Викладачі

Викладачі на кафедрі геофізики

Онищук Віктор Іванович

Онищук Віктор Іванович


Завідувач кафедри, доцент, кандидат геологічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
електрометрія
екологія
моделювання родовищ корисних копалин
інженерна геофізика
інформаційні технології


Контакти

Телефон: +38 (097) 415 79 16

Телефон робочий: (044) 521 33 42, 24 27 (внутрішній)

Email: vitus16@ukr.net (особиста), viktor.onyshchuk@knu.ua (робоча)

к. 327


Народився 1984 р., с. Бортничі, Бориспільського району, Київської області, Україна.
У 2001-2007 р.р. навчався на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримав диплом магістра за спеціальністю “Геофізика”.
З 2007 р. по жовтень 2010 р. навчався в аспірантурі при кафедрі геофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистив дисертацію (наук. керівник – кандидат фіз.-мат. наук, доцент Рева М.В.), у спеціалізованій вченій раді геологічного факультету Д 26.001.32 зі спеціальності 04.00.22 на тему “Геофізичні дослідження верхньої частини розрізу при вивченні техногенного забруднення довкілля” і здобув науковий ступінь кандидата геологічних наук за спеціальністю “Геофізика”.
У грудні 2019 року присвоєно вчене звання доцента кафедри геофізики.


Професійна діяльність

  Працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з липня 2010 року:

 • 02.2010 - 08.2011 - молодший науковий співробітник НДЛ фізико-хімічних досліджень гірських порід геологічного факультету
 • 09.2011 - 06.2018 - асистент кафедри геоінформатики
 • 07.2018 - 01.2020 - доцент кафедри геофізики
 • 01.2020 - теперішній час - завідувач кафедри геофізики
Напрямки наукових досліджень та інтересів:

 • застосування методів геофізики при інженерно-геологічних та геоекологічних дослідженнях
 • геоінформаційні системи
 • радіоекологічні дослідження
 • петрофізика гірських порід
 • Hyperlink To course

  Електрометрія та обробка даних

 • Hyperlink To course

  Моделювання родовищ корисних копалин

 • Hyperlink To course

  Операційні системи та комп’ютерні мережі

 • Hyperlink To course

  Моделювання нафтогазоносності осадових басейнів

Наукові праці:

 • 2022
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Фільтраційно-ємнісні параметри ущільнених теригенних порід кембрію східного схилу Львівського палеозойського прогину. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 3 (98), 33-41. http://doi.org/10.17721/1728-2713.98.04 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Електричні та пружні властивості глибокозанурених ущільнених порід карбону центрального грабена ДДЗ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2 (97), 29-38. http://doi.org/10.17721/1728-2713.97.04 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2022). Колекторські властивості глибокозанурених ущільнених порід карбону центрального грабена ДДЗ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 1 (96), 11-19. http://doi.org/10.17721/1728-2713.96.02 [...]
 • 2021
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Орлюк М.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2021). Електричні та пружні параметри ущільнених порід східної частини північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського університету. Геологія. 4(95), 25-33. http://doi.org/10.17721/1728-2713.95.03 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2021). Фільтраційно-ємнісні параметри ущільнених порід північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 3(94), 37-45. http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.04 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2021). Методичні принципи геофізичних досліджень карстонебезпечних територій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 1(92), 24-34. http://doi.org/10.17721/1728-2713.92.04 [...]
 • 2020
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Олійник О., Рева М., Шабатура О. (2020). Фільтраційно-ємнісні параметри нижньопермских карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського нафтогазового району Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 1(88), 25–33. http://doi.org/10.17721/1728-2713.88.04 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2020). Електричні та акустичні параметри нижньопермських карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2(89), 49–58. http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.07 [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2020). Геофізичні дослідження зсувних територій правого берега р. Дніпро (Лісостепова зона). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 3(90), 36–43. http://doi.org/10.17721/1728-2713.90.05 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2020). Геофізичні дослідження підтоплення територій міських агломерацій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 4(91), 6-15. http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.01 [...]
 • 2019
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Шабатура О.В. (2019). Електричні параметри порід верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2(85), 37-45. http://doi.org/10.17721/1728-2713.85.05 [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Орлюк М.І., Друкаренко В.В., Рева М.В., Шабатура О.В. Петрофізичні параметри порід візейського ярусу Лохвицької зони Дніпрово-Донецької западини // Геофизический журнал – 2019. – № 4 (41). – С. 145–158. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177380 [...]
 • 2018
  • V.S. Portnov, N.V. Reva, V.I. Onyshchuk, E. S. Li . Integral characteristics of an induction loop located above a thin conductive bed // Вестник Карагандинского университета. Серия Физика, 2018. - №1(89). – с. 54-65. [...]
  • Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. Фільтраційно-ємнісні особливості порід верхнього карбону (на прикладі Руновщинської площі ДДЗ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2018. – № 83. – С. 30–37. http://doi.org/10.17721/1728-2713.83.04 [...]
 • 2017
  • Вижва С.А., Шабатура О.В., Онищук Д.І., Онищук І.І. Декомпозиція геогенічного радонового потенціалу за допомогою логнормального кригінгу. Геоінформатика. – 2017. - №1(61). – С.42-50 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V. , Onyshchuk, D. (2017). Electrical model of Cambrian rocks from Volodymyrska area in Volyno-Podillia (Ukraine). Nafta-Gaz. Rok LXXIII Nr 2, 90–96. DOI: 10.18668/NG.2017.02.03 [in English] [...]
  • Вижва С., Онищук В., Іванченко К., Онищук І., Рева М., Дейнеко С. Дослідження геологічної будови територій розміщення гідротехнічних споруд за допомогою геофізичних методів (на прикладі ГЕС "Сенже", Екваторіальна Гвінея). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2017. - Вип.77 (2). - С.36-43 [...]
 • 2016
  • Вижва С., Онищук В., Рева М., Онищук І. Технологія лабораторний досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід. / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2016. – № 73 – С. 20–26 [...]
 • 2014
  • Вижва С., Онищук Д., Онищук В., Пастущенко Т. Електричні властивості порід кембрію Волино-Поділля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2014. – № 67. – С. 38 – 42.
 • 2013
  • Вижва С.А., Онищук Д.І., Онищук В.І. Петроелектрична модель основних типів порід кембрію Володимирської площі Волино-Поділля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2013. – № 61. – С. 26 – 31. [...]
  • Онищук Д.І., Портнов В.С., Рева Н.В., Онищук В.И. Комплексные петроэлектрические модели доломитов девона и песчаников кембрия Лудинской площади Волыно-Подолья / Труды Карагандинского университета – 2013. – №4 (53). – С. 47 – 51.
 • 2012
  • Вижва С.А., Онищук Д.І., Онищук В.І. Петроелектрична модель порід-колекторів Західно-Шебелинського газоконденсатного родовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2012. – № 57. – С. 13 – 16 [...]
 • 2011
  • Рева М.В., Онищук В.І., Онищук Д.І., Петруняк В.Д. Геофізичні дослідження при пошуках пунктів захоронення радіоактивно забруднених матеріалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2011. – № 54. – С. 38 – 41.
 • 2010
  • Онищук В.І., Рева М.В., Онищук Д.І. Екогеофізичні дослідження техногенного забруднення в районі складу мінеральних добрив // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2010. – № 51. – С. 21 – 23. [...]
  • Вижва С.А., Рева М.В., Гожик А.П., Онищук В.І., Онищук І.І. Петроелектричні дослідження керну складнопобудованих порід-колекторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2010. – №50. – С. 4 – 7 [...]
  • Рева М.В., Онищук В.І., Онищук І.І. Про застосування дипольних установок для дослідждення анізотропних геоелектричних розрізів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2010. – №49. – С.13 – 16 [...]
 • 2009
  • Рева Н.В., Онищук В.И., Онищук И.И. О выборе оптимальных параметров полевых установок при выполнении микроэлектрозондирований // Геоінформатика – 2009. – №4 – С. 49–55.
 • 2008
  • Вижва С.А., Рева М.В., Гожик А.П., Онищук В.І., Онищук І.І. Петроелектричні дослідження керну свердловини чорноморського шельфу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2008. – № 44. – С. 5-7 [...]
 • 2007
  • Вижва С.А., Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І. Геоелектричні параметри грунтів та порід у верхній частині розрізу лісостепової зони України // Геофизический журнал – 2007. – №3. т. 29. – С. 116 – 121.
 • 2006
  • Рева М.В., Онищук І.І., Нікіташ О.П., Онищук В.І. Дослідження техногенного забруднення довкілля геофізичними методами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2006. – № 39. – С. 93-96.

Навчально-методичні праці:

 • 2020
  • Вижва С.А., Демидов В.К., Онищук В.І. (2020). Методичні вказівки з підготовки та оформлення бакалаврських робіт зі спеціальності 103 – Науки про Землю.[Електронний ресурс]
 • 2019
  • Зацерковний В.І., Вижва С.А., Демидов В.К., Онищук В.І. (2019). Методичні вказівки з підготовки та оформлення магістерських робіт за спеціальністю 103 – Науки про Землю. Навчально-методичний комплекс. КНУ імені Тараса Шевченка, 40.[Електронний ресурс]
 • 2018
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В. (2018) Інженерна геофізика. Підручник. ВПЦ ”Київський університет”, 592 с. [...]
 • 2017
  • Зацерковний В.І. Геоінформатика. Практикум / В.І. Зацерковний, В.К. Демидов, І.В. Віршило, В.І. Онищук, І.В. Тішаєв, П.І. Трофименко // К: 2017. [Електронний ресурс]
 • 2016
  • Зацерковний В. Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи з курсу «Інформаційні технології» / Зацерковний В.І., Тішаєв І.В., Віршило І.В., Онищук В.І., Демидов В.К. // К: 2016. [Електронний ресурс]
 • 2014
  • Вижва С.А., Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І. (2014) Електрометрія. Посібник з навчальної геофізичної практики. Київ. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 303 с. [...]

Матеріали конференцій та тези доповідей:

 • 2022
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2022). Petrophysical properties of consolidated terrigenous rocks of Cambrian period of the southern slope of the Lviv Paleozoic trough. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 15-18, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580257 [...]
  • Vyzhva, S., Pampukha, I., Savran, V., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2022). Geophysical monitoring of man-made contamination with petroleum products. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 15-18, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580255 [...]
  • Вижва С.А., Пампуха І.В., Савран В.О., Онищук В.І. (2022). Організація та створення оперативних груп моніторингу радіаційної обстановки територій і об’єктів. Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: збірник тез доповідей ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. Київ: Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 380 с. [...]
  • Вижва С.А., Пампуха І.В., Савран В.О., Онищук В.І. (2022). Формування сучасних вимог до радіометричної апаратури. Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: збірник тез доповідей ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. Київ: Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 380 с. [...]
 • 2021
  • Vyzhva, S., Shabatura, O., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2021). Classification and discriminant functions of alpha- beta radioactivity parameters in oil and gas geophysics. XX th International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", May 11-13, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521126 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2021). Petrophysical properties of the Lower Permian limestones of the Glinsko-Solokhivskygas- and oil-bearing region of the Dnieper-Donets depression. 15th International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 17-19, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2066 [...]
 • 2020
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2020). Application of geophysical methods in the study of karst. 19th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2020 May 11-14, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo123 [...]
  • Bukatiuk, R.M., Vyzhva, S.A., Shabatura, O.V., Onyshchuk, V.I., Onyshchuk, I.I. (2020). Factoring of radioactive properties and composition of sedimentary rocks of Runovschyna Area for the purposes of lithological and facial subdivision. 19th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2020 May 11-14, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo058 [...]
  • Kan, A.N., Yun, R.V., Yefimenko, S.A., Erushkin, A.V., Onyshchuk, V.I. (2020). Geophysical online monitoring of ores delivered to processing plants of Kazakhmys Corporation LLC, targeting silver. ХIV International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2020 November 10-13, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056021 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Tsuman, V. (2020). A method of the permeability determination of protective structures of man-made objects. IV International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2020 November 10-13, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056075 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2020). Geophysical indicators of flooding processes. IV International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2020 November 10-13, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056100 [...]
  • Vyzhva, S., Shabatura, O., Mizernaya, M., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2020). Discrimination of lithological types of the Runovshchyna area for alpha and beta activity. Springer: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 1019, 21-28. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5_3 [...]
 • 2019
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2019). The mapping of submerged (flooding) lands by geophysical methods. XIII International Scientific Conference: Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2019 November 12-15, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202020216 [...]
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. (2019). Application of geophysical methods in the study of landslides. 18th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902066 [...]
  • A. Nigmatullin, A.N. Kan, V. Onyshchuk and O. Shabatura. (2019). Geophysical online monitoring of copper ores for silver’s detection at Kazakhmys Corporation LLC. 18th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902095 [...]
  • Ya.M. Globa, M.V. Reva and V.I. Onyshchuk (2019). To the question of the detailing of electrical field anomalies caused by current leakage from pipeline damage. 18th International Conference: Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902146 [...]
  • Ya.M. Globa, M.V. Reva, V.I. Onyshchuk and I.I. Onyshchuk (2019). About conditions of applicability of point current leakage model for the interpretation of anomalous fields which were caused by linear damage of pipelines. 18th International Conference: Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902147 [...]
  • О. Шабатура, І. Онищук, В. Онищук. Фаціальні тренди альфа-бета активності осадових порід // Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища (під заг. ред. В.Ю. Максимчука). – Львів: Растр-7, 2019. – 228 с. (стор. 199-202) [...]
  • Vyzhva, S., Shabatura, O., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I. (2019). Alpha and beta-activities of sedimentary rocks of the Runovshchyna area as an indicator of the conditions of their origin. 18th International Conference: Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2019 May 13-16, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902093 [...]
 • 2018
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. Use of geophysical methods in the study of environmental pollution caused by hydrocarbons / ХIІ Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» 13-16 листопада 2018 р., Київ, Україна.
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M. Geophysical investigation of man-made pollution of the geological environment / XVІI Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 14-17 травня 2018 р., Київ, Україна.
  • Vyzhva, S., Onyshchuk, V., Onyshchuk, I., Reva, M., Shabatura, O. Identification of burial sites of radioactive contaminated materials using geophysical methods / XVІI Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 14-17 травня 2018 р., Київ, Україна.
 • 2017
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Технологія лабораторних досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід / XVІ Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 15-17 травня 2017 р., Київ, Україна.
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В. Вивчення будови геологічного розрізу території розміщення ГЕС геофізичними методами / XVІ Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 15-17 травня 2017 р., Київ, Україна.
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Рева М.В., Онищук І.І. Екогеофізичні дослідження техногенного забруднення нафтопродуктами / Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми геосередовища і зондуючих систем» 3-5 жовтня 2017 р., Київ, Україна, с. 34-35.
  • Рева М.В., Онищук В.І., Онищук І.І. Екстремальна кінематика імпульсних магнітних полів у дифузійній області / Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми геосередовища і зондуючих систем» 3-5 жовтня 2017 р., Київ, Україна, с. 86-87.
  • Вижва С., Онищук В., Качалін І., Онищук І., Рева М., Шабатура О. Розробка технології гамма-спектрометричних досліджень керну нафтогазових свердловин за допомогою спектрометра СЕГ-001 «АКП-С» «КЕРН» / ХІ Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» 11-14 жовтня 2017 р., Київ, Україна, (електронна публікація).
  • М. Рева, В. Онищук, I. Онищук, Я. Глоба. Дипольне кругове профілювання як можливий спосіб моніторингу анізотропії середовища / ХІ Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» 11-14 жовтня 2017 р., Київ, Україна, (електронна публікація).
  • S. Vyzhva, V. Onyshchuk, I. Onyshchuk, M. Reva. Investigations of the Effects of Polarization in Rocks / ХІ Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» 11-14 жовтня 2017 р., Київ, Україна, (електронна публікація) [...]
 • 2016
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В., Електрометричний комплекс для визначення електричних параметрів гірських порід в лабораторних умовах / XV Міжнародній конференції “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 10-13 травня 2016 р., Київ, Україна.
 • 2015
  • Вижва С.А., Шабатура О.В., Онищук І.І., Онищук В.І., Онищук Д.І., Моделювання геогенічного радонового потенціалу за допомогою логнормального кригінгу / XIV Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 11-14 травня 2015 р., Київ, Україна (матеріали. – 1 електрон. опт. диск).
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук Д.І., Рева М.В., Шабатура О.В. Лабораторний апаратурний комплекс для вимірювання петроелектричних параметрів порід-колекторів / Науково-практична конференція «Питання пошуків, розвідки та екологічних аспектів видобування вуглеводнів з ущільнених колекторів, газосланцевих товщ та вуглевміщуючих пластів», 3 – 4 червня 2015 р, Київ, Україна (електронна збірка наукових праць, с. 65–67).
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В. Особливості обробки та інтерпретації матеріалів лабораторних досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід/ Науково-практична конференція «Питання пошуків, розвідки та екологічних аспектів видобування вуглеводнів з ущільнених колекторів, газосланцевих товщ та вуглевміщуючих пластів», 3 – 4 червня 2015 р, Київ, Україна (електронна збірка наукових праць, с. 67–69).
 • 2014
  • Вижва С.А., Онищук Д.І., Рева М.В., Онищук В.І. Особливості методики лабораторних вимірювань електричних параметрів зразків порід / Міжнародна наукова конференція [Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології. Ч. 1] – К. : ТОВ НВП «Ніка-центр», 2014. – С. 106–108.
 • 2013
  • Онищук В.І., Онищук Д.І. Створення лабораторного електрометричного комплексу дослідження електричних параметрів гірських порід // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Континентальний неовулканізм альпійської складчастої зони Східної Європи» 4-5 березня 2013, Київ, Україна (електронна збірка наукових праць).
  • Онищук В.І., Онищук Д.І. Петроелектричні дослідження гірських порід // Матеріали XII міжнародної конференції “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”13-16 травня 2013, Київ, Україна (електронна збірка наукових праць).
  • Вижва С.А., Онищук Д.І., Онищук В.І. Петроелектричні дослідження порід-колекторів Добротвірської площі Волино-Поділля / Міжнародна наукова конференція [Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи] – К.: ТОВ «Юнімпекс Трейд», 2013. – С. 122 – 124.
 • 2012
  • Онищук В.І., Онищук Д.І. Апаратура та лабораторні вимірювання електричних властивостей зразків гірських порід // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» 19-23 березня 2012 р., Київ, Україна. [...]
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук Д.І. Радіометричні параметри порідколекторів нафтогазоперспективних площ Волино-Поділля // Матеріали XI Міжнародної конферен-ції “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” 14-17 травня 2012, Київ, Україна (електронна збірка наукових праць).
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук Д.І. Петроелектричні дослідження колекторів Західно-Шебелинського газоконденсатного родовища // Матеріали XI Міжнародної конференції “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” 14-17 травня 2012, Київ, Україна (електронна збірка наукових праць).
  • Рева М.В., Онищук В.І., Онищук Д.І. Петроелектричні параметри порід деяких ділянок Східного сектору Дніпровсько-Донецької Западини // Матеріали X Міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» 17-20 жовтня 2012 р., Київ, Україна, С. 112 – 114.
 • 2011
  • Онищук В.І., Онищук Д.І. Радіоактивність порід-колекторів деяких площ Волино-Поділля // Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції-школи «Сучасні проблеми геологічних наук», м. Київ, 17-20 травня 2011 р. (електронна збірка наукових праць).
  • Онищук В.І., Онищук Д.І. Петроелектричні дослідження керну пошукової свердловини Західно-Шебелинської площі // Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції-школи «Сучасні проблеми геологічних наук», м. Київ, 17-20 травня 2011 р. (електронна збірка наукових праць).
 • 2010
  • Рева М.В., Онищук В.I., Онищук Д.I. Особливості екогеофізичних досліджень в умовах м. Києва / Матеріали IX Міжнародної конференції “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” 11-14 травня 2010, Київ, Україна (електронна збірка наукових праць).
  • Рева М.В., Онищук І.I., Онищук В.I. Про можливість площинних електромагнітних зондувань методом перехідних процесів всередині незаземленого контуру / Матеріали IX Міжнародної конференції “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” 11-14 травня 2010, Київ, Україна (електронна збірка наукових праць).
 • 2009
  • Онищук В.І., Рева М.В., Онищук Д.І. Екогеофізичні дослідження техногенного забруднення в районі складу мінеральних добрив // Матеріали ІХ міжнар. наук. конф. “Моніторинг геологічних процесів” – К.: ВГЛ Обрій, 2009. – С. 116 – 118.
  • Вижва С.А., Рева М.В., Гожик А.П., Онищук В.І., Онищук І.І. Особливості петроелектричних досліджень керну пошукової нафтогазової свердловини //Матеріали ІХ міжнар. наук. конф. “Моніторинг геологічних процесів ” – К.: ВГЛ Обрій, 2009. – С. 118 – 120.
  • Рева М.В., Онищук В.І., Онищук І.І. Про вивчення анізотропних розрізів дипольною установкою // Матеріали ІХ міжнар. наук. конф. “Моніторинг геологічних процесів ” – К.: ВГЛ Обрій, 2009. – С. 120 – 122.
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І.; Рева М.В. Технологія мікрогеофізичних досліджень процесів підтоплення ґрунтів //Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка – К.: Видавництво КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – Ч.1. – С. 63 – 64.
  • Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І.; Рева М.В. Методика екогеофізичних досліджень техногенного забруднення геологічного середовища // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка – К.: Видавництво КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – Ч.1. – С. 61 – 62.
 • 2007
  • Рева М.В., Онищук В.І., Миколенко Л.І., Онищук І.І. Екогеофізичне вивчення техногенного впливу на довкілля // Матеріали VІІІ міжнар. наук. конф. “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища” – К.: ВГЛ Обрій, 2007. – С. 71 – 73.
 • 2006
  • Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І. Вплив поперечних розмірів заземлень польової установки мікроелектрозондування на потенціал електричного поля при геоекологічних дослідженнях // Матеріали VІІ всеукр. наук. конф.“Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища” – К.: ВГЛ Обрій, 2006. – С. 141 – 143.
  • Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І. Вплив глибини занурення заземлень польової установки МЕЗ на потенціал електричного поля при геоекологічних дослідженнях // Матеріали VІІ всеукр. наук. конф. “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища” – К.: ВГЛ Обрій, 2006. – С. 143 – 145.
  • Онищук І.І., Нікіташ О.П., Миколенко Л.І., Онищук В.І. Вивчення техногенного забруднення за допомогою геофізичних методів // Матеріали VІІ всеукр. наук. конф. “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища” – К.: ВГЛ Обрій, 2006. – С. 140 – 141.
 • 2005
  • Онищук І.І, Нікіташ О. П., Онищук В.І. Екогеофізичні дослідження техногенного забруднення геологічного середовища // Матеріали VІ міжнар. наук. конф. “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища” – К.: ВГЛ Обрій, 2005. – С. 95 – 97.