Геофізичні дослідження свердловин

Геофізичні дослідження свердловин в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із фізичними основами, типовою свердловинною та наземною апаратурою, технологіями вимірювання основних методів геофізичних досліджень в свердловинах (ГДС), а також з основами застосування методів ГДС для розв’язання геологічних і технічних задач, з принципами інтерпретації даних геофізичних досліджень.

Розглядаються основи (фізична суть і технологія проведення) електричних, електромагнітних, ядерних, сейсмоакустичних, технічних, геохімічних методів геофізичних досліджень свердловин (ГДС), а також методи вивчення технічного стану свердловин та методи їх випробування (перфорація, торпедування). Обґрунтовується можливість розв’язання геолого–геофізичних задач з використанням методів ГДС. Також вивчаються специфіка проведення геофізичних досліджень в умовах свердловин різних за призначенням; принципи формування раціональних комплексів ГДС для розв’язання конкретних геологічних і технічних задач із врахуванням умов вимірювання в свердловинах; основи обробки та інтерпретації даних ГДС.

 • Завдання
  • ознайомити студентів із фізичними основами методів геофізичних досліджень в свердловинах;
  • ознайомити студентів із типовою свердловинною та наземною апаратурою методів ГДС;
  • набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань і практичних навичок постановки та розв’язання геологічних задач методами геофізичних досліджень в свердловинах;
  • засвоєння студентами базових знань з основ інтерпретації даних ГДС.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні геологічні задачі, що розв’язуються за допомогою методів геофізичних досліджень свердловин
  • Принципи формування раціональних комплексів ГДС для розв’язання конкретних геологічних і технічних задач
  • Основну свердловинну геофізичну апаратуру та обладнання, що використовуються під час проведення ГДС
  • Найголовніші електричні та магнітні методи дослідження свердловин (задачі, фізичні основи, використання)
  • Основні радіоактивні методи дослідження свердловин (задачі, фізичні основи, (використання)
  • Найважливіші акустичні методи дослідження свердловин (задачі, фізичні основи, використання)
  • Основні термічні методи дослідження свердловин (задачі, фізичні основи, використання)
  • Специфіку технології проведення геофізичних досліджень в свердловинах
  • Спеціальні роботи в свердловинах для визначення фільтраційно-ємнісних властивостей пластів
  • Методи вивчення технічного стану свердловин
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Обрати оптимальний комплекс геофізичних досліджень в умовах свердловин різних за призначенням
  • Оцінити та обґрунтувати ефективність і доцільність використання окремих методів ГДС для розв’язання конкретних геологічних задач
  • Оцінити та обґрунтувати ефективність і доцільність використання окремих методів ГДС для розв’язання конкретних технічних задач
  • Провести літологічне розчленування розрізу свердловини за даними ГДС
  • Виділити границі пластів та на якісному рівні оцінити їх кондиційність за даними різних методів ГДС