Викладачі

Викладачі на кафедрі геофізики

Кузьменко Павло Миколайович

Кузьменко Павло Миколайович


доцент, кандидат геологічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
сейсмометрія
нафтогазова сейсморозвідка


Контакти

Телефон: +38 (068) 374 24 21

Email: kuzmenko_pm@univ.net.ua

к. 325


У 2006 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «геофізика», отримав кваліфікацію «магістр геофізики».
У 2009 році в Університеті захистив кандидатську дисертацію «Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуваням AVO-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач)» (науковий керівник проф. Продайвода Г.Т.).


Професійна діяльність

  Працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з липня 2009 року:

 • 2009 - 2015 - асистент кафедри геофізики
 • 2015 - 2023 - доцент кафедри геофізики
 • 2023 - теперішній час - докторант кафедри геофізики

Член-кореспондент української нафтогазової Академії

Володіє спеціалізованим програмним забезпеченням з обробки та інтерпретації 2D, 3D сейсмічних даних: ProMax/SeisSpace 2D/3D VSP (Halliburton), Echos, Geodepth (Paradigm Geophysical). 3D/2D post- and pre-stack інверсії та AVO/AVAZ аналіз – Hampson-Russell (CGG). Інтерпретація сейсмічних даних та моделювання резервуарів – Petrel (Schlumberger). Tesseral – пакет повнохвильового моделювання сейсмічних полів.

Напрямки наукових досліджень та інтересів:

 • обробка та інтерпретація сейсмічних даних для вирішення нафтогазопошукових задач;
 • побудова геолого-геофізичних моделей родовищ вуглеводнів;
 • сейсмічна інверсія та AVO-аналіз для прогнозування характеристик геологічного розрізу;
 • дослідження сейсмічної анізотропії
 • Hyperlink To course

  Геологічна інтерпретація сейсмічних даних

 • Hyperlink To course

  Теорія обробки геофізичної інформації

 • Hyperlink To course

  Механіка суцільного середовища

 • Hyperlink To course

  Сейсмометрія

 • Hyperlink To course

  Сейсмоакустика

 • Hyperlink To course

  Основи комп’ютерної обробки сейсмічних даних

 • Hyperlink To course

  Сучасні системи інтерпретації геофізичних даних в задачах нафтогазової геології

Наукові праці:

Автор більше 60 наукових публікацій, української, російською та англійською мовами.
Автор навчального посібника «AVO-аналіз та інверсія сейсмічних даних» Навчальний посібник до курсу «Сейсмометрія», Київ, Геологічний факультет, КНУ імені Тараса Шевченка, 2014. - 262 с.
Автор патенту на корисну модель № 109945, 2016 «Сейсмічний спосіб визначення акусто-пружних характеристик гірських порід для задач пошуків і розвідки родовищ вугдеводнів»

 • 2021
  • Михалевич І.Л., Кузьменко П.М., Тищенко А.П., Вижва А.С., Вижва С.А. (2021). Виділення пасток неструктурного типу у межах північного борту Дніпровсько-Донецької западиниза даними AVO-аналізу та сейсмічної інверсії. Геофизический журнал. 2(43), с. 227-235. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i2.230202 [...]
 • 2020
  • Kuzmenko, P., Mykhalevych, I., Vyzhva, S. (2020). Identification of non-structural traps based on AVO-analysis and Elastic Inversion within the northern edge of the Dnieper-Donets Depression. 19th International Conference; Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2020 May 11-14, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo029 [...]
  • Kitchka, A., Tyshchenko, A., Kuzmenko, P. (2020). Structural analogies and homologues of the West Mediterranean and circum-Black Sea regions tectonic tailoring: Re-evaluating the uniform tectonic development model. XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects". https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo061 [...]
 • 2019
  • Prodayvoda, G., Kuzmenko, P., Vyzhva, A., Tyshchenko, A. (2019). Travel-times behavior of reflected P-waves in horizontal thicklayered media with strong anisotropy. 18th International Conference Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects.https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902105 [...]