Комплексування геофізичних методів

Комплексування геофізичних методів в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів знань із комплексного застосування геофізичних методів для різних прикладних задач, виконання обробки та аналізу геофізичних даних, сприяти поширенню геофізики у повсякденній професійній та соціальній діяльності.

В програмі дисципліни основна увага приділяється прикладній геофізиці, а також принципам будови приладів та методиці виконання вимірювальних робіт. Розглядаються підходи до розв’язку прямих та обернених задач. Вивчаються прийоми якісної та кількісної інтерпретації пояснюються на окремих аномаліях. Характеризуются області застосування геофізичних методів на реальних прикладах. До розгляду включено загальні принципи постановки геофізичних завдань, огляд шляхів їх реалізації та ефективність.

 • Завдання
  • ознайомлення з основними комплексами геофізичних досліджень;
  • надати методичні особливості методів геофізики для різних задач;
  • пояснити принципи кореляції геофізичних методів;
  • охарактеризувати основні підходи для формування оптимальних комплексів геофізичних методів для виконання конкретних геологічних завдань;
  • засвоєння студентами базових знань із застосування геофізичних досліджень для геологічних, інженерних та екологічних задач;
  • ознайомлення з основними принципами комплексування геофізичних методів та виконання моніторингу небезпечних геологічних процесів.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Критерії формування оптимальних комплексів геофізичних досліджень
  • Застосування фізико­геологічних моделей при формуванні раціональних комплексів геофізичних методів досліджень
  • Основні оптимальні комплекси геофізичних методів при пошуках корисних копалин
  • Раціональний комплекс геофізичних методів при геологічному картуванні
  • Оптимальний комплекс геофізичних методів при гідрогеологічних дослідженнях
  • Комплекс геофізичних методів при інженерно­геологічних дослідженнях
  • Раціональний комплекс геофізичних методів при екологічних дослідженнях
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Аналізувати результати геофізичних спостережень та пояснювати їх зв’язок з геологічними та техногенними об’єктами
  • Формувати комплекси геофізичних досліджень на основі застосування критеріїв оптимальності та конкретних фізико­геологічних моделей