Інженерна геофізика

Інженерна геофізика

Інженерна геофізика: підручник / С.А. Вижва, В.І. Онищук, І.І. Онищук, М.В. Рева. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. – 592 с.

ISBN 978-966-439-997-2

Викладено фізико-геологічні основи методів інженерної геофізики, охарактеризовано основні природні та техногенні об'єкти і процеси, для вивчення яких застосовують інженерно-геофізичні дослідження. Розглянуто геолого-геофізичні передумови їхнього використання. Наведено приклади практичного застосування геофізичних методів для вирішення деяких конкретних завдань інженерної геології та геоекології.
Дія студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців-геофізиків наукових і виробничих організацій.Рік:  2018
ISBN:  978-966-439-997-2
Автор:  С.А. Вижва, В.І. Онищук, І.І. Онищук, М.В. Рева
Видавництво:  ВГІЦ "Київський університет"
Файлы:  /docs/library/2018_CivilGeophysics_VyzhvaS_OnyshchukV_OnyshchukI_RevaM.pdf

Завантажити файл