Інтерпретація гравімагнітних полів

Інтерпретація гравімагнітних полів в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – забезпечити формування у здобувачів знань про можливості обробки та інтерпретації спостережених даних гравімагнітних полів для вирішення різних прикладних задач, виконання модельних розрахунків та аналізу даних, сприяти активному використанню даних потенціальних полів у повсякденній професійній та соціальній діяльності.

В програмі дисципліни основна увага приділяється аналізу гравімагнітних полів, а також комп’ютерним принципам сучасної обробки та інтерпретації спостережених даних. Розглядаються підходи до розв’язку прямих та обернених задач гравімагнітних полів. Вивчаються основні прийоми якісної та кількісної інтерпретації, які пояснюються на реальних прикладах. Характеризуються області застосування гравіметрії та магнітометрії. До розгляду включено загальні принципи постановки гравімагнітних задач, огляд шляхів їх реалізації та ефективність.

 • Завдання
  • ознайомити з термінологічним апаратом аналізу потенціальних полів;
  • надати глибокі фізико-математичні основи обробки та інтерпретації даних гравіметрії та магнітометрії;
  • охарактеризувати основні комп’ютерні технології моделювання потенціальних полів;
  • надати здобувачам необхідні методологічні знання з якісної та кількісної інтерпретації гравімагнітних даних;
  • засвоєння здобувачами базових знань із застосування гравімагнітних досліджень для геологічних, інженерних та екологічних задач;
  • ознайомлення з основними принципами комплексування потенціальних полів з іншими методами геофізики.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Класифікація потенціальних полів та їх досліджуваних параметрів
  • Кількісний аналіз гравімагнітних аномалій простими методами
  • Моделювання простих тіл у двовимірному варіанті
  • Інтерпретація гравімагнітних аномалій в автоматизованому режимі
  • Основні способи якісної та кількісної інтерпретації потенціальних полів
  • Області застосування гравімагнітних полів для розв’язку різноманітних прикладних задач
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Обробляти, інтерпретувати та описувати результати потенціальних полів та пояснювати їх зв’язок з геологічними та техногенними об’єктами
  • Володіти комп’ютерними програмами обробки й аналізу гравімагнітних даних