Асистентська практика

Асистентська практика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – оволодіння магістрами методологією педагогічної діяльності, початкова підготовка до професійної педагогічної діяльності у закладах середньої та вищої освіти, практичною методикою проведення різних идів навчальних занять, організація самостійної роботи студентів за навчальними дисциплінами кафедри геофізики; оволодіння рактичними методами та прийомами проведення виховної роботи.

Основним завданням асистентської практики є формування та розвиток професійно- педагогічних навичок та умінь викладача вищої школи, формування професійно значущих якостей, професійних умінь та навичок управління навчальною діяльністю студентів, розвиток у магістрів практичних умінь здійснювати виховну роботу зі студентською молоддю

 • Завдання
  • формування та розвиток професійно-педагогічних навичок та умінь викладача вищої школи;
  • залучення магістрів до активної педагогічної діяльності, аналіз та узагальнення передового педагогічного досвіду;
  • сформувати професійні вміння та навички управління навчальною діяльністю студентів;
  • набуття магістрами комунікативних вмінь для спілкування зі студентами та викладачами;
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні аспекти методології педагогічної діяльності
  • Сучасні методи викладання в закладах середньої та вищої освіти
  • Практичні методики проведення лабораторних та практичних занять
  • Практичні методи та прийоми проведення виховної роботи на кафедрі геофізики
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Вибирати та використовувати ефективні прийоми та методи навчання та контролю за навчальною діяльністю студентів
  • Вміти аналізувати та узагальнювати передовий педагогічний досвід