Науково-дослідницька практикум

Науково-дослідницька практикум в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів знань з теорії та можливостей до самостійних наукових досліджень на сучасному рівні досягнень методів аналізу геолого-геофізичної інформації при пошуках та розвідці покладів вуглеводнів, визначення ключових питань щодо застосування акустичної інверсії з метою визначення зон покращених колекторських властивостей та літологічної обстановки досліджуваного об’єкту, сприяти поширенню наукових навичок у повсякденній та професійній діяльності.

Дати загальні фундаментальні знання про сучасні методи аналізу геологогеофізичної інформації при пошуках та розвідці покладів вуглеводнів. Визначити ключові питання прогнозування геологічного розрізу на основі сейсмічних даних та даних геофізичних досліджень свердловин. Привити студентам знання інтерпретаційного процесу прогнозування геологічного розрізу та його флюїдонафтогазонасичення.

В програмі дисципліни (в другому семестрі) основна увага приділяється аналізу технологій прогнозування геологічного розрізу – сейсмічних інверсійних перетворень. Розглядаються прийоми до виконання сейсмічних інверсій на основі згорткових моделей геологічного середовища, мультиатрибутного аналізу та нейронних мереж. Проводиться ознайомлення студентів із сучасним програмним комплексом інверсійних перетворень із застосуванням даних геофізичних досліджень свердловин. На реальних практичних прикладах студентам демонструється робота апарату інверсійних перетворень на геологічна інтерпретація отриманих результатів. Розглядають загальні принципи постановки геофізичних завдань, огляд шляхів їх реалізації та ефективність

В програмі дисципліни (в третьому семестрі) основна увага приділяється освоєнню студентами основних понять світового досвіду пошуків та розвідки покладів вуглеводнів, обгрунтування фізико-математичних основ аналізу амплітуди відбиття хвиль від віддалення (AVO), вивчення нових підходів до вирішення прямих та обернених задач сейсморозвідки, прийомів якісної та кількісної інтерпретації сейсмічних даних у комплексі з даними геофізичних досліджень свердловин, областей застосування прогнозування нафтогазоносності геологічних утворень в практиці геолого-геофізичних досліджень, подання основ комплексування геофізичних методів, роль AVO-аналізу та пружної інверсії при пошуках та розвідці родовищ вуглеводнів.

 • Завдання
  • ознайомити з сучасною методологією і методами наукових досліджень;
  • пояснити постановку і розв’язок теоретичних та прикладних задач сейсмічних інверсій;
  • охарактеризувати ключові етапи вирішення поставлених задач з прогнозування характеристик геологічного розрізу за результатами інверсійних перетворень;
  • засвоєння студентами базових знань із застосування геофізичних досліджень для геологічних, інженерних та екологічних задач.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Принцип створення згорткової моделі геологічного середовища
  • Основні технології виконання інверсійних перетворень
  • Етапи створення синтетичних сейсмічних розрізів із застосуванням даних ГДС
  • Особливості застосування технологій інверсійних перетворень сейсмічних даних
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Працювати з сейсмічними та свердловинними даними для вирішення задач виконання інверсійних перетворень
  • Отримувати петрофізичні параметри із застосуванням сейсмічних інверсійних перетворень