Співробітники

Співробітники кафедри геофізики

Хоменко Руслан Володимирович

Хоменко Руслан Володимирович


Молодший науковий співробітник, кандидат геологічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
інженерна геофізика
електрометрія
електрометричні дослідження
геомагнетизм


Контакти

Телефон: +38 (096) 555 40 05

Email: hristianin@bigmir.net

к. 321


У 2004 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «геофізика», отримав кваліфікацію «магістр геології». У 2013 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію «Ультрадетальна магнітометрія характерних агро ландшафтів Лісостепової зони України» (науковий керівник доцент. Сухорада А.В.)


Професійна діяльність

 • 2004 - 2007 – аспірант кафедри геофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2007 року:

 • 2007 - 2013 – інженер кафедри геофізики
 • 2013 - теперішній час – молодший науковий співробітник кафедри геофізики
Напрямки наукових досліджень та інтересів:

 • застосування методів геофізики при інженерно-геологічних, археологічних та геоекологічних дослідженнях;
 • інформаційні технології в геофізиці;
 • електрометрія;
 • електротомографія;
 • ультрадетальна магнітометрія агроландшафтів
Список основних публікацій:

 • 2017
  • Бондар К.М., Хоменко Р.В., Попов С.А. Application of geophysical methods in examination of the temporary radioactive waste disposal site "3rd line of the Chornbyl nuclear powerplant", Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
  • Вижва С. ., Онанко А.П., Шабатура О.В., Хоменко Р.В., Онищенко А.М., Онанко Ю.А. Software of “KERN-DP” automated system of the rocks anisotropy analysis, Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція, - 2017. - С. 1-5
  • Онанко А.П., Куліш М.П., Вижва С.А., Дмитренко О.П., Шабатура О.В., Курочка Л.І., Хоменко Р.В., Цегельна А.В. Diagrams of strain-deformation of radiation sutured hydragels and treatment automated system KERN-DP. Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference, - 2017. - С. 91-92
  • Онанко А.П., Куліш М.П., Вижва С.А., Дмитренко О.П., Курочка Л.І., Шабатура О.В., Хоменко Р.В., Попружко В.М., Concentration dependences of elastic characterictics of radiation sutured hydragel and anisotropy automated system KERN-DP. Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference, - 2017. - С. 89-90
  • Chetverikov B., Bondar K., Homenko R., Dіdenko S., Sheykhet M. (2017) Determination of location of the historical objects using photogrammetric methods and methods of non-destructive ground research. Interdepartmental scientific and technical review "Geodesy, Cartography and Aerial Photography", 85, 94-103. https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.01.094 [...]
 • 2016
  • Меньшов О. І., Попов С. А., Хоменко Р. В., Кудеравець Р. С., Сухорада А. В., Чоботок І. О. Термомагнітний аналіз ґрунтів територій покладів вуглеводнів, Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, - 2016. - С. 33-37
 • 2015
  • Автоматизована система “KERN-DP” обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії гірських порід / Ю. А. Онанко, Г. Т. Продайвода, А. П. Онанко, О. В. Шабатура, Р. В. Хоменко // Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції “Геоінформатика: теоретичні і прикладні аспекти” - К.: ВПЦ “КУ” - 2015. - C. 8517_UA1-8517_UA7 (електронна збірка наукових праць).
  • Кореляційна залежність дефекту внутрішнього тертя від коефіцієнту відкритої пористості та автоматизована система “KERN-DP” аналізу анізотропії / Ю. А. Онанко, Г. Т. Продайвода, А. П. Онанко, О. В. Шабатура, Р. В. Хоменко // Матеріали Міжнародної наукової конференції ”Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи”. – Київ: Вид. ІГН НАНУ. - 2015. - С. 158-162.
  • Контроль тріщиноутворення у природному камінні і автоматизована система “KERN-DP” обробки анізотропії / Ю. А. Онанко, Г. Т. Продайвода, А. П. Онанко, О. В. Шабатура, А. М. Оніщенко, Р. В. Хоменко // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння”. – Київ: Вид. ДГЦУ - 2015. - C. 18-24.
  • Бондар К.М., Петраускас О.В., Попов С.А., Хоменко Р.В. (2015) Геофізичні дослідження поселення та могильника пізньоримського часу біля с.Комарів у 2014 р. Археологічні дослідження в Україні у 2014 р., 264-267.
 • 2014
  • Automated system of magnetic and ultrasound anisotropy analysis / A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, Y.A. Onanko, R.V. Homenko, S.А. Popov, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko, A. N. Rozhkovskiy // Тезисы докладов VI Байкальской международной конференции ”Магнитные материалы. Новые технологии” (BICMM-2014). – Иркутск: Изд. ИГУ - 2014. – С. 170-171.
  • Бондар К.М., Петраускас О.В., Хоменко Р.В. Геофізичні дослідження поселення та могильника пізньоримського часу біля с.Комарів в 2014р. // АДУ 2014 .- Київ.- 2015.- С. 264-267
 • 2013
  • Бондар К.М., Хоменко Р.В., Білан О.В., Халимендик В.В., Шкода О.В. (2013) Досвід геофізичної розвідки нижньопалеолітичного місцезнаходження Меджибіж. Геодинаміка, 2 (15), 103-105.
  • Хоменко Р., Бондар К., Попов С. (2013) Нова малоглибинна багатоелектродна установка вимірювання електричного опору. Вісник Київ. ун-ту. Геологія, 2(61), 36-40. [...]
 • 2012
  • Сучасні магнітні дослідження природних об’єктів. Інформаційний аспект /О.І. Меньшов, А.В. Сухорада, Р.В. Хоменко, О.В. Круглов// Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. - К.- 2012. С. 178-185.
  • Ультрадетальна магнітометрія природних систем. Економічні та аграрні аспекти. /О.І. Меньшов, А.В. Сухорада, Р.В. Хоменко, О.В. Круглов // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, Геологія випуск 56. К.- 2012. С. 24-26.
  • Multipurpose magnetic investigations in Ukraine for solving environmental tasks /О.І. Меньшов, А.В. Сухорада, Р.В. Хоменко, О.В. Круглов// Contributions to Geophysics and Geodesy “Paleo, Rock and Environmental Magnetism 13th Castle Meeting, Special issue”, 2012, P. 87-88.
  • Проблема девиации в ультрадетальной магнитной съемке (на примере агромагнитометра) /Р.В. Хоменко, А.В. Сухорада// Х Міжнародна наукова конференція "Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища", 17-20 жовтня 2012 р., с.110-112.
  • Нові можливості малоглибинної магнітометрії у вивченні мезомасштабних структур докембрійського фундаменту (на прикладі Гайсинського блоку) /С.А. Попов, М.М. Решетник, Р.В. Хоменко// Х Міжнародна наукова конференція "Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища", 17-20 жовтня 2012 р., с.106-108.
  • Меньшов О.І. Сучасні магнітні дослідження природних об’єктів. Інформаційний аспект /О.І. Меньшов, А.В. Сухорада, Р.В. Хоменко, О.В. Круглов// Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. - К.-2012. С. 178-185.
  • Архітектура педомагнітної бази даних. /О.І. Меньшов, А.В. Сухорада, Р.В. Хоменко, О.В. Круглов// Геоінформатика 2012, Київ, 2012. Диск СД.
  • Определение намагниченности почвенного покрова в природных условиях /С.А. Попов, Р.В. Хоменко// Х Міжнародна наукова конференція "Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища", 17-20 жовтня 2012 р., с.108-110.
  • Меньшов О.І. Ultradetailed Environmental Magnetic Investigations in Ukraine /Menshov O., Sukhorada A., Homenko R., Kruglov O.// EarthDoc. Near Surface Geoscience 2012 — Paris, France, 2012. Диск СD. [...]
 • 2011
  • Неруйнівні геофізичні та геоінформаційні дослідження багатошарової археологічної пам`ятки Малополовецьке-2А /К.М. Бондар, І.В. Віршило, С.В. Діденко, С.Д. Лисенко, Р.В. Хоменко// In Xth International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, 10-13 May 2011, Kiev, Ukraine. – CD.
  • Вижва С. А. Автоматизована система обробки результатів ультразвукових вимірювань швидкостей пружних хвиль в гірських породах / С.А. Вижва, Г.Т. Продайвода, Ю.А. Онанко, О.В. Шабатура, А.П. Онанко, Р.В. Хоменко // Наукові праці ДонНТУ. Серія “Гірничо-геологічна”. – 2011. - вип. № 15(192). - С. 228-232.