Випускники

Кафедра геофізики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Випуск 2020
Петрокушин Роман
Випуск 2020
Корнієнко Артем
Випуск 2020
Випуск 2020
Кузнєцов Олексій
Випуск 2020
Випуск 2020
Випуск 2020
Практика в Корнині (2019 рік). Зліва направо: студети Єфіменко Віктор, Корнієнко Артем, Борисенко Кіра, Шевченко Юлія; викладачі: Попов С.А., Шабатура О.В.; аспірант Сафронов Анатолій