Магнітометрія та обробка даних

Магнітометрія та обробка даних в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – забезпечити формування у здобувачів знань з теорії магнітного поля Землі, фізико-математичних та геологічних основ магнітометрії, розглянути можливості магнітометрії для розв’язку різноманітних прикладних задач, проведення лабораторних та польових досліджень з використанням сучасної вимірювальної апаратури, обробки та аналізу спостережених даних, сприяти застосуванню магнітометрії в повсякденній професійній діяльності.

В програмі дисципліни основна увага приділяється прикладній магнітометрії, а також принципам будови приладів та методиці виконання вимірювальних робіт, їхній первинній обробці та виділенню аномалій магнітного поля. Вивчаються прийоми якісної та кількісної інтерпретації на теоретичних та польових аномаліях. Розглядаються підходи до розв’язку прямих та обернених задач. Характеризуються області застосування магнітометрії на реальних прикладах. До розгляду включено загальні принципи постановки магнітометричних завдань, огляд шляхів їх реалізації та ефективність.

 • Завдання
  • ознайомити з термінологічним апаратом магнітометрії;
  • надати фізико-математичні та геологічні основи магнітометрії;
  • пояснити основні фактори виникнення магнітного поля;
  • охарактеризувати загальні принципи будови сучасної лабораторної та польової магнітометричної апаратури та методики проведення лабораторних і польових робіт;
  • набуття здобувачами необхідних методологічних знань з обробки магнітометричної інформації, прийомів якісної та кількісної інтерпретації;
  • засвоєння здобувачами базових знань із застосування магнітометричних досліджень для вирішення геолого-геофізичних, інженерних та екологічних задач;
  • ознайомлення з основними принципами комплексування магнітометрії з іншими геофізичними методами.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні поняття і терміни магнітометрії
  • Класифікацію магнітометрії та її вимірювальних параметрів
  • Походження магнітного поля Землі та його складових
  • Структуру просторово-часову геомагнітного поля та способи розвитку задач магнітометрії
  • Аналітичне представлення магнітного поля Землі
  • Чинники магнітних варіацій та способи їхнього врахування при проведенні магнітних зйомок
  • Магнітні властивості гірських порід
  • Основи теорії магнетизму гірських порід
  • Лабораторні та польові методи вимірювання магнітних властивостей гірських порід
  • Розрахунок магнітних аномалій та якісну інтерпретацію магнітометричних спостережень
  • Кількісний аналіз магнітних аномалій
  • Будову сучасної магнітометричної апаратури
  • Умови дослідження магнітного поля Землі в польових умовах
  • Магнітний метод дослідження свердловин
  • Способи трансформацій геомагнітного поля
  • Області застосування магнітометрії для розв’язку прикладних задач задач
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Вимірювати, обробляти та проводити початкову інтерпретацію магнітних спостережень та пояснювати їх зв’язок з геологічними та техногенними об’єктами
  • Проводити польові та лабораторні вимірювання