Співробітники

Співробітники кафедри геофізики

Безродна Ірина Миколаївна

Безродна Ірина Миколаївна


Старший науковий співробітник, кандидат геологічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
петрофізика
геофізичні дослідження свердловин


Контакти

Телефон: +38 (066) 443 78 18

Телефон внутрішній: 24 54

Email: bezin3@ukr.net

к. 329


Народилась 15.07.1964 в м. Умань. Проживала в м. Гурьєв (Казастан) з 1964 по 1967 р. Закінчила школу № 34 у м. Краснодар (Росія). Проживає у м. Київ з 1981 р. Заміжня, має двох доньок.
Закінчила у 1986 геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин.
В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики».


Професійна діяльність

  Працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 1986 року:

 • 1986 - 1991 – інженер ІІІ категорії БНДЛ петрофізики
 • 1991 - 1992 - інженер ІІ категорії БНДЛ петрофізики
 • 1992 - 1993 - інженер ІІІ категорії кафедри геофізики
 • 1993 – 2002 - інженер І категорії кафедри геофізики
 • 2002 - 2008 – провідний інженер НДЛ «Теоретичної і прикладної геофізики»
 • 2008 – 2008 - молодший науковий співробітник НДЛ «Теоретичної і прикладної геофізики»
 • 2008 - 2010 - науковий співробітник НДЛ «Теоретичної і прикладної геофізики»
 • 2011 – 2013 - старший науковий співробітник НДЛ «Теоретичної і прикладної геофізики»
 • 2014 – 2021 – заступник директора ННІ «Інститут геології» з науково-педагогічної роботи
 • 2014 - теперішній час - доцент кафедри геофізики
Напрямки наукових досліджень та інтересів:

 • вивчення структури пустотного простору порід-колекторів;
 • дослідження фізичних властивостей порід-колекторів за даними петрофізики та гдс;
 • математичне моделювання пружних і акустичних властивостей гірських порід;
 • дослідження анізотропії гірських порід на основі петрофізичних даних.
 • Hyperlink To course

  Петрофізика

 • Hyperlink To course

  Моделювання геофізичних параметрів

 • Hyperlink To course

  Геофізичні методи досліджень

 • Hyperlink To course

  Геологічна інтерпретація даних геофізичних досліджень

 • Hyperlink To course

  Методологія та організація роботи над дисертацією докторів філософії в галузі природничих наук


За сумісництвом та погодинно асистент (з 1995 р.) та доцент (з 2008 р.) кафедри геофізики. За період роботи в університеті проводила лекційні, лабораторні і практичні заняття для студентів ННІ «Інститут геології» та геологічного факультету з курсів: «Основи геофізики», «Промислова геофізика та обробка даних на ЕОМ», «Петрофізика», «Геофізичні дослідження свердловин».
У 2021 році відзначена грамотою Міністерства освіти і науки України.

Список основних публікацій:

 • 2022
  • Вижва С.А., Безродна І.М., Гожик А.П. та ін. (2022). Стандарт вищої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти. МОН України, 15 с. [...]
  • Булах О.О., Безродна І.М., Ємець В.Ю. (2022). Розробка математичної моделі пісковиків башкирського та серпухівського ярусів свердлоини № 500 Яблунівського родовища за петрофізичними даними. ІХ Молодіжна наукова конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю». 21-22 червня, Київ, Україна.
  • Ємець В.Ю., Безродна І.М. (2022). Прогноз швидкості поперечної хвилі за даними геофізичних досліджень свердловин (на прикладі Яблунівського родовища Дніпровсько-Донецької западини). ІХ Молодіжна наукова конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю». 21-22 червня, Київ, Україна.
  • Bulakh, O., Bezrodna, I., Yemets, V. (2022). Mathematical modeling of Bashkir’s and Serpukhiv’s sandstones of the Yablunivske field based on petrophysical data. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 15-18, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580234 [...]
  • Bezrodna, I., Bezrodnyi, D., Baranov, I. (2022). Magnetic anisotropy of rocks from the poligon the Kryvorizka ultra-deep well. XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, November 15-18, Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580231 [...]
  • Безродний Д.А., Безродна І.М. (2022). Гравіметрія. Теорія. Апаратура і методика. Застосування. Підручник. Веб-сайт ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 477 c. [Електронний ресурс]
 • 2021
  • Karpenko O.M., Ohar V.V., Karpenko I.O., Bezrodna I.M. (2021). Differentiation of rudov Beds Based on the statistical Methods on geological and geophysical data. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu (1), 5-10. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-1/005 [...]
  • Svystov, V., Bezrodna, I., Bezrodnyi, D. (2021). Mathematical modeling of the connection between different types of cracks and elastic parameters of quartz-magnetite-pyroxene crystalline shales. 20th International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects". https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521109 [...]
  • Yemets, V., Antoniuk, V., Bezrodna, I. (2021). Facies Interpretation From Gamma Ray (GR) Log As Basic Well Logs Applied To Volodymyrska Field (Dnipro-Donetsk Depression). 20th International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects". https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521049 [...]
 • 2020
  • Олійник О., Антонюк В., Безродна І., Вижва С. (2020). Аналіз особливостей покладів газу ущільнених порід-колекторів та літолого-петрофізична оцінка відкладів верхнього та середнього карбону Святогір-ської площі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2(89), 89-95. http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.12 [...]
  • Безродна І., Свистов В., Безродний Д. (2020). Аналіз параметрів акустичної анізотропії піроксен-магнетитових порід Піщанської структури. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 1(88). 40-45. http://doi.org/10.17721/1728-2713.88.06 [...]
  • Bezrodna, I.M., Bezrodnyi, D.A., Svystov, V.V., Gozhyk, A.P. (2020). Analysis of elastic symmetry and anisotropy of crystalline shales of the Pishchanska iron-ore structure. XIX th International Conference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo076 [...]
  • Svystov, V., Bezrodna, I.,Bezrodnyi, D. (2020). Mathematical modeling of textural and structural features of magnetite-pyroxene shales of Pishchansk iron ore structure. ХІV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056068 [...]
  • Oliinyk, O.V., Antoniuk, V.V., Bezrodna, I.M., Rusachenko, N.V. (2020). Estimation of the pore space structure of tight gas reservoirs of the Moscovian stage locates in DDB Eastern part using a limited well logging dataset. XIX th International Conference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo033 [...]
 • 2019
  • Безродна І., Вижва С. (2019). Аналіз акустичних властивостей порід-колекторів Руновщинської площі на основі петрофізичних досліджень в різних баричних умовах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 3(86), 21-26. http://doi.org/10.17721/1728-2713.86.03 [...]
  • Вижва С.А., Безродна I.M., Ткаченко О.В. (2019). Структура пустотного простору складнопобудованих башкирських карбонатних порід-колекторів Опішнянського родовища ДДЗ. Геофизический журнал, т.41 в.3, 189-202. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172472 [...]
  • Безродная И., Безродный Д., Козионова О. (2019). Математическое моделирование акустической и упругой анизотропии сланцевых пород-коллекторов Днепровско-Донецкой впадины. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія», 50, 42-53 https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-50-03[...]
  • Безродна І.М., Антонюк В.В. (2019). Аналіз анізотропії фільтраційних та електричних властивостей те-ригенних порід-колекторів (на прикладі родовищ приосьової зони ДДЗ). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія», 51, 41-51.[...]
  • Svystov, V., Bezrodna, I., Bezrodnyi, D. (2019). Rezults of analysis of acoustic anisotropy investigations of rock samples of Pishchanka iron-ore structure. ХІІІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903207 [...]
  • Antoniuk, V.V., Bezrodna, I.M., Petrokushyn, O.Ye. (2019). Comparison of the methods for reservoir properties evaluation and prediction of permeability by the void space structure of the reservoir rocks (on the example of the West-Shebelynska area). XVІІІ th International Conference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902127 [...]
  • Bezrodna, I., Antonjuk, V., Petrokushyn, О. (2019). Multiple Regressions and ANN techniques to predict permeability from pore structure for Terrigenous Reservoirs, West-Shebelynska area. ХІІІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903205 [...]
  • Mykhailov, V.A., Bezrodna, I.M., Ivanik, O.M. (2019). Monitoring research of geological environment in Taras Shevchenko National University of Kyiv. ХІІІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903180 [...]
 • 2018
  • Безродная И., Безродный Д., Продайвода Г. (2018). Математическое моделирование упругой анизотропии пород-коллекторов. Lambert Academic Publishing. [Придбати]
  • Безродна І., Антонюк В. (2018). Оцінка колекторських властивостей теригенних порід московського ярусу Західно-Шебелинської площі на основі даних петрофізики. Вісник Київського університету, серія Геологія, Київ, в.81. С. 34-38. http://doi.org/10.17721/1728-2713.81.05 [...]
  • Vyzhva S., Bezrodna I., Petrokushyn O., Onushchyk I. (2018). Petrophysic studies in atmospheric and reservoir conditions as necessary construction for monitoring trends of changes of physical properties of reservoir rocks. Матеріали XVІІ th International Con - ference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects.
 • 2017
  • Безродна І., Безродний Д., Козіонова О. (2017) Аналіз впливу мінерального скелету порід-колекторів Руновщинської площі на пружні та акустичні параметри (за результатами математичного моделювання). Вісник Київського університету, серія Геологія, Київ, в.77.. С. 52-58 http://doi.org/10.17721/1728-2713.77.06 [...]
  • Вижва С. , Шинкаренко А., Щуров І., Гафич І., Солодкий Є. (2017). Вплив змінного тиску на акустичні та ємнісні властивості теригенних порід-колекторів (на прикладі зразків Семиреньківської площі). Вісник Київського університету, серія Геологія, Київ, в.76. С. 19-26. http://doi.org/10.17721/1728-2713.76.03 [...]
 • 2016
  • Безродна І., Безродний Д.,Голяка Р. (2016). Математичне моделювання впливу мінерального складу та пористості на параметри пружної анізотропії складнопобудованих теригенних порід Волино-Поділля. Вісник Київського університету, серія Геологія, Київ, в.73. С. 27-32. http://doi.org/10.17721/1728-2713.73.04 [...]
  • Вижва С.А, Безродна І. (2016). Визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід за даними петроакустичних досліджень Семиреньківської площі. Вісник Київського університету, серія Геологія, Київ, в.74. С. 11-17. http://doi.org/10.17721/1728-2713.74.02 [...]
 • 2015
  • Безродна І., Шинкаренко А. (2015) Оцінка структури пустотного простору низькопористих порід Зарічної площі за результатами їх петрофізичних та геофізичних досліджень. Вісник Київського університету, серія Геологія, Київ, в.69. С. 53-58. https://doi.org/10.17721/1728-2713.69.08.53-58 [...]
 • 2014
  • Безродна І., Продайвода Г.Т., Вижва С.А. (2014). Прогнозирование эффективности сложнопостроенных пород-коллекторов. Геолог Азербайджана», № 18, С. 78-87
  • Ткачов Л., Безродний Д., Безродна І. ( 2014). Вивчення характеру пружної анізотропії плагіомігматитів Криворізької надглибокої свердловини за даними петроакустичних досліджень. Вісник Київського ун-ту, Геологія, Київ, в.67. С. 49-54. [...]
  • Безродна І. (2014). Оцінка структури пустотного простору карбонатних порід за результатами акустичних досліджень в умовах змінного тиску. Науковий вісник НГУ. №3, с. 23-30. [...]
 • 2013
  • Безродна І. (2013). Оцінка структури пустотного простору та типів порід-колекторів свердловини № 1 Ліщинської площі Волино-Поділля. Вісник Київського університету, серія Геологія, Київ, в.60. С. 32-37. [...]
  • Безродна І., Караула О.В. (2013). Определение и количественная оценка структуры пустотного пространства пород-коллекторов Владимирской площади Волыно-Подольской НГО по данням геофизических исследований скважин. Матеріали XІІth International Con - ference on Geoin - formatics – Theore- tical and Applied Aspects.
 • 2012
  • Безродна І., Безродний Д.А. (2012). Методичні вказівки з лабораторних занять з курсу «Геофізичні методи досліджень» для студентів геологічного факультету. [Електронний ресурс]
  • Вижва С.А., Безродна І., Козіонова О.О. (2012). Аналіз ємнісних властивостей карбонатних порід нижнього карбону Руденківсько-Пролетарської НГО за результатами ГДС та петрофізики. Теоретичні та прикладні проблеми геоінформатики. С. 16 - 27 [...]
  • Безродна І., Демченко О. (2012) Вивчення акустичних властивостей теригенних порід в умовах змінного тиску (на прикладі свердловин Волино-Поділля). Вісник Київського університету, серія Геологія, Київ, в.56. 2012. С. 21 - 26. [...]
  • Вижва С.А., Безродна І.М., Козіонова О.О. Аналіз пористості карбонатних відкладів карбону Руденківсько-Пролетарського регіону за результатами петрофізичних досліджень. Геоінформатика. – 2012. - №1. – С.17-25 [...]
 • 2011
  • Вижва С.А., Безродна І.М., Кузьменко Т.М. (2011) Аналіз впливу флюїдонасичення та глинистості на пружні та акустичні властивості девонських карбонатних колекторів Волино-Поділля. Геоінформатика, №2. С. 36 – 42 [...]
  • Продайвода Г., Вижва С., Безродна І.М., Продайвода Т. (2011) Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу. ВПЦ "Київський університет".
  • Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродний Д.А., Безродна І.М. (2011). Акустичний текстурний аналіз метаморфічних порід Криворіжжя. ВПЦ "Київський університет". [...]
 • 2010
  • Вижва С.А., Безродна І.М., Безродний Д. (2010). Вплив характеру насичення пустотного простору карбонатних порід на параметри пружної анізотропії. Теоретичні та прикладні проблеми геоінформатики. С.131-141.
  • Безродна І., Безродний Д., Кузьменко Т. (2010). Математичне моделювання впливу глинистості на пружні властивості складнопобудованих вапняків Волино-Поділля. Вісник Київського університету, Геологія, в.51.С. 8-12. [...]
  • Безродна І. (2010). Вивчення площадних закономірностей змінення ємнісних властивостей порід-колекторів за даними комплексу методів ГДС. Вісник Київського університету, серія Геологія, Київ, в.50. С. 22-26. [...]