Випускники

Кафедра геофізики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Випуск 1976 Дрогицька Віктор Іванович
Трегубенко Іванович Трегубенко (колишній завідувач лабораторії Українського державного геологорозвідувального інституту)

Трегубенко Віктор Іванович. У 1971 закінчив Київський геологорозвідувальний технікум. Провідний вчений України в галузі застосування електромагнітних полів для вивчення глибинної будови землі і верхньої мантії та пошуків і розвідки родовищ корисних копалин. Автор декількох винаходів та понад 100 опублікованих праць. Один із авторів впровадження у виробництво геофізичної апаратури ряду ЛЕМАД (лабораторія електромагнітних досліджень) яка використовується і сьогодні для геофізичних досліджень не тільки в Україні і за кордоном. Під його керівництвом вперше в Україні у виробництво впроваджено частотну модифікацію метода викликаної поляризації (ІНФАЗ-ВП) та метод зондування становленням електромагнітного поля у ближній зоні джерела збудження (ЗСБЗ). Ці методи і сьогодні широко застосовуються в Україні. Один із важливих досліджень для України було його керівництво виконання площадних зйомок магнітотелуричними методами МТЗ і МВЗ масштабу 1:5000000 і 1:2500000 тав виконання магнітотелуричних досліджень в межах геотраверсу "Граніт". Результати наукової діяльності відомі не лише в Україні, а й за її межами.