробників навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів геофізичної спеціальності та відповідних стандартів освіти щодо цих освітньо – кваліфікаційних рівнів.
У 2002 році нагороджений Почесним знаком «Відмінник освіти України», у 2004 р. – Cрібним значком Спілки геологів України. Нагороджений 4-ма Грамотами ректора університету. Має Подяку від мера міста Києва. Нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою - медаллю ім. Лутугіна Міністерства охорони навколишнього середовища України. В 2017 року був відзначений нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» Міністерства освіти і науки України. Відзначений Грамотою ректора Карагандинського державного технічного університету за розвиток співпраці між навчальними закладами України й Казахстану. У 2021 році за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений Нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення».

Напрямки наукових досліджень та інтересів:

 • теоретичні і прикладні проблеми електромагнітних досліджень земних надр;
 • дослідження екстремальної та інтегральної кінематики електромагнітних збурень;
 • дослідження інтегральних індукційних електромагнітних зондувань;
 • вивчення геологічного розрізу методами граві- та магніторозвідки
 • аналіз нестаціонарних електромагнітних полів, що грунтується на використанні їх інтегральних часових характеристик
 • Hyperlink To course

  Електрометрія

 • Hyperlink To course

  Інтерпретація даних електрометрії

 • Hyperlink To course

  Рудна електрометрія

 • Hyperlink To course

  Теорія поля


За період роботи в університеті проводив лекційні, лабораторні і практичні заняття для студентів геологічного факультету та ННІ «Інститут геології» з курсів: «Основи геофізики», «Електрометрія», «Теорія поля», «Рудна електрометрія», «Інтерпретація даних електрометрії», науково-дослідницький та спец. практикуми.

 • 2022
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Фільтраційно-ємнісні параметри ущільнених теригенних порід кембрію східного схилу Львівського палеозойського прогину. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 3 (98), 33-41. http://doi.org/10.17721/1728-2713.98.04 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Електричні та пружні властивості глибокозанурених ущільнених порід карбону центрального грабена ДДЗ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2 (97), 29-38. http://doi.org/10.17721/1728-2713.97.04 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Колекторські властивості глибокозанурених ущільнених порід карбону центрального грабена ДДЗ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 1 (96), 11-19. http://doi.org/10.17721/1728-2713.96.02 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2022). Petrophysical properties of consolidated terrigenous rocks of Cambrian period of the southern slope of the Lviv Paleozoic trough. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 15-18, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580257 [...]
 • 2021
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Орлюк М.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2021). Електричні та пружні параметри ущільнених порід східної частини північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 4(95), 25-33. http://doi.org/10.17721/1728-2713.95.03 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2021). Фільтраційно-ємнісні параметри ущільнених порід північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 3(94), 37-45. http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.04 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2021). Методичні принципи геофізичних досліджень карстонебезпечних територій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 1(92), 24-34. http://doi.org/10.17721/1728-2713.92.04 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2021). Petrophysical properties of the Lower Permian limestones of the Glinsko-Solokhivskygas- and oil-bearing region of the Dnieper-Donets depression. 15th International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 17-19, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2066 [...]
 • 2020
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Олійник О., Рева М., Шабатура О. (2020). Фільтраційно-ємнісні параметри нижньопермских карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського нафтогазового району Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського університету. Геологія, 1(88), 25–33. http://doi.org/10.17721/1728-2713.88.04 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2020). Електричні та акустичні параметри нижньопермських карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ. Вісник Київського університету. Геологія, 2(89), 49–58. http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.07 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2020). Геофізичні дослідження зсувних територій правого берега р. Дніпро (Лісостепова зона). Вісник Київського університету. Геологія, 3(90), 36–43. http://doi.org/10.17721/1728-2713.90.05 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2020). Геофізичні дослідження підтоплення територій міських агломерацій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 4(91), 6-15. http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.01 [...]
  • Глоба Я., Глоба Р., Рева М., Вижва С. (2020). Інтерпретаційні можливості електричних полів джерел дискового типу.Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 4(91), 28-34. http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.04 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2020). Application of geophysical methods in the study of karst. 19th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2020 May 11-14, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo123 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Tsuman, V. (2020). A method of the permeability determi-nation of protective structures of man-made objects. IV International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2020 November 10-13, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056075 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2020). Geophysical indicators of flooding processes. IV International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2020 November 10-13, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056100 [...]
 • 2019
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2019). The mapping of submerged (flooding) lands by geophysical methods. XIII International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2019 November 12-15, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202020216 [...]
  • Ya.M. Globa, M.V. Reva and V.I. Onyshchuk (2019). To the question of the detailing of electrical field anomalies caused by current leakage from pipeline damage. 18th International Conference: Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902146 [...]
  • Ya.M. Globa, M.V. Reva, V.I. Onyshchuk and I.I. Onyshchuk (2019). About conditions of applicability of point current leakage model for the interpretation of anomalous fields which were caused by linear damage of pipelines. 18th International Conference: Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902147 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2019). Application of geophysical methods in the study of landslides. 18th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902066 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2019). Електричні параметри порід верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2(85), 37-45. http://doi.org/10.17721/1728-2713.85.05 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Орлюк М.І., Друкаренко В.В., Рева М.В., Шабатура О.В. Петрофізичні параметри порід візейського ярусу Лохвицької зони Дніпрово-Донецької западини // Геофизический журнал – 2019. – № 4 (41). – С. 145–158. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177380 [...]
 • 2018
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. Фільтраційно-ємнісні особливості порід верхнього карбону (на прикладі Руновщинської площі ДДЗ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2018. – № 83. – С. 30–37. http://doi.org/10.17721/1728-2713.83.04 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В. (2018) Інженерна геофізика. Підручник. ВПЦ ”Київський університет”, 592 с. [...]
  • V.S. Portnov, N.V. Reva, V.I. Onyshchuk, E. S. Li . Integral characteristics of an induction loop located above a thin conductive bed // Вестник Карагандинского университета. Серия Физика, 2018. - №1(89). – с. 54-65. [...]
 • 2017
  • Вижва С., Онищук В., Іванченко К., Онищук І., Рева М., Дейнеко С. Дослідження геологічної будови територій розміщення гідротехнічних споруд за допомогою геофізичних методів (на прикладі ГЕС "Сенже", Екваторіальна Гвінея). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2017. - Вип.77 (2). - С.36-43 [...]
  • Портнов В., Мусіна Є., Пономарьова М., Рева М. Рідкоземельна мінералізація високобаричних сланців ділянки «Рідкоземельна-схід-1» (Іртишська зона згинання) // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Геологія, 2017. – 2(77). – с. 72-77.
  • Portnov, V.S., Novikova, L.K., Vyzhva, S. A., Reva, N. V., Baizhanova, A. R., Yurov, V. M., Maussymbayeva, A.D. (2017). Crushing and grinding minerals deposits of the western area Nurkazgan. Bulletin of the Karaganda University. Physics Series. 1(85), 28-36 [...]
  • Reva, N.V., Portnov, V.S., Blyalova, G.G., Mausimbaeva, A.D. (2017). About late asymptote of transient processes in the magnetic field of the dipole sources. Bulletin of the Karaganda University. Physics Series. 1(85), 37-47 [...]
  • Муханова Г. Ж., Портнов В.С., Выжва С.А., Рева Н.В., Маусымбаева А.Д. Анализ распределения редких элементов в углях и золах месторождений Казахстана // Вестник Карагандинского университета. Серия Физика, 2017. - №2(86). – с. 54-61. (англ)
 • 2016
  • Вижва С., Онищук В., Рева М., Онищук І. Технологія лабораторний досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід. / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2016. – № 73 – С. 20–26 [...]
 • 2015
  • V.S.Portnov, S.A.Vyzva, N.V.Reva, V.M.Jurov. Use of data magnetic susceptibility measurements in the thermometer dep processes. Вестник Карагандинского университета. Серия Физика. – 2015. - №3(79). – С.24-31 [...]
 • 2014
  • Вижва С.А., Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І. Електрометрія. Посібник з навчальної геофізичної практики. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 303 с. [...]
  • Кузьменко Е.Д., Рева М.В. Теорія поля: підручник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 410 с.
  • Портнов В.С., Вижва С.А., Рева М.В., Юров В.М. Использование геофизических данных для оценки флотационных свойств руд и минералов. Вестник Карагандинского университета. Серия Физика. – 2014. - №4(76). – С.26-33 [...]
 • 2012
  • Выжва С.А., Юров В.М., Портнов В.С., Рева М.В. Использование физических свойств минералов для оценки запасов полезных ископаемых // Вестник Карагандинского университета. Серия Физика. - №4(64). – С.78-86 [...]
  • Маусымбаева А.Д., Турсунбаева А.К., Портнов В.С., Рева Н.В. Технологическое картирование карьеров золоторудных месторождений// Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища»/ Київ, 17-20 жовтня 2012. – С. 75-77.
  • Рева М.В., Руденко Т.В., Онищук Д.І. Операційний спосіб розв’язку нестаціонарної задачі для моделі тонких провідних шарів, розділених ізолятором// Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища»/ Київ, 17-20 жовтня 2012. – С. 83-86.
  • Рева М.В., Руденко Т.В., Онищук І.І. Пізня стадія становлення імпульсних джерел// Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища»/ Київ, 17-20 жовтня 2012. – С. 86-88.
  • Онищук Д.І, Рева М.В., Онищук В.І. Петроелектричні параметри порід деяких ділянок східного сектору Дніпровсько-Донецької западини// Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища»/ Київ, 17-20 жовтня 2012. – С. 112-114.
  • Тулеков А.А., Портнов В.С., Рева Н.В. Сейсморазведка для выявления зон дробления угольных пластов// Тезисы межвузовской научной конференции «Инновации в технике, технологии и образовании»: Караганда, 2012. – С. 75-76.
  • Умбетова А.Т., Портнов В.С., Рева Н.В. Технологическое картирование руд Алтынтауского месторождения// Тезисы межвузовской научной конференции «Инновации в технике, технологии и образовании»: Караганда, 2012. – С. 81-82.
 • 2010
  • Онищук В.І., Рева М.В., Онищук Д.І. Екогеофізичні дослідження техногенного забруднення в районі складу мінеральних добрив // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2010. – № 51. – С. 21 - 23. [...]
  • Вижва С.А., Рева М.В., Гожик А.П., Онищук В.І., Онищук І.І. Петроелектричні дослідження керну складнопобудованих порід-колекторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2010. – №50. – С. 4 – 7 [...]
  • Рева М.В., Онищук В.І., Онищук І.І. Про застосування дипольних установок для дослідждення анізотропних геоелектричних розрізів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2010. – №49. – С.13 – 16 [...]
  • Вижва С.А., Рева М.В., Гожик А.П., Онищук В.І., Онищук І.І. Петроелектричні дослідження керну складнопобудованих порід-колекторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2010. – №50. – С. 4 – 9.
  • В.С.Портнов, В.М.Юров, Н.В.Рева, А.К.Турсунбаева, М.П.Пузеева. Оценка прогнозних запасов месторождений магнетитових руд // Теоретичні та прикладні проблеми геошнформатики /Збірник наукових праць/ - Київ, 2010. – С. 250-260.
  • М.В.Рева, Т.В. Руденко, Н.С.Єгорова, Л.П.Андрієвська. Трансформація інформативних сигналів становлення поля в ефективні геоелектричні параметри з використанням інтегральних часових характеристик перехідних процесів // Теоретичні та прикладні проблеми геошнформатики /Збірник наукових праць/ - Київ, 2010. – С. 110-129.
  • С.Єфіменко, М.Рева. Вибір способу обліку ефекту матриці в рентгенорадіометричному методі аналізу руд кольорових металів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2010. – № 51. – С. 21 - 23.
  • Умбетова А.Т., Портнов В.С., Рева Н.В. Технологическое картирование руд Алтынтауского месторождения// Тезисы межвузовской научной конференции «Инновации в технике, технологии и образовании»: Караганда, 2012. – С. 81-82.
 • 2009
  • Рева М.В., Онищук В.І., Онищук І.І. Про вивчення анізотропних розрізів дипольною установкою // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів» (Київ, 14-17 жовтня, 2009). – С. 120 -122.
  • М.В.Рева,Т.В.Руденко, Н.С.Єгорова, Л.П.Андрієвська.Магнітне поле електричного диполя в присутності вертикального контакту // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів» (Київ, 14-17 жовтня, 2009). – С. 122 -123.
  • С.А. Вижва, М.В. Рева, А.П. Гожик, В. І. Онищук, І. І. Онищук. Особливості петроелектричних досліджень керну пошукової нафтогазової свердловини // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів» (Київ, 14-17 жовтня, 2009). – С. 118 – 120.
  • 4
  • Онищук В.І., Рева М.В. Онищук Д.І. Екогеофізичні дослідження техногенного забруднення в районі складу мінеральних добрив // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів» (Київ, 14-17 жовтня, 2009). – С. 116 – 118.
  • А.К.Троянов, В.С.Портнов, Н.В.Рева, Н.И.Начапкин. Исследование амплитудно-частотных параметров геоакустических сигналов в сверхглубоких скважинах // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів» (Київ, 14-17 жовтня, 2009). – С. 123 – 125.
  • Портнов В.С, Демин В.В., Вареха Ж.П., Демин В.Ф.,Рева Н.В. Напряженно-деформированное состояние в контурах подготовительных горных выработок с охранными бутовыми полосами // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів» (Київ, 14-17 жовтня, 2009). – С. 266 – 267.
 • 2008
  • Рева Н.В., Руденко Т.В. О влиянии тонкого проводящего слоя на интегральные характеристики незаземленной индукционной петли // Теоретичні та прикладні проблеми геоінформатики (збірник наукових праць): Київ, 2008. - С. 148-158.
  • Вижва С., Рева М., Гожик А., Онищук В., Онищук І. Петроелектричні дослідження керну свердловини Чорноморського шельфу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. - 2008. - Вип. 44. - С. 4 - 7 [...]
  • Маслов Б., Продайвода Г., Рева М. Ідентифікація та оцінка достовірності визначальних параметрів електромагнітного поля у геологічних середовищах складної структури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. - 2008. - Вип. 45. - С. 9- 15.
  • Рева Н.В., Портнов В.С., Жаутиков Б.А., Турсунбаева А.К. Перспективы инновационного образования // Научные труды междунар. симпозиума «Информационно-коммуникационные технологии в индустрии, образовании и науке», посвященного 55-летию КарГТУ (13-14 ноября 2008 г.). - Караганда, 2008. - С. 47-48.
 • 2006
  • Толстой М.І., Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В. Основи геофізики: підручник – К.: ВПЦ Київський університет, 2006.
  • Рева М.В., Онищук І.І. Про вплив геометрії польових установок мікроелектрозондування на точність вимірювань при геоекологічних дослідженнях// Вісник Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка.Геологія – 2006. – Вип. 37.
  • Портнов В.С., Юров В.М., Рева М.В. Складання планів якості руд на основі штучного підмагнічування// Вісник Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія – 2006. – Вип. 38. – с.14-16.
  • Рева М.В., Руденко Т.В. Інтегральні характеристики індукційної петлі, розташованої над багатошаровим провідним на півпростором// Вісник Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія – 2006. – Вип. 38. – с.32-34.
  • Онищук І.І., Рева М.В., Нікіташ О.П., Онищук В.І. Дослідження техногенного забруднення довкілля геофізичними методами// Вісник Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія – 2006. – Вип. 39. – с.93-96.
  • Вижва С.А., Нурмухамедов В.Г., Качан І.А., Рева М.В., Расовський В.М. Використання методів ВЕЗ-ВПФ та ВЕЗ для оцінки фільтраційних властивостей карбонатних порід верхньої крейди і виявлення ділянок карстоутворення (на прикладі ділянки "Рафаловська")// Вісник Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія – 2006. – Вип. 39. – с.87-90.
  • Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І. Вплив глибини занурення заземлень польової установки мікроелектрозондування на потенціал електричного поля при геоекологічних дослідженнях// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища» (Київ, 21-24 вересня 2006р.). – с.143-145.
  • Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І. Вплив поперечних розмірів заземлень польової установки мікроелектрозондування на потенціал електричного поля при геоекологічних дослідженнях// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища» (Київ, 21-24 вересня 2006р.). – с.141-143.
  • Рева М.В., Руденко Т.В., Нурмухамедов В.Г. Про можливість електромагнітних зондувань методом ЗСБ з використанням неспіввісних установок// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища» (Київ, 21-24 вересня 2006р.). – с.145-147.
  • Продайвода Г.Т., Рева М.В., Продайвода Т.Г. Сейсмоелектричний метод моніторингу напруженого стану природного середовища// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища» (Київ, 21-24 вересня 2006р.). – с.147-148.