Глибинна геоелектрика

Глибинна геоелектрика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів знань з теорії та можливостей методів дослідження геоелектричних параметрів глибинних шарів Землі, здійснення вимірювальних робіт, виконання обробки та аналізу спостережених даних, сприяти поширенню глибинної геоелектрики у повсякденній професійній та соціальній діяльності.

В програмі дисципліни основна увага приділяється фізико­-математичними основами електромагнітних методів; а також принципами будови апаратури та методики проведення польових робіт. Розглядаються підходи до розв’язку прямих та обернених задач. Прийоми якісної та кількісної інтерпретації пояснюються на окремих аномаліях. Характеризуються області застосування геоелектричних методів на реальних прикладах. До розгляду включено основні результати, що отримані за останні роки в результаті геоелектричних досліджень в різних регіонах нашої планети.

 • Завдання
   ­
  • ознайомити термінологічним апаратом геоелектрики;
  • ­
  • надати фізико­математичні основи електромагнітних методів;
  • ­
  • пояснити теоретичні, методичні та апаратурні технології;
  • ­
  • охарактеризувати загальні принципи роботи низькочастотної магнітотелуричної станції та методики проведення польових робіт;
  • ­
  • набуття студентами навичок з обробки даних програмними комплексами;
  • ­
  • засвоєння студентами інтерпретаційних методик;
  • ­
  • ознайомлення з основними принципами застосування геоелектричних досліджень для геологічних та екологічних задач;
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні поняття і терміни геоелектрики
  • Фізико­-математичні основи усіх базових геоелектричних методів
  • Загальні принципи будови апаратури та методики проведення польових робіт
  • Підходи до розв’язку прямих та зворотних задач геоелектрики
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Працювати з геоелектричними приладами
  • Розраховувати аномальні поля та будувати тривимірні геоелектричні моделі