Викладачі

Викладачі на кафедрі геофізики

Безродний Дмитро Анатолійович

Безродний Дмитро Анатолійович


доцент, кандидат геологічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
інженерна геофізика
екогеофізика
петрофізика
гравіметрія
магнітометрія
електрометрія


Контакти

Телефон: +38 (066) 556 75 80

Email: manific2@ukr.net

к. 325


Народився 10.04.1961 в м. Хабаровськ (Росія). Проживає у м. Київ з 1961 р. Закінчив школу № 82 у м. Київ. З 1979 по 1981 р. проходив службу у лавах Радянської армії (війська протиповітряної оборони). Закінчив у 1986 геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (з відзнакою) за спеціальністю геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин. Одружений, має двох доньок.
1997 - 2000 - пошукувач кафедри геофізики Київського національного. В 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу».


Професійна діяльність

 • 1986 - 1997 - працював у Київській геолого-геофізичній експедиції та Північному державному регіональному геологічному підприємстві «Північгеологія» на інженерних посадах
 • Працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з липня 1997 року:

 • 1997 - 1997– інженер І категорії
 • 1997- 2002 – завідувач навчальної лабораторії кафедри геофізики
 • 2002 – 2010 - асистент кафедри геофізики
 • 2010 – теперішній час - доцент кафедри геофізики геологічного факультету та ННІ «Інститут геології»

З 2011 по 2013 р. – заступник декана з питань практик. 2013 – 2014 рр. – директор Коледжу геологорозвідувальних технологій при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (за сумісництвом). 2013 – 2014 – вчений секретар вченої ради геологічного факультету.


Хобі

Шахи (кандидат у майстри спорту), історія спорту, зокрема ФК "Динамо" (Київ).

Напрямки наукових досліджень та інтересів:

 • дослідження пружної та акустичної анізотропії гірських порід на основі петрофізичних даних;
 • математичне моделювання пружних і акустичних властивостей гірських порід;
 • застосування комплексних геофізичних досліджень при інженерно-геологічних та геоекологічних дослідженнях;
 • вивчення геологічного розрізу методами граві- та магніторозвідки
 • Hyperlink To course

  Гравіметрія та обробка даних

 • Hyperlink To course

  Магнітометрія та обробка даних

 • Hyperlink To course

  Інтерпретація гравіметричних полів

 • Hyperlink To course

  Комплексний аналіз геолого-геофізичної інформації

 • Hyperlink To course

  Польова нафтогазова геофізика

 • Hyperlink To course

  Геофізичні методи досліджень

 • Hyperlink To course

  Геологічна інтерпретація даних геофізичних досліджень

 • Hyperlink To course

  Науково-дослідницький практикум
  2 рік магістратури


За період роботи в університеті проводив лекційні, лабораторні і практичні заняття для студентів ННІ «Інститут геології» та географічного факультету з курсів: «Основи геофізики», «Електрометрія», «Ядерна геофізика», «Англійська мова», «Near surface geophysics», «Hydrogeophysics», «Геологічна інтерпретація геофізичних даних», «Геофізика і геофізична гідродинаміка» науково-дослідницький та спец. практикуми.

Список основних публікацій:

 • 2022
  • Безродний Д.А., Безродна І.М. (2022). Гравіметрія. Теорія. Апаратура і методика. Застосування. Підручник. Веб-сайт ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 477 c. [Електронний ресурс]
  • Bezrodna, I., Bezrodnyi, D., Baranov, I. (2022). Magnetic anisotropy of rocks from the poligon the Kryvorizka ultra-deep well. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 15-18, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580231 [...]
 • 2021
  • Svystov, V., Bezrodna, I., Bezrodnyi, D. (2021). Mathematical modeling of the connection between different types of cracks and elastic parameters of quartz-magnetite-pyroxene crystalline shales. 20th International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects". https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521109 [...]
 • 2020
  • Безродна І., Свистов В., Безродний Д. (2020). Аналіз параметрів акустичної анізотропії піроксен-магнетитових порід Піщанської структури. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 1(88). 40-45. http://doi.org/10.17721/1728-2713.88.06 [...]
  • Шевченко О.Л., Безродний Д.А. (2020). Штучне засолення водоносного горизонту у відкладах полтавської серії в селі Тарасівка Київської області. Геохімія тектогенезу. Геологічні науки. 4(32), 40-49. https://doi.org/10.15407/geotech2020.32.040 [...]
  • Bezrodna, I.M., Bezrodnyi, D.A., Svystov, V.V., Gozhyk, A.P. (2020). Analysis of elastic symmetry and anisotropy of crystalline shales of the Pishchanska iron-ore structure. XIX th International Conference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo076 [...]
  • Svystov, V., Bezrodna, I., Bezrodnyi, D. (2020). Mathematical modeling of textural and structural features of magnetite-pyroxene shales of Pishchansk iron ore structure. XIV International Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment" https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056068 [...]
 • 2019
  • Безродная И., Безродный Д., Козионова О. (2019). Математическое моделирование акустической и упругой анизотропии сланцевых пород-коллекторов Днепровско-Донецкой впадины. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія», 50, 42-53 https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-50-03[...]
  • Svystov, V., Bezrodna, I., Bezrodnyi, D. (2019). Rezults of analysis of acoustic anisotropy investigations of rock samples of Pishchanka iron-ore structure. ХІІІ International Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment". https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903207 [...]
  • Petrokushyn, R., Szabo, T., Bezrodnyi, D. (2019). Comparison of seismic processing software (RadExPro, Promax). XVIII th International Conference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902141 [...]
 • 2018
  • Безродная И., Безродный Д., Продайвода Г. (2018). Математическое моделирование упругой анизотропии пород-коллекторов. Lambert Academic Publishing. [Придбати]
  • Bezrodnyi D., Svystov V., Bezrodna I.,Popov S., Petrokushyn R. (2018) Results analysis of complex magnetic surveillance of Pishchanska iron-ore structure samples Матеріали ХІІ Міжнародної конференції “Моніторинг небезп. геол. проц. та еколог.стану серед”, Київ.
 • 2017
  • Безродний Д.А. (2017) «Гравіметрія» Кн.1 «Теоретичні основи гравіметрії». [...]
  • Безродна І., Безродний Д., Козіонова О. (2017) Аналіз впливу мінерального скелету порід-колекторів Руновщинської площі на пружні та акустичні параметри (за результатами математичного моделювання). Вісник Київського університету, серія Геологія, Київ, в.77. С. 52-58. http://doi.org/10.17721/1728-2713.77.06 [...]
  • Безродний Д., Свистов В. (2017). Аналіз акустичної та пружної анізотропії об’ємних хвиль метаморфічних порід Піщанської залізорудної структури Матеріали XI th International Conference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects., Kiev, Ukraine
 • 2016
  • Безродна І., Безродний Д.,Голяка Р. (2016). Математичне моделювання впливу мінерального складу та пористості на параметри пружної анізотропії складнопобудованих теригенних порід Волино-Поділля. Вісник Київського університету, серія Геологія, Київ, в.73. С. 27-32. http://doi.org/10.17721/1728-2713.73.04 [...]
  • Безродний Д., Свистов В. (2016). Дослідження акустичної та пружної анізотропії піроксен-магнетитових руд Піщанської залізорудної структури. Сб. матеріалів Всеукр. молодіжної конференції-школи “Сучасні проблеми геологічних наук”. С. 93-95
 • 2014
  • Безродний Д., Продайвода Г., Ткачов Л. (2014). Дослідження акустичної анізотропії порід-колекторів Волино-Поділля. Матеріали XIIIth International Conference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects.
  • Ткачов Л., Безродний Д., Безродна І. ( 2014). Вивчення характеру пружної анізотропії плагіомігматитів Криворізької надглибокої свердловини за даними петроакустичних досліджень. Вісник Київського ун-ту, Геологія, Київ, в.67. С. 49-54. [...]
 • 2013
  • Безродний Д. (2013). Дослідження впливу кристалографічної орієнтації мінералів на параметри пружної і акустичної анізотропії біотитових сланців Криворіжжя. Вісник Київського ун-ту, Геологія, Київ, в.60. С. 24-28. [...]
  • Безродний Д. (2013). Особливості дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення задач акустичного текстурного аналізу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Кармазіна, Харків, в.1069. С. 9 -12.
  • Михайлов В.А., Зейкан О.Ю., Коваль А.М., Загнітко В.М., Гуров Є.П., Вижва С.А., Шнюков Є.Ф., Наумко І.М., Чепіль П.М., Кожушок О.Д., Радченко В.В., Безродний Д.А. (2013). Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: Метан вугільних родовищ, газогідрати, імпактні структури і накладені западини Українського щита. ТОВ НВП "Ніка-центр", т.7.
 • 2012
  • Безродний Д. (2012). Принципи визначення різних балів тектонофацій за петроакустичними даними на прикладі метаморфічних порід Криворіжжя («Супутник-2»). Вісник Київського ун-ту, Геологія, Київ, в.58. С. 13-16. [...]
  • Безродний Д. (2012). Пружна і акустична анізотропія метаморфізованих сланців Криворізької надглибокої свердловини. Вісник Київського ун-ту, Геологія, Київ, в.59. С. 11-15. [...]
  • Продайвода Г.Т., Безродний Д.А. (2012). Акустичний текстурний аналіз гірських порід. ВПЦ "Київський університет".
 • 2011
  • Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродний Д. (2011). Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення задач тектонофаціального аналізу. Геодинаміка, Зб. Наук праць Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовищ; м. Львів. С. 245-247.
  • Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродний Д.А., Безродна І.М. (2011). Акустичний текстурний аналіз метаморфічних порід Криворіжжя. ВПЦ "Київський університет". [...]
 • 2010
  • Вижва С.А., Безродна І.М., Безродний Д. (2010). Вплив характеру насичення пустотного простору карбонатних порід на параметри пружної анізотропії. Теоретичні та прикладні проблеми геоінформатики. С.131-141.
  • Безродна І., Безродний Д., Кузьменко Т. (2010). Математичне моделювання впливу глинистості на пружні властивості складнопобудованих вапняків Волино-Поділля. Вісник Київського університету, Геологія, в.51.С. 8-12. [...]