Сучасні технології обробки та інтерпретації даних дистанційного зондування Землі

Сучасні технології обробки та інтерпретації даних дистанційного зондування Землі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з комплексом фотограмметричнихметодів обробки даних дистанційного зондування Землі. Застосування аналітичнихсистем для виправлення спотворених даних на основі яких будуються картографічніматеріали для широкого застосування.

"Сучасні методи та технологія обробки даних дистанційного зондування Землі" направлена на вивчення поверхні землі за допомогою аеро- та космічних знімків та навички у корекції отриманих даних за допомогою фотограмметричних даних. Покращення якості візуального сприйняття зображення. Просторове перетворення та фільтрація в області зображень. Методи корекції геометричних спотворень. Моделі перспектив. Перетворення багатозональних даних. RGB-кластеризація. ГІС аналіз растрових та векторних даних. Програмні пакети обробки даних QGIS та сайти EarthExplorer i EO Browser. Створення різномасштабних картографічних матеріалів, зокрема картосхем та ортофотопланів.

 • Завдання
  • ознайомити студентів з програмними плагінами для автоматичного застосування фотограмметричних методів;
  • оволодіння та застосування модулів Semi-Automatic Classification Plugin та OSMStandart для обробки та корекцією даних космо- та аерозйомки;
  • оволодіння студентами модулями Lat Lon Tools та Сalculate Geomtre необхідних для векторної обробки даних для методологічних знань і практичних навичок з подальшим аналізом інформації;
  • оволодіння і застосування програмних продуктів, зокрема калькулятор растрів, інструментів геометрії, інструментів досліджень та інше для обробки даних дистанційного зондування Землі;
  • оволодіння перетворення багатозональних даних з різноманітною розрізненістю з подальшим тематичним застосуванням
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Етапи, рівні обробки та формати отриманих даних дистанційного зондування Землі
  • Методологічні властивості ДЗЗ
  • Методи покращення якості візуального сприйняття зображень знімків
  • Класифікацію методів злиття зображень на знімках
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Об’єднувати знімки з різною просторовою розрізненністю
  • Перетворювати багатозональні дані знімків
  • Застосовувати програмні продукти для обробки даних дистанційного зондування Землі
  • изначати коефіцієнти (розсіювання об’єктів, деформація дзеркал та інш.) для підвищення якості зображень на знімках
  • Класифікувати просторові дані пікселей та ідентифікувати отримані кластерні дані зображень