Петрофізика

Петрофізика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів системних знань теорії та можливостей петрофізики, як науки що вивчає фізичні властивості гірських порід в основних методах розвідувальної геофізики; набуття здібностей та вмінь щодо проведення лабораторних вимірювальних робіт, виконання обробки та аналізу спостережених даних, рішення низки прикладних задач.

В програмі дисципліни основна увага приділяється вивченню фізичних властивостей гірських порід та методів їх визначення. Розглядаються петрофізичні параметри різних фізичних груп. Взаємозв'язки фізичних та геологічних характеристик гірських порід пояснюються на реальних прикладах. Області застосування петрофізики характеризуються результатами інтерпретації. До розгляду включено методику комплексної обробки петрофізичних даних для пошуків корисних копалин.

 • Завдання
  • ознайомити з термінологічним апаратом фізичних досліджень гірських порід і мінералів;
  • надати фізико-математичні основи петрофізичних параметрів;
  • пояснити фізичні властивості гірських порід і мінералів;
  • охарактеризувати способи і методи визначення фізичних властивостей гірських порід;
  • набуття студентами необхідних підходів з обробки виміряних даних;
  • засвоєння студентами базових результатів петрофізичних досліджень для вирішення геологічних задач;
  • ознайомлення з основними принципами комплексування результатів петрофізичних досліджень з іншими геофізичними методами;
  • ознайомлення із підходами щодо петрофізичної класифікації та моделювання;
  • ознайомлення із підходами щодо картографування петрофізичних даних.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні поняття і терміни теоретичної петрофізики класифікацію методів та їх досліджувані параметри
  • Методику робіт з польовою апаратурою та лабораторним обладнанням
  • Етапи лабораторних досліджень з визначення петрофізичних характеристик гірських порід
  • Принципи обробки та геологічної інтерпретації петрофізичних даних
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Вимірювати, обробляти та описувати результати петрофізичних спостережень та пояснювати їх зв’язок з геологічними та техногенними об’єктами
  • Застосовувати фізичні параметри гірських порід для аналізу природних процесів і геологічного складу