Геологічна інтерпретація сейсмічних даних

Геологічна інтерпретація сейсмічних даних в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з особливостями кількісної та якісної інтерпретації хвильових полів для вирішення як задач побудови геологічних моделей так і прогнозування характеристик геологічного розрізу, з методологією сейсморозвідки як основного метода, шо застосовується під час пошуків і розвідки родовищ вуглеводнів.

В програмі дисципліни основна увага приділяється якісному та кількісному аналізу сейсмохвильових полів, а також комп’ютерним принципам інтерпретації спостережених сейсмічних даних, AVO-аналізу та сейсмічної інверсії. Розглядаються підходи до розв’язку обернених задач сейсмічних даних та комплексування з методами ГДС. Вивчаються прийоми якісної та кількісної інтерпретації, які пояснюються на реальних прикладах. До розгляду включено геологічні аспекти сейсморозвідки, основні положення AVO-аналізу, питання теорії сейсмічної інверсії та практичного застосування до сейсмічних даних інверсій до та після підсумовування.

 • Завдання
  • надати фізико-математичні основи сейсморозвідувального методу;
  • оволодіння студентами основних методів сейсморозвідки на основі вивчення теоретичних основ;
  • набуття практичних навичок сейсмічних досліджень;
  • набуття студентами необхідних методологічних знань з якісної та кількісної інтерпретації сейсмічних даних;
  • дослідження геологічного середовища, з точки зору теоретичних аспектів методів сейсморозвідки та комплексування сейсмічних даних з методами ГДС;
  • ознайомити з термінологічним апаратом кількісної та якісної інтерпретації сейсмічних даних;
  • пояснити загальні принципи інтерпретації сейсмічних даних.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні поняття і терміни інтерпретації даних сейсмічних досліджень
  • Класифікацію методів кінематичної інтерпретації
  • Знати технології побудови швидкісних моделей
  • Класифікацію методів динамічної інтерпретації
  • Основні поняття AVO-аналізу та вирішувані ним задач
  • Технології сейсмічних інверсій та методик прогнозування геологічного розрізу за сейсмічними та свердловинними даними
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Обробляти та описувати результати обробки сейсмічних даних та пояснювати їх зв’язок з геологічними об’єктами
  • Володіти базовими навиками в комп’ютерних програмах з якісної та кількісної інтерпретації сейсмічних даних