Моделювання геофізичних параметрів

Моделювання геофізичних параметрів в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – оволодіння основами теоретичних знань танабуття практичних навичок у галузі моделювання геофізичних параметрів геологічного середовища, засвоєння методичних підходів та алгоритмів до комплексування різних параметрів, визначення геометрії моделей, врахування напруженого стану та температури.

Курс забезпечує формування у студентів поняття про основні типи моделей геологічного середовища, їх ієрархічну природу, дозволяє опанувати основні методи осереднення та стохастичних рівнянь. Студенти навчаються критичному мисленню при аналізі алгоритмів моделювання, розумінню можливостей та обмежень при моделюванні геофізичних параметрів. Протягом курсу розглядаються застосування сучасних алгоритмів моделювання в різних прикладних задачах геофізики.

 • Завдання
  • ознайомити студентів із класифікацією моделей геологічного середовища;
  • засвоїти теорію та алгоритми різних методів математичного моделювання геофізичних параметрів середовища;
  • отримати практичні навички створення моделей у різноманітних прикладних геофізичних застосуваннях;
  • набути навичок самостійного створення алгоритмів моделювання, що відповідають умовам поставленої задачі;
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Класифікацію основних моделей геологічного середовища
  • Основні методи математичного моделювання геофізичних параметрів в складнопобудованих геологічних середовищах
  • Прикладні застосування методів моделювання в задачах геофізики
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Проводити комп’ютерне моделювання геофізичних параметрів
  • Проводити візуалізацію, аналіз та інтерпретацію результатів моделювання