Рудна електрометрія

Рудна електрометрія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – сформувати у студентів знання з основ теорії, методики експериментальних робіт та інтерпретації експериментальних даних методів геоелектричних досліджень земних надр, спеціалізованих для пошуків та розвідки рудних корисних копалин і геологічного картування.

Тематика навчальних занять присвячена розгляду питань теорії, методики експериментальних робіт та обробки й інтерпретації даних електричних методів, застосовуваних для вирішення задач рудної електрометрії, а саме: електрохімічних методів природного поля (ПП) й викликаної поляризації (ВП); різних модифікацій методів профілювання на постійному струмі – симетричного (СЕП), комбінованого (КП), дипольного (ДЕП), електропрофілювання за способом серединного градієнта (ЕП-СГ); низькочастотних індуктивних методів – нескінченно довгого кабелю (НДК), незаземленої петлі (НП), дипольного індуктивного профілювання (ДІП), методу перехідних процесів (ПП); методів високочастотної електрометрії – радіокомпараційного (радіокіп), радіохвильового просвічування, георадарного зондування. Окрім того надаються загальні відомості про методи аероелектророзвідки.

 • Завдання
  • ознайомити з класифікацією методів рудної електрометрії;
  • пояснити фізичні основи методів рудної електрометрії на постійному та змінному струмах ;
  • надати теоретичні основи методів рудної електрометрії;
  • охарактеризувати методику проведення польових робіт методами рудної електрометрії;
  • набуття студентами необхідних теоретичних і методологічних знань із прийомів якісної та кількісної інтерпретації даних експериментальних досліджень;
  • засвоєння студентами базових знань із застосування геофізичних досліджень для вирішення задач пошуків рудних об’єктів;
  • ознайомлення з основними принципами застосування методів і спеціальних методик для вирішення задач рудної електрометрії і геологічного картування.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Класифікацію методів рудної електрометрії
  • Теорію й методику електричного профілювання та інтерпретацію експериментальних даних
  • Фізичні основи методу природного електричного поля, його теорію, методику польових робіт та інтерпретацію експериментальних даних
  • Фізичні основи методу викликаної поляризації, його теорію й методику польових робіт та інтерпретацію експериментальних даних
  • Теоретичні засади методів низькочастотної рудної електрометрії
  • Теорію методів перехідних процесів
  • Інтерпретацію даних методів низькочастотної рудної електрометрії
  • Методику польових робіт методами індуктивної рудної електрометрії
  • Теорію й методику експериментальних досліджень в радіокомпараційному методі
  • Теорію методу міжсвердловинного радіопросвічування, методику експериментальних робіт та інтерпретацію отримуваних даних
  • Теорію, методику робіт та інтерпретацію даних в методі георадарного зондування
  • Загальну характеристику методів аероелектророзвідки
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Здійснювати обробку та інтерпретацію даних методу ПП
  • Проводити інтерпретацію даних методу ВП
  • Виконувати інтерпретацію даних у методах низькочастотної індуктивної рудної електрометрії
  • Здійснювати інтерпретацію даних у методі перехідних процесів
  • Проводити інтерпретацію в методі радіопросвічування