Фізика Землі

Фізика Землі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів знань з теорії та можливостей глобальної геофізики для різних прикладних задач, методики вимірювальних робіт, виконання обробки та аналізу спостережених даних, сприяти поширенню геофізики у повсякденній та соціальній діяльності.

В програмі дисципліни основна увага приділяється методам глобальної геофізики, а також загальним принципам будови апаратури та методики проведення вимірювань. Розглядаються підходи до вирішення прямих та обернених задач. Прийоми якісної та кількісної інтерпретації пояснюються на окремих аномаліях. Характеризуються області застосування методів глобальної геофізики на реальних прикладах. До розгляду включено загальні принципи постановки геофізичних завдань, огляд шляхів їх реалізації та ефективність.

 • Завдання (навчальні цілі):
  • oзнайомити з термінологічним апаратом фізики Землі;
  • адати фізико­математичні основи методів глобальної геофізики;
  • пояснити принцип дослідження фізичного стану Земної речовини та фізичних властивостей оболонок Землі;
  • набуття студентами необхідних методологічних знань з прийомів якісної та кількісної інтерпретації даних глобальної геофізики;
  • засвоєння студентами базових знань із застосування геофізичних досліджень для геологічних, інженерних та екологічних задач;
  • ознайомлення з основними принципами комплексування геофізичних методів та виконання моніторингу небезпечних геологічних процесів.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні поняття і терміни фізики Землі, класифікацію геофізичних методів та їх досліджувані параметри
  • Методику робіт з геофізичними приладами та лабораторним обладнанням
  • Обробку і геологічну інтерпретацію геофізичних даних
  • Принципи кількісного аналізу геофізичних даних
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Вимірювати, обробляти та описувати результати геофізичних спостережень та пояснювати їх зв’язок з геологічними та техногенними об’єктами
  • Застосовувати фізичні параметри гірських порід для аналізу природних процесів і геологічного складу