Нормативно-правове регулювання використання надр

Нормативно-правове регулювання використання надр в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основними законодавчими, нормативними документами, які діють в геологічній галузі, і відповідності з якими формується державна політика у сфері надрокористування

Курс «Нормативно-правове регулювання використання надр» є складовою циклу професійної підготовки фахівця за освітнім ступенем «Магістр», знайомить студентів із основами функціонування геологічної галузі в сучасних економічних умовах, допомагає зрозуміти практичне значення та застосування у виробничих умовах набутих знань.

 • Завдання
  • вивчення головних принципів державного та міжнародного регулювання геологічної галузі;
  • ознайомлення із чинними нормативними документами, які діють у сфері надрокористування;
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Теоретичні та методичні принципи державного управління та регулювання геологічної галузі
  • Зміст, структуру головних нормативних документів, які діють в геологічній галузі
  • Основні напрямки розвитку мінерально-сировинної бази України та визначати найбільш перспективні види геологорозвідувальних робіт
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Вміти орієнтуватись в використанні чинних нормативних та методичних положень розроблених Державною геологічною службо України, Державною комісією по запасах корисних копалин та ін. для проведення різних видів геологорозвідувальних робіт
  • Вміти проектувати і здійснювати організацію окремих видів геологорозвідувальних робіт відповідно до вимог чинних нормативних документів
  • Вміти складати форми обліку і реєстрації геологічного вивчення надр для різних стадій освоєння родовищ корисних копалин