Електрометрія

Електрометрія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів знань з теорії та можливостей методів геоелектричних досліджень, здійснення вимірювальних робіт, виконання обробки та аналізу спостережених даних, сприяти поширенню геофізики у повсякденній професійній та соціальній діяльності.

В програмі дисципліни основна увага приділяється аналізу електричних та електромагнітних полів на постійному та змінному струмі, а також комп’ютерним принципам обробки та інтерпретації спостережених даних. Розглядаються підходи до розв’язку прямих та обернених задач електрометрії. Вивчаються прийоми якісної та кількісної інтерпретації, які пояснюються на реальних прикладах. Характеризуються області застосування електрометрії та описується розвиток методу в історичному аспекті. До розгляду включено геологічні основи електрометричних методів, основні положення сучасних методів обробки та інтерпретації даних електрометричних досліджень.

 • Завдання
  • Ознайомити з термінологічним апаратом електрометрії
  • Надати фізико-геологічні основи електрометричних досліджень
  • Набуття студентами навичок роботи з апаратурою та методикою вимірювань електричних й електромагнітних полів
  • Отримання практичних навичок електрометричних досліджень
  • Засвоєння студентами необхідних методологічних знань з якісної та кількісної інтерпретації експериментальних електричних та електромагнітних даних на постійному й змінному струмах
  • Ознайомлення з студентів із застосуванням електромагнітних досліджень для геологічних, інженерних та екологічних задач
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Фізико-геологічні основи електрометричних досліджень
  • Будову апаратури та методику вимірювань електричних й електромагнітних полів
  • Теорію електрометричних методів досліджень
  • Методику виконання польових експериментальних досліджень
  • Форми зображення інформації та методику інтерпретації експериментальних даних сучасних електрометричних методів на постійному й змінному струмах
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Вибирати необхідну модифікацію методів електрометрії (чи їх комплекс) для вирішення конкретних прикладних задач
  • Виконувати підготовку апаратури та обладнання до польових робіт
  • Виконувати польові експериментальні дослідження
  • Обробляти експериментальні дані
  • Вибирати методи інтерпретації результатів експериментальних досліджень та виконувати їх інтерпретацію
  • Зображувати результати інтерпретації, давати їм геологічне тлумачення
  • Робити висновки й рекомендації